Wydawanie zaświadczeń i udostępnienie danych z rejestrów

null Rejestr Danych Kontaktowych (RDK)

Rejestr Danych Kontaktowych osób fizycznych to baza, dzięki której administracja publiczna ma dostęp do Twoich aktualnych danych kontaktowych. Rejestr prowadzi Ministerstwo Cyfryzacji.

Co załatwisz przy pomocy RDK

Dane kontaktowe pozwalają na szybki i skuteczny kontakt z Tobą, by powiadomić Cię o:

  • dokumentach gotowych do odbioru

  • rozpatrzeniu złożonych wniosków

  • potrzebie uzupełnienia dokumentów lub informacji w Twoich sprawach, prowadzonych w urzędach.

Jak przekazać dane kontaktowe do Urzędu

Jakie dane gromadzi RDK

  1. imię i nazwisko

  2. numer PESEL

  3. numer telefonu komórkowego

  4. adres poczty elektronicznej

Kto może przekazać dane do RDK?

Każdy, kto:

  • ma numer PESEL

  • jest osobą pełnoletnią. 

Nie znalazłeś informacji?