null Taksówka dla Powstańca

Od 1 listopada 2018 roku Powstańcy Warszawscy zarejestrowani w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego będący posiadaczami karty z indywidualnym numerem przypisanym do każdego uprawnionego Pasażera/Powstańca mogą zamawiać bezpłatne przejazdy realizowane na zlecenie m.st. Warszawy przez WAWA Taxi Sp. z o.o.

Usługa będzie świadczona do 16 grudnia 2024 r. przez korporację Wawa Taxi. Karty uprawniające do przejazdów zachowują swoją ważność.

Zakres świadczonej usługi

Usługa świadczona jest w dni powszednie oraz w niedziele i święta w godz. 6.00-22.00.

Ostatni kurs musi rozpocząć się przed godz. 22:00. 

Pasażer może wykonać maksymalnie 20 kursów w miesiącu.

Jeden kurs rozumiany jest jako przejazd w jedną stronę z jednego punktu do drugiego bez przystanków i postojów. 

Pasażer uprawniony do przejazdów zobowiązany jest posiadać przy sobie kartę magnetyczną w celu weryfikacji uprawnienia i liczby przejazdów.

Usługa wykonywana jest wyłącznie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy.

Po przekroczeniu limitu 30 kilometrów lub granic administracyjnych m.st. Warszawy Pasażer może kontynuować kurs wnosząc opłatę zgodnie z cennikiem Przewoźnika.

Limity na przejazdy nie dotyczą kursów do i z Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 oraz w okresie obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego w okresie od 24 lipca 2023 r. do 6 sierpnia 2023 r. i od 24 lipca 2024 r. do 6 sierpnia 2024 r. Tu obowiązuje nieograniczona liczba przejazdów.

Przewoźnik realizujący przejazdy

Usługa jest realizowana przez WAWA Taxi Sp. z o.o. (kontakt do WAWA Taxi Sp. z o.o tel. 22 333 4444 lub 19 644)Nie można korzystać z taksówek innych przewoźników.

Zamawianie przejazdów

Zgłoszenie przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem Centrali WAWA Taxi 22 333 4444 lub 19 644. 

Koszt opłaty za połączenie jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej. Pasażer zamawiając taksówkę podaje nr karty w celu weryfikacji uprawnień i liczby przejazdów w miesiącu.

Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam Pasażer, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia – podając nr karty w celu weryfikacji uprawnień.

Informacja sms

Przy składaniu zamówienia pobierany jest przez centralę numer telefonu mobilnego do Pasażera. Z chwilą zakończenia przyjmowania zamówienia, Pasażer otrzymuje wiadomość sms na wskazany numer z informacją jaki samochód będzie realizował zamówienie z podaniem nr bocznego oraz linkiem do interaktywnej mapy aby móc śledzić kierowaną do Pasażera taksówkę.

W przypadku braku telefonu mobilnego Pasażer powinien oczekiwać na taksówkę o ustalonej godzinie oraz pod adresem wskazanym podczas zamawiania taksówki u operatora Przewoźnika.

Oczekiwanie na Pasażera

Kierowca po podstawieniu taksówki będzie oczekiwał na Pasażera przez 15 minut.

Osoby towarzyszące, przewóz bagażu i zwierząt

Pasażer ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą. Przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat. Przewoźnikowi nie wolno przewozić osoby towarzyszącej jako wyłącznego pasażera kursu.

Pasażer ma prawo do przewożenia bagażu podręcznego w postaci walizek, plecaków, worków turystycznych oraz innych przedmiotów, których wielkość pozwala na ich bezpieczne umieszczenie w pojeździe i nie utrudnia prowadzenia pojazdu.

Pasażer ma prawo do przejazdu z małym zwierzęciem domowym (np. pies, kot), pod warunkiem, że przewóz zwierzęcia nie grozi uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem pojazdu, a jego wielkość nie zagraża bezpieczeństwu jazdy.

Odwoływanie przejazdów

Odwołanie przejazdu przez Pasażera musi nastąpić do 30 minut przed planowaną godziną kursu. Pasażer, który nie odwoła kursu, a z niego nie skorzysta traci prawo do tego kursu w danym miesiącu. Jednocześnie liczba kursów w miesiącu zmniejsza się o liczbę kursów nieodwołanych lub niezgłoszonych poniżej 30 min. Odwołanie kursu nie powoduje konsekwencji finansowych dla Pasażera.

Szkody z winy Pasażera

Za wszelkie szkody z winy Pasażera lub zanieczyszczenie pojazdu przez przewożone przez Pasażera zwierzęta czy bagaż odpowiada finansowo Pasażer.

Zgubiona karta

W przypadku zgubienia przez Pasażera karty uprawniającej do przejazdów zostanie wydana nowa karta.

Fakt ten należy jednak niezwłocznie zgłosić do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy pod numer tel. 22 325 85 15 od pon. do pt. w godz. od 8.00 do 16.00, adres e-mail: taxi44@um.warszawa.pl lub przekazać informację za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115. Zablokowanie karty nastąpi w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Skargi, wnioski i uwagi pasażera

Skargi, wnioski i uwagi na temat usługi Pasażer powinien zgłosić do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, pod numer tel. 22 325 85 15 od pon. do pt. w godz. od 8.00 do 16.00 lub e-mailem: taxi44@um.warszawa.pl

Wysyłka kart do Powstańców

Powstańcy zarejestrowani w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymali kartę pocztą na adres domowy do końca listopada 2018 roku.

Co zrobić w przypadku śmierci właściciela Karty Powstańca? Czy może być użytkowana przez inną osobę? W jaki sposób należy zwrócić Kartę Powstańca (osobiście, listownie, itp.)?

O śmierci właściciela karty należy poinformować Muzeum Powstania Warszawskiego. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, listownie, e-mailem. Na podstawie takiej informacji Muzeum Powstania Warszawskiego wygasza kartę bezpośrednio u operatora usługi tj. WAWA Taxi podając numer karty. 

Karty nie trzeba zwracać, wystarczy podać imię i nazwisko Powstańca ewentualnie pseudonim lub nazwę ulicy - na podstawie tych danych ustalamy nr karty. Karty przypisane są Powstańcom. W przypadku naszej usługi rodzina nie dziedziczy praw do korzystania z usługi po śmierci osoby uprawnionej.

Nie znalazłeś informacji?