null Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach prowadzą działalność skierowaną szczególnie do osób:

 1. będących w kryzysie

 2. uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających

 3. członków rodzin osób uzależnionych

 4. doświadczających przemocy.


Do zadań punktów Informacyjno - Konsultacyjnych należy w szczególności:

 1. wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej

 2. udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad z zakresu profilaktyki HIV/AIDS

 3. motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek

 4. inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej

 5. prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących

 6. udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych

 7. stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy

 8.  prowadzenie informacji telefonicznej

 9. prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji.

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne nie prowadzą terapii.

Porady w PIK są bezpłatne.

 

WYKAZ PUNKTÓW:

 

Bemowo (otwarcie w nowym oknie)

ul. Juliusza Kaden – Bandrowskiego 1 

01-310 Warszawa

tel. 22 325 40 46

 

Białołęka (otwarcie w nowym oknie)

ul. Marywilska 44c lok.5

03-042 Warszawa

tel. 22 300 47 35

pik@qrozwojowi.org.pl

 

Bielany (otwarcie w nowym oknie)

ul. S. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego)

01- 882 Warszawa 

tel. 22 325 44 11

 

Mokotów (otwarcie w nowym oknie)

ul. Bachmacka 1A

02-640 Warszawa

tel. 22 443 67 49, 22 443 67 47

ul. Gagarina 27

00-753 Warszawa

tel. 22 443 67 72


Ochota (otwarcie w nowym oknie)

ul. Szczęśliwicka 56

02-353 Warszawa

tel. 577 621 741

Praga-Południe (otwarcie w nowym oknie)

ul. Michała Paca 39

04-376 Warszawa

tel. 22 443 54 04

info@pik.pragapld.waw.pl

 

Praga-Północ (otwarcie w nowym oknie)

ul. Jagiellońska 60 lok. 90

03-468 Warszawa

tel. 22 741 38 10

 

Rembertów (otwarcie w nowym oknie)

al. gen. Chruściela 28, pokój 219, 220 (półpiętro)

04-401 Warszawa

tel. 22 44 33 931

rembertow.pik@um.warszawa.pl

 

Śródmieście (otwarcie w nowym oknie)

ul. Nowy Świat 39

00-029 Warszawa

tel. 22 443 92 91

 

Targówek (otwarcie w nowym oknie)

ul. Św. Wincentego 87,  wejście - klatka nr I (I piętro - pokój nr 21)

03-291 Warszawa

tel. 22 443 87 32

 

Ursus (otwarcie w nowym oknie)

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 16

02-495 Warszawa

tel. 22 443 62 43

 

Ursynów (otwarcie w nowym oknie)

ul. Dereniowa 52/54

02-779 Warszawa

tel.  22 443 75 44

 

Wawer (otwarcie w nowym oknie)

ul. Włókiennicza 54  

04-974 Warszawa

tel. 22 443 70 78

 

Wesoła (otwarcie w nowym oknie)

1 Praskiego Pułku 21a

05-075 Warszawa

tel. 22 773 44 12


Wilanów (otwarcie w nowym oknie)

ul. F. Klimczaka 4  III p. pok. 303, 305

02-797 Warszawa

tel. 22 443 50 79

 

Włochy (otwarcie w nowym oknie)

al. Krakowska 255 

02-133 Warszawa

tel.: 22 443 44 74

e-mail: wlochy.pik@um.warszawa.pl

 

Wola (otwarcie w nowym oknie)

ul. Żelazna 99, 01-017 Warszawa

telefon: 22 443 57 60

e-mail: pik.wola@um.warszawa.pl

 

Żoliborz (otwarcie w nowym oknie)

ul. Gdańska 4

01-633 Warszawa

tel. 22 403 40 16, 22 403 40 17

Nie znalazłeś informacji?