null Profilaktyka i promocja zdrowia

Profilaktyka zdrowotna jest działaniem zapobiegającym chorobom. Umożliwia wczesne wykrycie choroby, a w konsekwencji leczenie na wczesnym jej etapie. Prowadzenie działań edukacyjnych i promujących zdrowy styl życia przyczynia się do zmniejszenia zachorowalności.

Sprawdź jakie działania podejmowane są przez m.st. Warszawa. Informacje znajdują się na tej stronie: https://zdrowie.um.warszawa.pl/profilaktyka-i-promocja-zdrowia.

Nie znalazłeś informacji?