null Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Jeśli Twój dowód osobisty zaginął lub jest uszkodzony albo został skradziony – zgłoś to jak najszybciej do urzędu. Sprawdź jak to zrobić.

Krok po kroku

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 2. Wniosek przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 3. Unieważnimy Twój dowód osobisty.
 4. Odbierzesz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. Jest ono ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

[!] Jeśli zgłoszenie zrobisz przez internet, to zaświadczenie dostaniesz na swoją skrzynkę ePUAP.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
 2. Do wglądu dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość, np. paszport.
 3. Do wglądu decyzja sądu – jeśli jesteś opiekunem prawnym lub kuratorem i składasz wniosek w imieniu osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. Jeśli zgłaszasz uszkodzenie dowodu osobistego – uszkodzony dowód osobisty. Musimy go unieważnić.
 5. Pełnomocnictwo szczególne (takie, które upoważnia do wykonania konkretnej czynności w Twoim imieniu) – jeśli reprezentuje Cię pełnomocnik.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku.

Możliwe dodatkowe opłaty

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu jest bezpłatne.
Opłaty możesz zrobić:

 1. w kasie urzędu dzielnicy,
 2. w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek,
 3. przelewem na rachunek bankowy.

Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika
Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co wnosisz opłatę np. opłata za pełnomocnictwo dla XXX XXXX w sprawie XXXXX.
 

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:
[!] Szczegółowe informacje dla konsulatów sprawdź w serwisie www.gov.pl na stronach dotyczących kraju, w którym jesteś.
 
Składam wniosek osobiście:
 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego. Dostaniesz go również na miejscu w urzędzie.
 2. Przyjdź do dowolnej delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
 3. Unieważnimy Twój dowód osobisty. Możesz wtedy od razu wystąpić z wnioskiem o nowy dowód. Więcej na ten temat przeczytasz w karcie informacyjnej Wydanie dowodu osobistego.
 4. Odbierzesz zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 
[!] Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt.
 
Składam wniosek przez internet:
Jeśli chcesz zgłosić przez internet utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić twoją tożsamość
 1. Wejdź na stronę www.gov.pl
 2. Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.
 3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami.
 5. Sprawdź i podpisz zgłoszenie. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP.
[!] Jeśli zgłosisz uszkodzenie dowodu przez internet – uszkodzony dowód musisz zanieść lub wysłać pocztą do tego urzędu, który go wydał.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie możesz się odwołać.

Uwagi

 • Jeśli masz ukończone 18 lat i zgłosisz utratę dowodu osobistego, Twój numer PESEL zostanie automatycznie zastrzeżony.
 • Dowód osobisty jest unieważniany z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 11.01.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?