null Program zdrowotny „Zdrowy uczeń”

Program kierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół publicznych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Osobami realizującymi program są głównie pielęgniarki szkolne. Przy realizacji poszczególnych tematów możliwa jest współpraca z zapraszanymi osobami, np.: lekarzami, dietetykami, położnymi, itp.

Zakres tematyczny programu dotyczy:

  1. higieny i jej wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne,

  2. profilaktyki chorób zakaźnych,

  3. zdrowego i racjonalnego odżywiania,

  4. profilaktyki chorób układu krążenia,

  5. pierwszej pomocy i unikania zagrożeń,

  6. wczesnego wykrywania chorób nowotworowych,

  7. chorób metabolicznych - cukrzycy.

Uchwała nr LXXV/2485/2023 z 12-01-2023

Nie znalazłeś informacji?