null Pomoc dla osób doświadczających dyskryminacji i przemocy

Pod numerem 19115 oraz za pośrednictwem czatu na stronie internetowej lub aplikacji, uzyskasz informacje na temat oferty nieodpłatnej pomocy prawnej i psychologicznej dostępnej na terenie Warszawy dla osób doświadczających dyskryminacji.

Miejskie Centrum Kontaktu 19115 czynne  jest przez całą dobę przez 7 dni w tygodniu. Opłata za połączenie z numerem 19115 jest zgodna z taryfą operatora osoby dzwoniącej.

Z dyskryminacją może wiązać się również doświadczenie przemocy. Jeśli jesteś osobą, która spotkała się z dyskryminacją lub przemocą, możesz skontaktować się z poniższymi organizacjami, które świadczą pomoc i wsparcie w tym zakresie.

Przykłady dyskryminacji

Dyskryminacja to nierówne, gorsze traktowanie kogoś ze względu na jakąś cechę. Może następować z uwagi na różne przesłanki, m.in. z uwagi na wiek, płeć, niepełnosprawność, stan zdrowia, orientację seksualną, tożsamość płciową, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, kolor skóry, wyznanie/bezwyznaniowość.

Dyskryminacja często doświadczana jest w takich obszarach, jak dostęp do edukacji, zatrudnienie, ochrona zdrowia, dostęp do dóbr i usług.

Dyskryminacja może przybierać różne formy:

 1. dyskryminacja bezpośrednia – rozumie się przez to sytuację, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji;

 2. dyskryminacja pośrednia – rozumie się przez to sytuację, w której dla osoby fizycznej ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna dla niej sytuacja, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne;

 3. molestowanie – rozumie się przez to każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery;

 4. molestowanie seksualne – rozumie się przez to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.

Pomoc prawna

1. Wsparcie prawne dla osób doświadczających dyskryminacji lub nią zagrożonych

 • Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

e-mail: maszprawo@ptpa.org.pl

tel. 514 502 260 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00) – istnieje możliwość umówienia się na konsultację w późniejszych godzinach oraz w sobotę

Więcej informacji 

2. Wsparcie prawne dla cudzoziemców i cudzoziemek

 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

e-mail: biuro@interwencjaprawna.pl

tel. 792 568 561 (sekretariat)

tel. 880 145 372 (zapisy na konsultacje, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15.00-16.00)

Więcej informacji 

 • Centrum Wielokulturowe w Warszawie

e-mail: centrum@cww.waw.pl

tel. 22  648 11 11 (porady udzielane są również w językach obcych)

Więcej informacji

Pomoc dla Białorusinów zmuszonych do wyjazdu z kraju:

e-mail: bialorus@cww.waw.pl

tel. 604 93 29 69

 • Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie

e-mail: cpc@cpc.org.pl

tel. 22 828 04 50 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00)

Porady prawne udzielane w językach: polskim, angielskim, arabskim, gruzińskim, perskim, rosyjskim, tadżyckim, ukraińskim i wietnamskim.

Więcej informacji 

 • Fundacja Polskie Forum Migracyjne

e-mail: zapisy@forummigracyjne.org

tel. 692 913 993

Porady prawne udzielane w językach: polskim, rosyjskim, angielskim i ukraińskim.

Więcej informacji

 • Fundacja „Nasz Wybór”

e-mail: konsultacje@ukrainskidom.pl

tel. 727 805 764 (Ogólnopolska Infolinia dla Migrantów, czynna w poniedziałki, środy i piątki w godz. 10.00-15.00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 10.00-18.00).

Fundacja prowadzi Punkt Konsultacyjny dla Migrantów przy ul. Zamenhofa 1 czynny we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 18.00. M.in. pomoc przy wypełnianiu dokumentów, wniosków, porady z zakresu legalizacji pobytu.

Więcej informacji

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

3. Wsparcie prawne dla kobiet, których prawa są łamane, w szczególności doświadczających przemocy

 • Fundacja Centrum Praw Kobiet

e-mail: porady.prawne@cpk.org.pl

tel. 22 622 25 17, 509 790 232 (sekretariat czynny w poniedziałek i piątek w godz. 9.00-17.00 oraz we wtorek, środę i czwartek w godz. 9.00-19.50)

tel. 22 621 35 37 (porady prawne prowadzone w każdy poniedziałek i czwartek w godzinach 12:00 – 18:00)

Więcej informacji

 • Fundacja Feminoteka

e-mail: pomoc@feminoteka.pl

telefon antyprzemocowy: 888 88 33 88 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 19.00)

Więcej informacji

4. Wsparcie prawne dla osób LGBT+

 • Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii

e-mail: prawo@kph.org.pl

tel. 22 423 64 38 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00)

Więcej informacji 

 • Stowarzyszenie Lambda Warszawa

e-mail: prawo@lambdawarszawa.org

tel. 22 628 52 22 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 18.00 – 21.00)

Więcej informacji

Poradnictwo prawne jest współfinansowane przez m. st. Warszawa.

 • Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza

Fundusz Prawo Nie Wyklucza – wsparcie finansowe na pomoc prawną dla osób LGBT+

e-mail: prawo@mnw.org.pl

tel. 512 724 773

Więcej informacji 

Publikacja „Mówię jak jest”

 • Fundacja Trans-Fuzja

Pomoc dla osób trans oraz członków ich rodzin i partnerów świadczona drogą internetową

e-mail: prawnik@transfuzja.org

Więcej informacji 

Pomoc psychologiczna

1. Wsparcie psychologiczne dla osób doświadczających dyskryminacji lub nią zagrożonych

 • Fundacja Instytut Otwarta Przestrzeń

e-mail: info@otwartaprzestrzen.pl

tel. 511 028 333

Więcej informacji

Projekt współfinansowanych przez m.st. Warszawę.

2. Wsparcie psychologiczne dla cudzoziemców i cudzoziemek

 • Centrum Wielokulturowe w Warszawie

e-mail: centrum@cww.waw.pl

tel. 22  648 11 11 (porady udzielane są również w językach obcych)

Więcej informacji 

Centrum Wielokulturowe

 • Pomoc dla Białorusinów zmuszonych do wyjazdu z kraju

e-mail: bialorus@cww.waw.pl

tel. 604 93 29 69, 22 648 11 11

Więcej informacji

 • Centrum Pomocy Cudzoziemcom Fundacji Ocalenie

e-mail: cpc@cpc.org.pl

tel. 22 828 04 50 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 17.00)

Pomoc udzielana w językach: angielskim, arabskim, gruzińskim, perskim, rosyjskim, tadżyckim, ukraińskim, wietnamskim, polskim.

Więcej informacji 

 • Fundacja Polskie Forum Migracyjne

e-mail: zapisy@forummigracyjne.org

tel. 692 913 993

Konsultacje psychologiczne udzielane są w języku polskim, hiszpańskim i angielskim.

Więcej informacji 

Udzielane jest również wsparcie psychologa dziecięcego.

Porady psychologa dziecięcego udzielane są w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Więcej informacji 

tel. 692 913 993

e-mail: zapisy@forummigracyjne.org

 • Fundacja „Nasz Wybór”

e-mail: konsultacje@ukrainskidom.pl

tel. 727 805 764

Porady prowadzone przez psycholożkę-migrantkę w języku ukraińskim oraz w razie potrzeby w rosyjskim lub polskim.

 • Klub Wzajemnego Wsparcia „Przyjaciele”

Klub jest formą psychologicznej pomocy grupowej. Na spotkania obowiązują zapisy przez formularz

Więcej informacji

Projekt współfinansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

3. Wsparcie psychologiczne dla kobiet, których prawa są łamane, w szczególności doświadczających przemocy

 • Fundacja Centrum Praw Kobiet

e-mail: porady.psychologiczne@cpk.org.pl

tel. 22 622 25 17, 509 790 232 (sekretariat czynny w poniedziałki i piątki w godz. 9.00-17.00 oraz we wtorki, środy i czwartki w godz. 9.00-19.50)

Więcej informacji

 • Fundacja Feminoteka

e-mail: pomoc@feminoteka.pl

telefon antyprzemocowy: 888 88 33 88 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-19.00)

Więcej informacji 

4. Wsparcie psychologiczne dla osób LGBT+

 • Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii

e-mail: bezpieczniej@kph.org.pl

tel. 22 423 64 38 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 17.00)

Więcej informacji

 • Stowarzyszenie Lambda Warszawa

e-mail: poradnictwo@lambdawarszawa.org

telefon zaufania dla osób LGBT+ i ich bliskich - 22 628 52 22 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-21.00)

Więcej informacji 

 • Fundacja Trans-Fuzja

Konsultacje psychologiczne online dla osób określających się jako transpłciowe, zastanawiających się nad swoją tożsamością płciową oraz ich bliskich

e-mail: psycholog@transfuzja.org

Więcej informacji

Stowarzyszenie Lambda Warszawa prowadzi mieszkania treningowe dla osób LGBT+ w kryzysie bezdomności.

e-mail: hostel@lambdawarszawa.org

tel. 22 628 52 22 (Telefon Zaufania czynny od poniedziałku do piątku w godz. 18.00-21.00)

Program skierowany jest do osób LGBT+ w kryzysie bezdomności lub bezpośrednio zagrożonych bezdomnością. Osoby chcące skorzystać z tej formy wsparcia są proszone o umówienie się na rozmowę kwalifikującą przez Telefon Zaufania Lambdy Warszawa lub wysyłając maila na wskazany adres. 

Warunkiem przyjęcia jest brak innej możliwości uzyskania bezpiecznego miejsca pobytu (np. poprzez samodzielne wynajęcie mieszkania) lub bycie w sytuacji zmuszającej do nagłego opuszczenia miejsca zamieszkania oraz motywacja do zmiany aktualnej sytuacji życiowej. Osoba zakwalifikowana do udziału w programie, będzie mogła przebywać w mieszkaniu do 3 miesięcy (w wyjątkowych sytuacjach pobyt będzie przedłużony o kolejne 3 miesiące). 

Oprócz bezpiecznego mieszkania w ramach programu uczestników zapewniono możliwość uporządkowania ich sytuacji prawnej, socjalnej, emocjonalnej i życiowej.

Program jest współfinansowany przez m.st. Warszawę.

Stowarzyszenie „NIGDY WIECEJ” prowadzi „Brunatną Księgę”

Jest to dokumentacja zdarzeń na tle rasistowskim, ksenofobicznym i aktów dyskryminacji. Pod adresem mailowym redakcja@nigdywiecej.org i telefonem tel. 601 360 835 można zgłosić zdarzenie, którego się doświadczyło oraz uzyskać informację na temat dalszych kroków prawnych.

 1. Jeśli doświadczasz przemocy domowej albo jesteś jej świadkiem, informacje o możliwym wsparciu znajdziesz na stronie internetowej "Antyprzemocowa"

 2. Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią możesz skorzystać z telefonu zaufania dzieci i młodzieży – 116 111 lub z Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka – 800 121 212. Oba telefony są czynne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 3. Jeśli przemoc stosuje ktoś z Twojej rodziny zadzwoń na numer Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – 800 120 002 (czynny 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę), lub na numer „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – 22 668 70 00 (czynny 7 dni w tygodniu, w godz. 8.00 – 20.00).

 4. Kompleksową pomoc w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych oferują również ośrodki pomocy społecznej oraz punkty informacyjno-konsultacyjne w dzielnicy, w której mieszkasz.

 5. Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej świadczy wsparcie prawne, psychologiczne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, a także prowadzi całodobowy hostel interwencyjny.

e-mail: sekretariat@woik.waw.pl

tel. 22 643 26 15

Więcej informacji

Zgłaszanie przestępstwa

Jeśli doświadczyłaś/doświadczyłeś ataku na swoją osobę z uwagi na którąś z przesłanek dyskryminacyjnych, lub byłaś/byłeś świadkiem takiego zdarzenia – zgłoś sprawę na policję.

Nr alarmowy: 112

Policja: 997

Pogotowie: 999

Pełnomocnik Komendanta Stołecznej Policji ds. Ochrony Praw Człowieka

tel. 47 723 70 82 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00)

e-mail: ochrona.praw.czlowieka@ksp.policja.gov.pl

W jednostce policji masz prawo do:

 1. obecności najbliższej osoby, która będzie Cię wspierała

 2. poszanowania Twojej intymności i prywatności,

 3. informacji o Twoich prawach i obowiązkach w zrozumiałej dla Ciebie formie,

 4. okazania Ci sprawcy w sposób uniemożliwiający Twoją identyfikację,

 5. zapoznania się z treścią protokołu zeznań przed jego podpisaniem,

 6. zapisania w protokole, że zdarzenie dotyczyło dyskryminacji, lub przemocy o charakterze np. rasistowskim, homofobicznym, lub transfobicznym,

 7. złożenia skargi na policjanta, który nie traktuje Cię we właściwy sposób.

TO WAŻNE:

Jeśli jesteś świadkiem dyskryminacji lub przemocy - reaguj!

Twoje wsparcie jest ważne dla osób doświadczających tego typu zachowań.

Nawet krótka rozmowa i  słowa wsparcia mogą pokazać im, że sytuacja, której doświadczyły nie jest normą społeczną.

Co możesz zrobić:

 1. zaoferuj pomoc

 2. wysłuchaj osoby, która doświadczyła dyskryminacji lub przemocy

 3. pomóż jej dotrzeć w bezpieczne miejsce

 4. uwierz w to, co mówi

 5. zapewnij ją, że są instytucje, które jej pomogą i pomóż je odnaleźć

 6. zawiadom osoby, które zajmują się udzielaniem pomocy w sytuacjach kryzysowych

 7. zadzwoń lub napisz do Miejskiego Centrum Kontaktu 19115

Dzwoniąc do Miejskiego Centrum Kontaktu pod numer telefonu 19115, lub korzystając z aplikacji, czy czatu na stronie internetowej, uzyskasz więcej informacji o tym, gdzie możesz szukać wsparcia i pomocy. Możesz też zgłosić np. graffiti o dyskryminującym charakterze, które pojawiło się w przestrzeni publicznej.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji skontaktuj z Wydziałem Równego Traktowania w Centrum Komunikacji Społecznej Urzędy m.st. Warszawa.

e-mail: rownetraktowanie@um.warszawa.pl

tel. 22 443 34 31

Kampania „Sztuka reagowania na przemoc”

Od 1 września 2023 r. trwa kampania „Sztuka reagowania na przemoc”. Pierwsze działania to ekspozycja grafik w przestrzeni publicznej. Kolejne to emisja spotów w komunikacji miejskiej, przekazy w Internecie oraz mediach społecznościowych. Kampania obejmuje swoim zasięgiem całą Warszawę.

Motywem przewodnim akcji jest sygnalizowanie przemocy domowej i wołanie o pomoc. Kampania promuje międzynarodowy znak zamykanej dłoni „Pomóż mi”. Jest dyskretnym sygnałem, który wysyła się do kogoś znajomego lub całkowicie obcej osoby informując o tym, że jest się  osobą doznającą przemocy. Znak „Pomóż mi’’ to wezwanie o pomoc, zrozumiałe na całym świecie. Kampania wzywa do działania i niezwłocznego dzwonienia pod numer 112 w przypadku zobaczenia takiego znaku.

Instrukcja w formie graficznej wykonania znaku Pomóż mi. Z lewej strony dłoń uniesiona do góry z wyprostowanymi palcami od małego do wskazującego. Kciuk skierowany do wewnątrz dłoni. Oznaczone jako krok pierwszy. Z prawej strony ta sama dłoń, wzniesione wcześniej palce zaciskają się wokół kciuka. Jest to oznaczone jako krok drugi.

Kampania „Przemoc karmi się milczeniem”

Kolejna warszawska odsłona międzynarodowej Kampanii „16 dni akcji przeciw przemocy ze względu na płeć” pod hasłem „Przemoc karmi się milczeniem” jest prowadzona w dniach od 25 listopada do 10 grudnia 2023 r.

W ramach kampanii w środkach transportu miejskiego, na cyfrowych ekranach na stacjach Metra Warszawskiego i na warszawskich dworcach oraz w galeriach handlowych będą wyświetlane plansze informacyjne z kluczowym przekazem akcji, a na ulicach Warszawy pojawią się bilboardy z jej motywem graficznym.

Ważnym elementem tegorocznej edycji kampanii są również spoty, których bohaterki występują z ważnym apelem zarówno do osób doznających przemocy, jak i jej świadków.  

Plakat - przemoc karmi się milczeniem. Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej nie zwlekaj zadzwoń. Twój telefon może uratować życie. Telefon alarmowy 112.

Nie znalazłeś informacji?