Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

null Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Czym jest RDK

Rejestr Danych Kontaktowych osób fizycznych to baza, dzięki której administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych.

Rejestr prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji.

Dane pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z Tobą, by powiadomić Cię o:

 1. dokumentach gotowych do odbioru,

 2. rozpatrzeniu złożonych wniosków,

 3. potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

 

Dane kontaktowe przekazane do RDK w każdej chwili możesz zmienić albo usunąć. Samodzielnie decydujesz czy udostępniasz numer telefonu komórkowego czy adres e-mail lub oba.

Jak przekazać dane kontaktowe do Urzędu

Jakie dane gromadzi RDK

 1. imię i nazwisko

 2. numer PESEL

 3. numer telefonu komórkowego

 4. adres poczty elektronicznej

Kto może przekazać dane do RDK?

 1. Osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych

 2. Osoba, która uzyskała pełnoletność poprzez zawarcie związku małżeńskiego

Dane do RDK można wprowadzić osobiście lub za pośrednictwem urzędnika przy okazji wizyty w urzędzie.

Co załatwisz przy pomocy RDK?

Rejestr Danych Kontaktowych to sposób, by szybko i wygodnie uzyskać informacje na przykład o:

 1. dokumentach gotowych do odbioru,

 2. rozpatrzeniu złożonych wniosków,

 3. potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w zainicjowanych przez ciebie sprawach urzędowych.

Nie znalazłeś informacji?