Wstecz

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne w dzielnicach prowadzą działalność skierowaną szczególnie do osób:

 • będących w kryzysie;

 • uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;

 • członków rodzin osób uzależnionych;

 • doświadczających przemocy.


Do zadań punktów Informacyjno - Konsultacyjnych należy w szczególności:

 • wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej;

 • udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad z zakresu profilaktyki HIV/AIDS;

 • motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek;

 • inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

 • prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących;

 • udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;

 • stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy;

 •  prowadzenie informacji telefonicznej;

 • prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji.

Punkty Informacyjno-Konsultacyjne nie prowadzą terapii.

PORADY W PIK SĄ BEZPŁATNE.

 

Wykaz punktów

Bemowo

ul. Rozłogi 10 pokój 124
01-310 Warszawa
tel. 22 325 40 46


https://www.bemowo.waw.pl/zdrowie/profilaktyka-uzaleznien/punkt-informacyjno-konsultacyjny/
 
Białołęka

ul. Marywilska 44c lok.5
03-042 Warszawa
tel. 22 300 47 35
pik@qrozwojowi.org.pl

www.pik.qrozwojowi.org.pl

Bielany

ul. S. Żeromskiego 29 (wejście od ul. Jarzębskiego)
01- 882 Warszawa 
tel. 22 373 31 80
bielany.pik@um.warszawa.pl

http://www.bielany.waw.pl/page/626,punkt-informacyjno-konsultacyjny.html
 
Mokotów
 

ul. Bachmacka 1A

02-640 Warszawa
tel. 22 443 67 49, 22 443 67 47

wsz.profilaktyka@mokotow.waw.pl

http://www.mokotow.waw.pl/strona-2763-punkty_informacyjno_konsultacyjne.html

ul. Gagarina 27

00-753 Warszawa
tel. 22 443 67 72
wsz.profilaktyka@mokotow.waw.pl

http://www.mokotow.waw.pl/strona-2763-punkty_informacyjno_konsultacyjne.html


Ochota

ul. Szczęśliwicka 56
02-341 Warszawa
tel. 22 822 98 95 wew. 29
pik@urzadochota.waw.pl.

http://www.urzadochota.waw.pl/punkt-informacyjno-konsultacyjny
 
Praga Południe

ul. Michała Paca 39
04-376 Warszawa
tel. 22 443 54 04
info@pik.pragapld.waw.pl

http://pik.pragapld.waw.pl/

Praga Północ

ul. Jagiellońska 60 lok. 90
03-468 Warszawa
tel. 22 741 38 10

http://www.praga-pn.waw.pl/page/207,punkt-informacyjno-konsultacyjny.html

Rembertów

al. gen. Chruściela 28, pokój 219, 220 (półpiętro)
04-401 Warszawa
tel. 22 44 33 931
rembertow.pik@um.warszawa.pl

http://rembertow.waw.pl/strona-659-punkt_informacyjno_konsultacyjny.html
  
Śródmieście

ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
tel. 22 443 92 91

http://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-678-punkt_informacyjno_konsultacyjny.html
 


Targówek

ul. Św. Wincentego 87,  wejście - klatka nr I (I piętro - pokój nr 21)
03-291 Warszawa
tel. 22 443 87 32

http://www.targowek.waw.pl/page/index.php?str=497&id=466

Ursus

ul. Plac Czerwca 1976r. 1, wejście przez przychodnie Hipokrates, II piętro pk. 18
02-495 Warszawa
tel. 22 478 41 18

http://www.ursus.warszawa.pl/informator.php?dzial=profilaktyka

Ursynów

ul. Dereniowa 52/54
02-779 Warszawa
tel.  22 443 75 44
pik@ursynow.pl

http://ursynow.pl/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/profilaktyka/punkt-informacyjno-konsultacyjny/
 
Wawer

ul. Włókiennicza 54 pok. 18
04-974 Warszawa
tel. 22 872 20 37

http://www.wawer.warszawa.pl/pl/strona/urzad-i-samorzad/sprawy-spoleczne

Wesoła

1 Praskiego Pułku 21a

05-075 Warszawa

tel. 22 773 44 12

sekretariat@Opswesola.Waw.Pl

http://www.opswesola.waw.pl/index.php/pik


Wilanów

ul. F. Klimczaka 4  III p. pok. 303, 305
02-797 Warszawa
tel.  22 443  49 55 i 22 443 49 57
zespol.dzielnicowy@wilanow.pl

http://www.wilanow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=97

Włochy
 
ul. Centralna 24
02-271 Warszawa
tel.  22 443 44 74
pikwlo@um.warszawa.pl

http://ud-wlochy.waw.pl/page/116,punkt-informacyjno-konsultacyjny.html

Wola

Centralna 24
02-271 Warszawa
tel. 22 443 44 74
pikwlo@um.warszawa.pl

http://www.wola.waw.pl/page/164,komunikaty-i-ogloszenia.html?id=399

Żoliborz

ul. Gdańska 4
01-633 Warszawa
tel. 22 403 40 16, 22 403 40 17

http://www.zoliborz.org.pl/punkt-informacyjno-konsultacyjny-pik.html


Nie znalazłeś informacji?