null Wykaz szpitali

Miejskie szpitale w Warszawie

 

BIELANY 

Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki SPZOZ

Choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, gastroenterologia, ginekologia i położnictwo, neurochirurgia, neurologia, otolaryngologia, pediatria, urologia, geriatria, nefrologia.

ul. Cegłowska 80

tel.: 22 569 05 00, 800 190 590

Oddział ratunkowy tel.: 22 569 01 20 do godz. 15:00

22 569 01 31/3 całodobowo

 

Centrum Medyczne Mavit 

Okulistyka 

ul. Podleśna 61 

22 569 59 00


MOKOTÓW

"Warsaw Medical Center, Warszawskie Centrum Medyczne" sp. z o.o.

Chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otolaryngologia.

ul. Puławska 488

608 006 106

 

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA 

Alergologia, choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, kardiologia, kardiochirurgia, dermatologia, neurochirurgia, neurologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ginekologia i położnictwo, onkologia, okulistyka, nefrologia.

ul. Wołoska 137 

22 508 20 00

Szpitalny Oddział Ratunkowy

22 508 15 10

 

Centrum Medyczne Damiana Holding sp. z o.o.

Leczenie jednego dnia. 

ul. Walbrzyska 46

22 566 22 22

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii 

Neurologia, neurochirurgia, psychiatria, psychiatria dziecięca.

ul. Jana III Sobieskiego 9 

22 45 82 800, 22 45 82 500

 

LUX MED sp. z o.o.

Leczenie jednego dnia: chirurgia ogólna, otolaryngologia.

ul. Puławska 455

22 431 20 59

 

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher

Reumatologia, geriatria

ul. Spartańska 1

22 670 91 00

 

Szpital Czerniakowski sp. z o.o.

Chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, choroby wewnętrzne, otolaryngologia, neurologia, okulistyka.

ul. Stępińska 19/25 

22 318 60 00

Szpitalny Oddział Ratunkowy

22 318 62 36

 

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny SPZOZ

Ginekologia i położnictwo, neonatologia, chirurgia onkologiczna, pediatria, onkologia.

ul. Madalińskiego 25 

Infolinia dla pacjentów pon., środa, piątek: 8:00-15:00; czwartek: 8:00-18:00: 22 45 12 600

Izba Przyjęć: 22 45 02 221

 

LUX MED Onkologia sp. z o.o.

Kardiologia

ul. Seweryna Goszczyńskiego 1

22 120 20 36

 

OCHOTA

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer sp. z o.o./Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny

Choroby wewnętrzne, gastroenterologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, chirurgia ogólna, kardiologia.

ul. Barska 16/20

Izba przyjęć: 22 579 53 33

 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

Chirurgia ogólna, onkologia.

ul. Wawelska 15

Rejestracja 22 546 20 01

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/ Szpital Kliniczny Dzieciatka Jezus

Choroby wewnętrzne, chirurgia czaszkowo-szczękowo-twarzowa, geriatria, kardiologia, okulistyka, urologia, ortopedia i traumatologia narządu ruchu.

ul. Lindleya 4

22 502 20 00

Szpitalny Oddział Ratunkowy: 22 502 12 31

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego uniwersytetu Medycznego/ Szpital Kliniczny Dzieciatka Jezus

Dermatologia

ul. Koszykowa 82A

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego uniwersytetu Medycznego/ Szpital Kliniczny Dzieciatka Jezus

Chirurgia ogólna, transplantologia, nefrologia, choroby wewnętrzne.

ul. Nowogrodzka 59

22 502 16 41

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/Centralny Szpital Kliniczny

Chirurgia ogólna, nefrologia, choroby wewnętrzne, endokrynologia, chirurgia naczyniowa, kardiochirurgia, gastroenterologia, neurologia, diabetologia, hematologia, kardiologia, onkologia, otolaryngologia, alergologia, chirurgia onkologiczna.

ul.Banacha 1A

punkt informacyjny: 22 599 11 23 w godz. 7:30-15:00

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego/Dziecięcy Szpital Kliniczny Im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego W Warszawie

Chirurgia dziecięca, diabetologia dziecięca, endokrynologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, kardiochirurgia dziecięca, kardiologia dziecięca, neurochirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, otolaryngologia dziecięca, onkologia dziecięca.

ul. Żwirki i Wigury 63A

Rejestracja: 22 460 80 00

Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci

22 317 93 16

 

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety I Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego sp. z o.o.

Endokrynologia, położnictwo i ginekologia, neonatologia

ul. Sokratesa Starynkiewicza 1/3

22 583 03 60

Izba Przyjęć, Rejestracja: 22 583 03 10

 

PRAGA- POŁUDNIE

LUX MED Onkologia sp. z o.o.

Onkologia, chemioterapia.

ul. Fieldorfa 40 

22 430 87 00

 

Szpital Dziecięcy im. prof. dr. med. Jana Bogdanowicza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Alergologia dziecięca, chirurgia ogólna dla dzieci, dermatologia dziecięca, neurochirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, okulistyka dziecięca, otolaryngologia dziecięca, pediatria.

ul. Niekłańska 2/4

Izba Przyjęć Planowanych: 22 50 98 440

Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci

22 509 84 12

 

Szpital Grochowski im. dr. med. Rafała Masztaka sp. z o.o.

Choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, kardiologia, rehabilitacja, chemioterapia.

ul. Grenadierów 51/59

22 515 27 16

Izba przyjęć: 22 515 27 00

 

Wojskowy Instytut Medyczny 

Ginekologia, kardiologia, neurochirurgia, neurologia, okulistyka, otolaryngologia, immunologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia czaszkowo-szczękowo-twarzowa, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, alergologia, nefrologia, reumatologia, hematologia, dermatologia, endokrynologia, gastroenterologia, kardiochirurgia, onkologia, pediatria, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, urologia, chirurgia onkologiczna.

ul. Szaserów 128

261 817 666; 22 810 80 89

Izba przyjęć: 261 817 256

Szpitalny Oddział Ratunkowy

261 816 294

 

PRAGA-PÓŁNOC

Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego

Chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, choroby wewnętrzne, ginekologia i położnictwo, urologia, chirurgia naczyniowa, nefrologia, toksykologia.

al. "Solidarności" 67 

centrala tel.: 22 818 50 61

Szpitalny Oddział Ratunkowy

22 818 50 61

 

Mazowiecki Szpital Onkologiczny sp. z o.o.

Onkologia

al. Solidarności 10

22 766 15 00

 

ŚRÓDMIEŚCIE

Mazowiecki Szpital Bródnowski W Warszawie sp. z o.o. 

Kardiologia

ul. Poznańska 22

22 525 12 63

 

Centrum Medyczne MML

Okulistyka, otolaryngologia

ul. Bagno 2, wejście E

22 406 54 22

 

Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny 

Okulistyka

ul. Marszałkowska 24/26

22 511 62 00

rejestracja: 22 511 62 10, 11

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Chirurgia ogólna, chirurgia plastyczna, ginekologia i położnictwo, choroby wewnętrzne, neurologia, okulistyka, geriatria.

ul. Czerniakowska 231

22 584 12 18

 

Szpital Kliniczny im. ks. Anny Mazowieckiej 

Ginekologia i położnictwo, endokrynologia, neonatologia, onkologia ginekologiczna.

ul. Karowa 2

Rejestracja: 22 59 66 175 do godz. 15:00, 22 59 66 301 w godz. 15:00-18:00

Izba przyjęć: 22 59 66 135

 

Szpital Bielański Im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej/ Warszawski Instytut Zdrowia Kobiet

Endokrynologia, ginekologia i położnictwo, neonatologia.

ul. Inflancka 6

22 636 06 50

 

Warszawskie Centrum Opieki Medycznej "Kopernik"

Chirurgia dziecięca, ortopedia dziecięca, pediatria

ul. Kopernika 43

Izba Przyjęć: 22 83 05 310 / 22 83 05 425 

 

Samodzielny Wojewódzki Zespół Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej W Warszawie

Psychiatria, uzleżnienia i detoksykacja.

ul. Nowowiejska 27

Izba przyjęć tel.: 22 825 24 26

 

emeis Polska Sp. z o.o. (dawniej Orpea Polska s.p. z o.o.)

Rehabilitacja, rehabilitacja neurologiczna.

ul. Mazowiecka 6/8

22 888 59 01

 

TARGÓWEK

Mazowiecki Szpital Bródnowski W Warszawie sp. z o.o.

Neurochirurgia, chirurgia ogólna, chirurgia naczyniowa, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, choroby wewnętrzne, gastroenterologia, diabetologia, kardiologia, ginekologia i położnictwo, neurologia, okulistyka, otolaryngologia.

ul. Kondratowicza 8

Rejestracja: 22 326 52 26

Informacja: 22 326 53 17 poniedziałek - piątek 08:00 – 15:30

Izba przyjęć: 22 326 56 76

Izba przyjęć ginekologiczno - położnicza: 22 326 57 69

Okulistyka: 22 326 59 77

Szpitalny Oddział Ratunkowy

22 326 56 76

 

Klinika Neuroradiochirurgii sp. z.o.o.

Radioterapia

ul. Kondratowicza 8

22 259 10 00

 

LUX MED Onkologia sp. z o.o.

Ginekologia onkologiczna, ginekologia i położnictwo, chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, otolaryngologia.

ul. św. Wincentego 103

22 326 98 00

 

URSYNÓW

Instytut Hematologii I Transfuzjologii

Choroby wewnętrzne, geriatria, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna.

ul. Indiry Gandhi 14

22 349 61 00

 

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowy Instytut Badawczy

Onkologia, teleradioterapia, endokrynologia, gastroenterologia, hematologia, chirurgia onkologiczna, chirurgia ogólna, neurochirurgia, otolaryngologia, urologia

ul. Roentgena 5

22 546 20 00

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Mazovia

Urologia

al. Komisji Edukacji Narodowej 47 U15

22 403 52 10

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Ursynów

Leczenie jednego dnia - chirurgia

ul. Kajakowa 12

 22 855 47 37, 22 643 52 36

 

Warszawski Szpital Południowy Sp. z o.o.

Chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, choroby wewnętrzne, ginekologia i położnictwo, kardiologia, neonatologia

ul. Rtm. Witolda Pileckiego 99

22 250 62 48

Szpitalny Oddział Ratunkowy

22 250 62 48

 

WAWER

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" W Warszawie

Chirurgia dziecięca, diabetologia dziecięca, endokrynologia dziecięca, gastroenterologia dziecięca, kardiochirurgia dziecięca, kardiologia dziecięca, nefrologia dziecięca, neurochirurgia dziecięca, neurologia dziecięca, okulistyka dziecięca, onkologia dziecięca, otolaryngologia dziecięca, pediatria, urologia dziecięca.

al. Dzieci Polskich 20

Infolinia dla telefonów stacjonarnych tel.: 801 051 000

Infolinia dla telefonów komórkowych tel.: 22 815 10 00

 

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ginekologia i położnictwo, choroby wewnętrzne, kardiologia, nefrologia, neurologia, okulistyka, otolaryngologia, urologia, okulistyka, chirurgia naczyniowa, gastroenterologia, dermatologia.

ul. Bursztynowa 2

 22 47 35 313, 22 47 35 426

Izba przyjęć: 22 473 51 11

Szpitalny Oddział Ratunkowy

22 47 35 332

 

Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Państwowy Instytut Badawczy

Kardiologia, chirurgia naczyniowa, kardiochirurgia.

ul. Alpejska 42

Informacja: 22 343 46 00, 22 815 30 11

Izba przyjęć: 22 343 41 00

 

Orpea Polska s.p. z o.o.

Rehabilitacja, rehabilitacja neurologiczna, rehabilitacja kardiologiczna.

ul. Mrówcza 124

22 888 59 27

 

WILANÓW

MEDICOVER sp. z o. o. 

Chirurgia ogólna, kardiologia, kardiochirurgia, otolaryngologia.

al. Rzeczypospolitej 5

500 900 543

 

WOLA

"Sensor Cliniq" spółka z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa 

Okulistyka

 ul. Kacza 8

22 710 33 33

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Jednodniowy IBIS 

Leczenie jednego dnia – chirurgia.

ul. Kacza 8

22 322 81 86, 87

 

Mazowiecki Szpital Bródnowski Sp. Z O.O./Szpital Centrum Attis

Choroby wewnętrzne, ginekologia onkologiczna, chirurgia ogólna, okulistyka, pulmonologia, rehabilitacja.

ul. Górczewska 89

tel. 22 321 12 15

 

Centrum Medyczne "Żelazna" sp. z o.o. 

Ginekologia i położnictwo, neonatologia.

ul. Żelazna 90

tel. 22 255 98 00

 

Centrum Medyczne ENEL-MED S.A. 

Okulistyka.

al. Solidarności 128

tel. 22 230 70 07

 

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 

Pulmonologia, chirurgia klatki piersiowej, onkologia.

ul. Płocka 26

tel.: 22 431 21 00

Izba Przyjęć tel.: 22 43 12 222

 

Instytut Matki i Dziecka 

Chirurgia ogólna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dorosłych i dzieci, chirurgia onkologiczna, ginekologia i położnictwo, pediatria, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia dziecięca, chirurgia kręgosłupa.

ul. Kasprzaka 17a

Centralna rejestracja (zapisy do poradni) tel.: 22 32 77 050 – 051

Izba Przyjęć Pediatryczna tel.: 22 32 77 324

Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna tel.: 22 32 77 438

     

Szpital Wolski 

Choroby wewnętrzne, chirurgia naczyniowa, chirurgia ogólna, geriatria, kardiologia, neurologia.

ul. Kasprzaka 17

Centrala tel.: 22 389 47 00

Szpitalny Oddział Ratunkowy: 22 389 49 00

 

Wojewódzki Szpital Zakaźny SPZOZ 

Choroby zakaźne.

ul. Wolska 37

Izba przyjęć

22 33 55 265

 

ŻOLIBORZ

Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej 

Chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, neurologia, okulistyka, otolaryngologia.

ul. Krasińskiego 54/56

Rejestracja Polikliniki 

22 261 852 873

Izba Przyjęć

22 261 852 988

 

LUX MED Onkologia Spółka z o.o. 

Gastroenterologia, onkologia kliniczna, chemioterapia.

ul. Szamocka 6

22 430 87 00

Nie znalazłeś informacji?