Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

null Użytkowanie wieczyste - pytania

Czy przy bonifikacie od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego do dochodu wlicza się dodatek pielęgnacyjny?

Tak, do dochodu wlicza się dodatek pielęgnacyjny. Jest to dochód tyle że zwolniony od podatku. Zgodnie z art.74 ust. 1 ugn Ustawodawca, w treści tego przepisu, nie ograniczył pojęcia dochodu jedynie do dochodu opodatkowanego, zatem powyższe świadczenie jest dochodem osób je uzyskujących.

Gdzie można uzyskać informacje w sprawie wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego określonej w umowie użytkowania wieczystego?

Wydziały Gospodarki Nieruchomościami dla Dzielnicy zajmują się m.in. kontrolą wykonywania umów użytkowania wieczystego, odnośnie wysokości opłaty, jej naliczenia można kontaktować się z tymi wydziałami.

Podmioty gospodarcze (np. spółki, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), które posiadają nieruchomości w więcej niż w jednej dzielnicy składają wnioski o wydanie zaświadczenia w Biurze Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności.

Osoby fizyczne rozliczane z podatku od nieruchomości oraz opłaty za użytkowanie wieczyste przez swoją dzielnicę składają wnioski w Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców.

https://warszawa19115.pl/-/wydanie-zaswiadczenia-o-niezaleganiu-badz-stwierdzajace-zaleglosc-z-tytulu-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi-naleznosci-finansowych-do-kto

W uwagach w pkt. 4 karty BM/02/01/K wymienione są świadczenia, które nie są wliczane do dochodu, czy jest to katalog zamknięty?

Tak.

Nie znalazłeś informacji?