null Program zdrowotny „Zdrowy uczeń”

Program kierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół publicznych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Osobami realizującymi program są głównie pielęgniarki szkolne. Przy realizacji poszczególnych tematów możliwa jest współpraca z zapraszanymi osobami, np.: lekarzami, dietetykami, położnymi, itp.


Zakres tematyczny programu dotyczy:

  1. higieny i jej wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne,

  2. profilaktyki chorób zakaźnych,

  3. zdrowego i racjonalnego odżywiania,

  4. profilaktyki chorób układu krążenia,

  5. pierwszej pomocy i unikania zagrożeń,

  6. wczesnego wykrywania chorób nowotworowych.

 

Uchwała nr XLIII/1326/2021 

Nie znalazłeś informacji?