null Szkoła dobrostanu psychicznego

Szkoła dobrostanu psychicznego to projekty warszawskiego programu, których głównym celem jest pomoc dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom w pokonaniu trudności i problemów związanych ze skutkami pandemii COVID-19.

Długotrwałe zamknięcie szkół oraz ograniczenia związane z pandemią spowodowały diametralną zmianę w życiu społecznym. Konsekwencje pandemii znacząco dotknęły dzieci i młodzież pozbawiając ich m.in. stałego, bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami. Pandemia wpłynęła na nasilenie lęków, wzmogła poczucie wyobcowania i nasiliła trudności, stany depresyjne i brak motywacji do nauki i działania u części dzieci.

W ofercie znajdują się sobotnie konsultacje z terapeutami rodzinnymi, dietetykami, psychiatrami, warsztaty dla młodzieży oraz szkolenia i grupy wsparcia dla nauczycieli.

Pomoc oferują warszawskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz organizacje pozarządowe. Działa także Psychologiczne Centrum Wsparcia (link do ulotki otwarcie w nowym oknie), gdzie specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych pełnią dyżury telefoniczne dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zapraszamy mieszkańców Warszawy do korzystania z oferty i śledzenia strony edukacja.um.warszawa.pl (otwarcie w nowym oknie), na której będą się pojawiać kolejne propozycje w ramach programu „Szkoła dobrostanu psychicznego”.

Dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

Zapisy na sobotnie konsultacje w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Psychoterapii i Profilaktyki „MOP” rozpoczynają się od 14 marca 2022 r. (link do pełnej oferty otwarcie w nowym oknie).

Dla nauczycieli, dyrektorów i innych specjalistów

Zapisy na piątkowe i sobotnie konsultacje z psychoterapeutami w Specjalistycznej Poradni Profilaktyczno-Terapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem „OPTA” zaplanowane są na każdą środę i rozpoczynają się już od 16 lutego 2022 r. (link do pełnej oferty otwarcie w nowym oknie).

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowało szeroką ofertę szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego adresowaną do nauczycielek i nauczycieli oraz dyrektorek i dyrektorów szkół i przedszkoli. Część z nich rozpoczęła się już w ferie zimowe. Teraz zapraszamy do skorzystania z kolejnych propozycji. (link do pełnej oferty otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?