null Praskie Centrum Re-Start

W dawnym budynku B Szpitala Praskiego powstanie Praskie Centrum Re-Start. 

Doprecyzowane już zostały założenia i projekt wykończenia Dziennego Domu Pomocy z rehabilitacją dla seniorów i schroniska. Przygotowywany jest plan konkretnych funkcjonalności.

W Praskim Centrum Re-Start powstaną:

  • Centrum Terapii Dzieci i Rodzin, które będzie świadczyć usługi w zakresach poradnictwa, terapii indywidualnej, grupowej, grup wsparcia oraz różnego typu zajęć wyrównujących deficyty i treningi umiejętności przydatne w życiu. Pomoc tam znajdą też rodzice, których dzieci eksperymentują z substancjami psychoaktywnymi, w z tym alkoholem, dzieci doświadczające zaniedbań z powodu uzależnienia rodziców oraz młodzi dorośli, borykający się ze skutkami wychowywania się w rodzinach z problemem uzależnień.
  • Poradnia Wsparcia Interwencyjnego dla dzieci i rodzin, która prowadzona będzie w ramach Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i będzie oferować usługi psychologiczne, prawne i psychiatryczne w formie interwencji kryzysowej, krótkoterminowego wsparcia psychologicznego, specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, profilaktycznego i psychoedukacyjnego. Pomoc skierowana będzie do dzieci i młodzieży znajdującej się w sytuacji kryzysowej (depresja, stany suicydalne, kryzysy adaptacyjne i rozwojowe, przemoc rówieśnicza) i dotkniętej przemocą w rodzinie oraz do osób dorosłych wymagających wsparcia.
  • Schronisko dla osób w kryzysie bezdomności zapewni całodobowy pobyt osobom wymagających usług opiekuńczych, w szczególności  podczas rekonwalescencji po hospitalizacji.
  • Dzienny Dom Pomocy dla seniorów z rehabilitacją, gdzie seniorzy będą mieli do dyspozycji salę gimnastyczną, salę do kinezyterapii, boksy do fizykoterapii i hydroterapii. Powstanie też pokój warsztatowy do terapii zajęciowej. Prowadzone będą różnego typu zajęcia np. z terapii manualnej, doskonalenia kondycji psychicznej, teatru, śpiewu i gimnastyki. Będzie można też skorzystać z sali telewizyjnej i jadalni. Placówka będzie funkcjonowała na parterze przez co najmniej 8 godzin dziennie. Przy współpracy z projektantami doświadczonymi w aranżowaniu przestrzeni dla seniorów przygotowano już projekt ergonomicznego, przyjaznego dla seniorów wnętrza.

https://wsparcie.um.warszawa.pl/praskie-centrum-re-start (otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?