Specific category icon

Osoby bezrobotne

Wstecz

Wydawanie zaświadczeń

Urząd Pracy m.st. Warszawy wydaje zaświadczenia na żądanie, jeżeli:

  • przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego,

  • osoba ubiega się o zaświadczenie, ponieważ ma swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Krok po kroku

Żeby otrzymać zaświadczenie, złóż podanie w Urzędzie Pracy m. st. Warszawy właściwym ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie na terenie Warszawy (patrz sekcja: Miejsce złożenia i odbioru)

Wymagane dokumenty i załączniki

  • dowód osobisty lub inny aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem.

Opłaty

Nie są wymagane żadne opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Podanie o wystawienie zaświadczenia można złożyć osobiście w siedzibie, placówce Urzędu Pracy m. st. Warszawy właściwej ze względu na stałe lub czasowe zameldowanie

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10 A
01-402 Warszawa
stanowisko wydawania zaświadczeń (parter) lub w pok. nr 15 (kancelaria)
Obsługuje osoby z dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy.


Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B
04-111 Warszawa
stanowisko wydawania zaświadczeń nr 33 lub w pok. nr 1 (kancelaria)
Obsługuje osoby z dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer oraz Wesoła.
 

Urząd Pracy m.st. Warszawy

 ul. Młynarska 37A

01-175 Warszawa

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic.

 

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Grochowska 171 B
04-111 Warszawa
tel. 19524
faks: 22 813 20 32
e-mail: sekretariat.grochowska@up.warszawa.pl
Obsługuje osoby z dzielnic: Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek, Białołęka, Rembertów, Wawer oraz Wesoła.

Urząd Pracy m.st. Warszawy
ul. Ciołka 10 A
01-402 Warszawa

tel. 19524
faks: 22 837 33 40
e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl
Obsługuje osoby z dzielnic: Mokotów, Śródmieście, Ochota, Wola, Żoliborz, Bemowo, Bielany, Ursus, Ursynów, Wilanów, Włochy.

 

Urząd Pracy m.st. Warszawy

ul. Młynarska 37A

01-175 Warszawa

faks: 22 813 21 05

email: mlynarska@up.warszawa.pl

Dział Obsługi Osób Niepełnosprawnych – obsługa osób niepełnosprawnych ze wszystkich dzielnic

Termin odpowiedzi

Niezwłocznie, nie dłużej niż do 7 dni.
 

Tryb odwoławczy

W przypadku odmowy wydania zaświadczenia (następuje to w formie postanowienia) przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w ciągu 7 dni od daty otrzymania negatywnej decyzji do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, to jest Prezydenta m.st. Warszawy - Urzędu Pracy m.st. Warszawy.
 

Uwagi

Brak.

Podstawa prawna


Nie znalazłeś informacji?