Osoby niepełnosprawne

null Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024

Miasto Stołeczne Warszawa realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024.

Opieka wytchnieniowa poza miejscem zamieszkania

Pobyt 

Pobyt dzienny 240 godzin dla opiekuna od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7.00-19.00.

Pobyt całodobowy 14 dni.

Wnioski

Złóż dokumenty u Realizatora. Liczba miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje, dokumenty, regulamin dostępne są na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/dzienna-i-calodobowa

Realizator

CWS „Na Przedwiośniu”

ul. Przedwiośnie 1

04-078 Warszawa

Kontakt

Tel. 509 306 282

Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania

Miasto Stołeczne Warszawa otrzymało środki na realizację programu "Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego" na rok 2024. Program ten ma na celu zapewnienie wsparcia dziennej opieki osobom z niepełnosprawnościami zamieszkującym teren Warszawy.

W ramach Programu będziemy realizować wsparcie dzienne w miejscu zamieszkania osób z niepełnosprawnościami. Planujemy objąć wsparciem 113 opiekunów, w tym 62 opiekunów osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne oraz 51 opiekunów dzieci.

W roku 2024 limit godzin opieki dla jednego opiekuna wynosi 200.

Kartę zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 wraz z załącznikami prosimy składać w formie elektronicznej lub papierowej:

Nabór wniosków rozpoczynamy 14 czerwca 2024 od godz. 8.00.

Więcej informacji pod numerem telefonu: koordynator Agata Aleksander 536 480 820. 

Wszystkie dokumenty dotyczące przystąpienia do programu znajdują się na stronie: https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/opieka-wytchnieniowa-w-miejscu-zamieszkania-aktualizacja-z-dnia-11-06-2024

 

Nie znalazłeś informacji?