null Szkoła dobrostanu psychicznego

Warszawa kontynuuje działania warszawskiego programu „Szkoła dobrostanu psychicznego”, których głównym celem jest pomoc dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom w pokonaniu trudności i problemów związanych ze skutkami pandemii COVID-19. 

Pomoc oferują:

  • warszawskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców (link do pełnej oferty) –osoby zainteresowane wybraną formą wsparcia zapraszamy do kontaktu z poradnią.

  • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń przygotowało szeroką ofertę szkoleń z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego adresowaną do nauczycielek i nauczycieli oraz dyrektorek i dyrektorów szkół i przedszkoli (link do pełnej oferty

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń link do zapisów na szkolenia: https://kursy.wcies.edu.pl/

Centrum TOGO

Centrum TOGO wspiera dzieci i młodzież do 21 r. życia oraz ich bliskich w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Placówka oferuje pomoc psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych. TOGO prowadzi Warszawski Szpital dla Dzieci. Centrum działa w dwóch miejscach w Warszawie:

  • na Białołęce (w poradni przy ul. Przykoszarowej 16),

  • oraz w Śródmieściu (al. Wyzwolenia 6).

Placówki oferują m.in. porady psychologiczne i diagnostyczne, sesje psychoterapii (indywidualne, rodzinne, grupowe), wizyty i porady. Aby umówić się na wizytę w TOGO nie potrzeba skierowania lekarskiego, świadczenia są finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej o TOGO (otwiera się w nowej karcie).

Pomoc w miejskich przychodniach

Porady psychologów, lekarzy psychiatrów i psychoterapeutów dla dzieci i nastolatków mają w swojej ofercie miejskie przychodnie na terenie:

Aby umówić się do poradni zdrowia psychicznego oraz poradni psychologicznej nie potrzeba skierowania, a w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) wizyty są bezpłatne.

Placówki zapewniają konsultacje zgodnie ze współczesnymi standardami diagnozy i terapii.

Psychologiczne Centrum Wsparcia dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, kiedy nie wiedzą, jak pomóc dziecku
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna TOP – poniedziałek-piątek, godz. 15:00-19:00, tel. 0 667 147 738

Dla rodziców nastolatków, wychowawców i nauczycieli
Poradnia Specjalistyczna Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii “MOP” – poniedziałek, godz. 10:00-14:00, tel. 0 519 047 372

Dla rodziców, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna “Uniwersytet dla Rodziców” – środa, godz. 10:00-14:00 tel 0 510 205 050

Dla dzieci i młodzieży w wieku 5-21 lat raz ich rodziców
Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno-Terapeutyczna dla Dzieci i Młodzieży ze Środowisk Zagrożonych Alkoholizmem “OPTA” – piątek, godz. 10:00-14:00, tel. 0 519 047 370

Psychologiczne Centrum Wsparcia (otwiera nowe okno)

Środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży

Dzięki wsparciu unijnemu, w Szpitalu Wolskim działa Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży z terenu dzielnicy Wola. Centrum zapewnia kompleksową pomoc psychologiczno–psychiatryczną i współpracuje także z różnymi instytucjami na Woli, np. placówkami oświaty, ochrony zdrowia czy opieką społeczną. Wsparcie oferowane przez centrum jest bezpłatne. Z konsultacji zespołu specjalistów mogą korzystać zarówno rodzice maluchów (0-3), przedszkolaków, jak również dzieci i nastolatki w wieku szkolnym. Centrum prowadzi również warsztaty profilaktyczne w szkołach na Woli przygotowane z myślą o uczniach, rodzicach i nauczycielach. Więcej o placówce można znaleźć pod adresem: wolski.med.pl/srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego-dla-dzieci-i-mlodziezy(otwiera się w nowej karcie).

Dzieci i młodzież z Ochoty, Śródmieścia i Ursusa mogą korzystać z bezpłatnej oferty Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego, prowadzonego w partnerstwie przez Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota. Projekt pn. „Po zdrowie razem”, finansowany ze środków unijnych, oferuje usługi szybkiej interwencji psychologicznej, zlokalizowanej najbliżej miejsca zamieszkania młodego pacjenta. W ośrodku proces zdrowienia dzieci i młodzieży opiera się na kompleksowej opiece medycznej, ale również na indywidualnym wsparciu społecznym i stałym kontakcie z pacjentami. Pełna oferta wsparcia znajduje się na stronie: szpzlo-ochota.pl/pl,srodowiskowe-centrum-zdrowia-psychicznego(otwiera się w nowej karcie).

Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Ursusie i Wawrze

W Ursusie oraz w Wawrze działają również miejskie Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

W placówce przy ul. Sosnkowskiego 18  znajdują się też poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Z kolei przy pl. Czerwca 1976 mieści się oddział psychiatryczny rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży. Oddział prowadzi terapię dla pacjentów do 18 r.ż., którzy potrzebują kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, a ich stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji. W ramach oddziału działa również szkoła przyszpitalna, gdzie realizowany jest program edukacyjny dla uczniów klas 6-8 szkoły podstawowej. Do oddziału potrzebne jest skierowanie od lekarza.

Z kolei w Wawrze, przy ul. Błękitnej 36 w Centrum Zdrowia Psychicznego można skorzystać z opieki specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży, psychologa, logopedy, pedagoga specjalnego oraz pracownika socjalnego. Z myślą o pacjentach wymagających intensywnych oddziaływań terapeutycznych oraz opieki psychiatrycznej i pielęgniarskiej, w centrum działa również dzienny oddział dzienny psychiatryczny rehabilitacyjny, która zapewnia stacjonarną dzienną opiekę psychiatryczną oraz psychologiczną. Warunkiem przyjęcia do oddziału jest skierowanie lekarskie.

Nie znalazłeś informacji?