Osoby niepełnosprawne

null Transport dzieci z niepełnosprawnościami

Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami do szkół i placówek oświatowych możliwy jest w dwóch formach: dowozu zbiorowego organizowanego przez gminę lub dowozu indywidualnego realizowanego przez rodziców (zwrot kosztów).

Transport zbiorowy

Rodzice składają w Urzędzie Dzielnicy następujące dokumenty:

  • wniosek, który powinien zawierać: adres szkoły, do której dziecko ma być dowożone, dane kontaktowe, dodatkowe informacje 

  • aktualne zaświadczenie ze szkoły

  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Transport indywidualny

Rodzice składają w Urzędzie Dzielnicy następujące dokumenty:

  • wniosek wzór(otwiera się w nowej karcie)

  • aktualne zaświadczenie ze szkoły

  • aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

  • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Zarządzenie Prezydenta(otwiera się w nowej karcie)

Nie znalazłeś informacji?