null Punkty pomocy dla osób w kryzysie bezdomności

Placówki noclegowe dla osób w kryzysie bezdomności dofinansowywane lub prowadzone przez m.st. Warszawę

Wykaz placówek noclegowych dla osób w kryzysie bezdomności z miejscami noclegowymi dofinansowanymi i prowadzonymi przez m.st. Warszawę dostępny jest tutaj (otwarcie w nowym oknie).

Wykaz placówek niskoprogowych (noclegownie, miejsca tymczasowego interwencyjnego schronienia, jadłodajnie, łaźnie, ogrzewalnie, pralnie, punkty poradnictwa, streetworking) dla osób w kryzysie bezdomności prowadzonych lub dofinansowywanych przez m.st. Warszawa dostępny jest na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/pomoc-niskoprogowa

Noclegownie, jadłodajnie, łaźnie, pralnie, streetworking, Mobilny Punkt Poradnictwa (MPP)

Uzyskanie miejsca w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności

Osoby doświadczające bezdomności i chcące ubiegać się o pomoc w formie tymczasowego schronienia (uzyskania miejsca w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności  lub w schronisku dla osób w kryzysie bezdomności z usługami opiekuńczymi) powinny udać się do ośrodka pomocy społecznej najbliższego miejscu aktualnego pobytu.

W Warszawie na terenie każdej dzielnicy znajduje się ośrodek pomocy społecznej.

Pracownik socjalny przyjmie wniosek o pomoc w formie tymczasowego schronienia, oraz umówi się na wywiad środowiskowy w miejscu aktualnego pobytu osoby zainteresowanej schronieniem. Może to być miejsce przestrzeni publicznej: ławka, skwer, klatka schodowa, noclegownia lub ogrzewalnia itp.

W trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny będzie starał się jak najlepiej poznać sytuację materialną, zdrowotną i społeczną danej osoby.

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej znajduje się tutaj (otwarcie w nowym oknie).

Bezpłatna komunikacja

Osoby w kryzysie bezdomności przebywające w przestrzeni publicznej, które podejmują aktywne działania w celu poprawy swojej sytuacji, mogą zostać objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności. W uzasadnionych przypadkach osoby objęte kontraktem socjalnym lub indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności mogą otrzymać zaświadczenie do ZTM uprawniające (przez określony czas) do bezpłatnego przejazdu komunikacją miejską.

Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej znajduje się tutaj (otwarcie w nowym oknie).

Brak adresu korespondencyjnego

Osoby nieposiadające adresu korespondencyjnego mogą założyć skrytkę pocztową w oddziale Poczty Polskiej.

W punkcie poradnictwa przy ul. Nowogrodzkiej 7 lok. 14 prowadzonym przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej osoby doświadczające bezdomności mogą skorzystać ze wskazania adresu korespondencyjnego. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Infolinia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Mazowiecki Urząd Wojewódzki obsługuje bezpłatną infolinię 987. Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia osób w kryzysie bezdomności - wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej.

Straż miejska przyjmuje tego typu zapytania pod numerem 986.

Pod oba numery zadzwonić może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób w kryzysie bezdomności. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.

Pomoc dla w kryzysie bezdomności - Mazowiecki Urząd Wojewódzki (otwarcie w nowym oknie).

Informacje w sprawie osób bezdomnych należy przekazywać bezpośrednio do Straży Miejskiej na nr tel. 986 lub za pomocą bezpłatnej całodobowej wojewódzkiej infolinii 987.

Straż Miejska informuje osoby bezdomne o adresach noclegowni i zachęca do korzystania z pomocy oferowanej przez te placówki.

Strażnicy razem z pracownikami ośrodków pomocy społecznej monitorują miejsca, w których przebywają osoby bezdomne.

Wzorem lat ubiegłych, Straż Miejska rozwozi ciepłą zupę i ciepłą odzież tam, gdzie są osoby bezdomne odmawiające pójścia do noclegowni.

Pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego

Czy w Urzędzie m.st. Warszawy (w mieście) istnieje możliwość darmowego wykonania zdjęcia do np. dowodu osobistego dla osoby w kryzysie bezdomności?

Jeżeli osoba w kryzysie bezdomności korzysta z pomocy któregoś z warszawskich OPS-ów może tam ubiegać się o zasiłek celowy na ten cel.

Dodatkowo w siedzibie Fundacji Daj Herbatę przy Al. Krakowskiej 143 lok. 1A istnieje możliwość uzyskania zdjęć do dokumentów dla odbiorców w kryzysie bezdomności. Zdjęcia dla osób doświadczających bezdomności można wykonać we wtorki w godz. 10:00-10:30 i środy w godz. 9:00-9:30. Na zdjęcia czeka się ok. tygodnia.

Możliwość darmowego zrobienia zdjęcia i pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego oferuje również osobom w kryzysie bezdomności punkt poradnictwa Stowarzyszenia Pomocy i Interwencji Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 7 lokal 14. W punkcie poradnictwa przy ul. Nowogrodzkiej 7 lok. 14 osoby doświadczające bezdomności mogą otrzymać bezpłatny talon na wykonanie zdjęć do dokumentów. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-15.00. Odbiór zdjęć następuje w następnym dniu roboczym.

Bezpłatne wykonanie zdjęć do dokumentów jest możliwe również w Mobilnym Punkcie Poradnictwa. Szczegóły dotyczące terminów można ustalić pod numerem telefonu: 511 576 659

Informacje na temat dostępnych w Warszawie form pomocy dla osób w kryzysie bezdomności są dostępne na Stronie Miejskiej Polityki Społecznej (otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?