Formy pomocy

Wstecz

Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży - PUNKTUS

Od listopada 2019 r. w ramach WCPR rozpoczął działanie Punkt Wsparcia dla Usamodzielniającej się Młodzieży z pieczy zastępczej, zarówno instytucjonalnej, jak i rodzinnej.

 

Do głównych zadań PUNKTUS należą:

 

  • określanie oferty w zakresie wsparcia wychowanków pieczy zastępczej poprzez stworzenie i prowadzenie bazy wiedzy na temat usług świadczonych,na terenie m.st. Warszawy realizowanych przez instytucje i organizacje pozarządowe,

  • udzielanie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków zatrudnienia,

  • zapewnianie pomocy prawnej i psychologicznej.

 

Punkt mieści się w budynku przy ul. 11 Listopada 15B w Warszawie.

 

Więcej informacji o ofercie: https://wcpr.pl/usamodzielniani-wychowankowie/punktus/oferta

 

WCPR


Nie znalazłeś informacji?