null Przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500+

Zmiany w realizacji programu

Zmiany od stycznia 2024 roku

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostaje podniesiona z 500 zł do 800 zł.

Kwota ta zmieni się automatycznie, co oznacza, że nie trzeba składać dodatkowego wniosku.

Świadczenie w nowej wysokości jest wypłacane od stycznia 2024 r.

ZUS

Zmiany od stycznia 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 r. nowe wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ przyjmuje ZUS. Rozpatruje je i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dzieci lub na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać tylko elektronicznie od 1 lutego. Jeśli złożysz wniosek od 1 lutego do 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, otrzymasz prawo do świadczenia od 1 czerwca do 31 maja roku następnego.

Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów. 500 zł miesięcznie otrzymasz na każde dziecko, do ukończenia przez nie 18 lat.

Gminy będą kontynuowały wypłaty świadczeń do końca okresu, na jaki zostały przyznane, czyli do końca maja 2022 r.

Więcej informacji na stronie: https://www.zus.pl

Nie znalazłeś informacji?