Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości w trybie bezprzetargowym