Pozostałe zadania z zakresu ochrony środowiska

null Poradnik dla inwestorów - Warszawska decyzja środowiskowa

Warszawska decyzja środowiskowa to ponad 40-stronicowy dokument przygotowany przez stołeczne Biuro Ochrony Środowiska. Ma on wesprzeć merytorycznie inwestorów w przygotowaniu dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć. Poradnik wskazuje m.in. przy jakich inwestycjach konieczne jest uzyskanie takiej decyzji oraz do kogo należy złożyć wniosek. Wskazuje również przykłady najczęstszych braków w dokumentacji oraz błędów we wniosku. 

Poradnik dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Ochrony Środowiska w zakładce ważne strony.

Czym jest decyzja środowiskowa

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jeden z wymogów proceduralnych przed rozpoczęciem inwestycji. Określa ona wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazuje, w jaki sposób można ograniczyć ewentualny negatywny wpływ i zmniejszyć jego skutki.

Postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej ma charakter interdyscyplinarny. Badane i oceniane jest oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, np.: powietrze, hałas, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, geologię, zieleń.

Wydanie decyzji to pierwszy krok do realizacji inwestycji, który poprzedza procedurę wydania decyzji o warunkach zabudowy, a następnie pozwolenia na budowę.

Nie znalazłeś informacji?