null Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży - PUNKTUS

Od listopada 2019 r. w ramach WCPR działa Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży z pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej.

 

Do głównych zadań PUNKTUS należą:

 

  1. określanie oferty w zakresie wsparcia wychowanków pieczy zastępczej poprzez stworzenie i prowadzenie bazy wiedzy na temat usług świadczonych,na terenie m.st. Warszawy realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe,

  2. udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków zatrudnienia,

  3. zapewnianie pomocy prawnej i psychologicznej.

 

Punkt mieści się w budynku przy ul. 11 Listopada 15B w Warszawie.

 

Więcej informacji o ofercie znajduje się na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie)  

 

WCPR (otwarcie w nowym oknie) 

Nie znalazłeś informacji?