null Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Miasto st. Warszawa utworzyło wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego.

Sprzęt został kupiony w ramach projektu pn. „Opiekuńcza Warszawa” (otwarcie linku w nowym oknie) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Kto może skorzystać

Z wypożyczalni mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy, którzy złożą wniosek oraz posiadają zaświadczenie od lekarza, wskazujące na konieczność korzystania z określonego typu sprzętu. 

Dodatkowo osoba wypożyczająca sprzęt musi spełniać jedno z poniższych kryteriów:

  • być osobą niesamodzielną, która ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku brakiem możliwości samodzielnego funkcjonowania;

  • posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne,

  • być odbiorcą usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych,

  • być odbiorcą usług asystenta osoby z niepełnosprawnością.

Dostępny sprzęt

W ofercie dostępnych jest m.in. kilkanaście elektrycznych łóżek rehabilitacyjnych, podnośniki kąpielowo-transportowe, pionizatory elektryczne, różnego typu wózki dla osób z niepełnosprawnościami, balkoniki, koncentratory tlenu i rowery rehabilitacyjne.

Pełny wykaz sprzętu ze zdjęciami dostepny jest na stronie wsparcie.um.warszawa.pl (otwarcie linku w nowym oknie).

Okres wypożyczenia sprzętu

Osoby spełniające kryteria mogą wypożyczyć sprzęt na czas do 6 miesięcy. W wyjątkowych sytuacjach z możliwością wydłużenia terminu do roku.

Wymagane dokumenty

Regulamin wypożyczalni, wykaz sprzętu ze zdjęciami, wniosek o wypożyczenie, umowa użyczenia sprzętu, wzór zaświadczenia lekarskiego oraz pozostałe dokumenty dostępne są na stronie wsparcie.um.warszawa.pl (otwarcie linku w nowym oknie).

Składanie dokumentów

Dokumenty można składać:

  • osobiście w siedzibie Centrum Usług Społecznych “Społeczna Warszawa” ul. Skaryszewska 3,

  • wysłać pocztą na adres CUS: ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa,

  • przez Epuap na adres: /CUSWarszawa/SkrytkaESP.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat funkcjonowania wypożyczalni znajduje się na stronie: wsparcie.um.warszawa.pl (otwarcie linku w nowym oknie) oraz pod nr. tel. 22 277 49 70, e-mail: cus@um.warszawa.pl.

Nie znalazłeś informacji?