Dokumenty i postępowanie z dokumentami

Wstecz

ePUAP elektroniczna platforma

Czym jest ePUAP

ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Dzięki ePUAP załatwisz wiele spraw w różnych urzędach bez wychodzenia z domu — przez internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu. 

Żeby korzystać z usług na ePUAP i podpisywać elektroniczne dokumenty, musisz potwierdzić swoją tożsamość w internecie. Potwierdzić swoją tożsamość w internecie możesz na 2 sposoby:

 • bezpłatnym profilem zaufanym (eGo),

 • płatnym certyfikatem kwalifikowanym.

Każda wysyłka i odbiór pisma przez ePUAP ma urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), które jest tak samo ważne jak awizo.

 

Jakie urzędy i jakie sprawy obsługuje ePUAP

 • samorządy, w tym urzędy gminy — złóż wniosek o dowód dla siebie lub dziecka; zgłoś utratę lub zniszczenie dowodu albo prawa jazdy; zawiadom o sprzedaży samochodu; dopisz się do spisu wyborców,

 • USC (urzędy stanu cywilnego) — uzyskaj odpisy aktów: małżeństwa, urodzenia, zgonu, lub inne dokumenty; zgłoś urodzenie dziecka,

 • ZUS (Zakład Ubezpieczeń Społecznych) — sprawdź, czy pracodawca cię ubezpieczył i jaką dostaniesz emeryturę; przejrzyj swoje zwolnienia lekarskie i składki,

 • NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia) — odbierz przed wyjazdem za granicę kartę EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego),

 • US (urzędy skarbowe) — sprawdź swoje rozliczenia podatkowe; zgłoś spadek lub darowiznę,

 • KRK (Krajowy Rejestr Karny) — pobierz zaświadczenie o niekaralności,

 • UP (urzędy pracy) — zarejestruj się jako osoba bezrobotna i korzystaj ze szkoleń,

 • Rejestr PESEL i Rejestr Dowodów Osobistych — sprawdź swoje dane i dokumenty,

 • inne urzędy administracji publicznej (centralne, regionalne i lokalne) oraz instytucje publiczne — zarejestruj działalność gospodarczą; złóż wniosek o Kartę Dużej Rodziny; wyślij pismo ogólne, gdy nie ma formularza do załatwienia twojej sprawy.

 

Czym jest profil zaufany

Profil zaufany to potwierdzony zestaw danych, które jednoznacznie identyfikują jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych w internecie. Te dane to imię (imiona), nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL. 

Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją tożsamość w internecie (to pozwala automatycznie udostępniać dane, które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.

 

Założenie profilu zaufanego

PRZEZ INTERNET

Profil zaufany możesz założyć bez wychodzenia z domu, jeśli masz:

 

W PUNKCIE POTWIERDZAJĄCYM

 

Tymczasowy profil zaufany

Tymczasowy profil zaufany umożliwia osobom nie posiadającym konta w banku oraz profilu zaufanego załatwienie spraw urzędowych on-line.

Tymczasowy PZ można założyć bez wychodzenia z domu.

Więcej informacji tutaj.

Różnica pomiędzy profilem zaufanym, a podpisem elektronicznym

Profil zaufany to login i hasło umożliwiające logowanie do platformy ePUAP i wysyłanie dokumentów. Jest to usługa bezpłatna.
 

Podpis elektroniczny jest zapisywany na nośniku zewnętrznym (np. karcie procesorowej takiej samej jak do bankomatu). Dodatkowo wymagane jest podłączenie do komputera czytnika kart i zainstalowania odpowiedniego oprogramowania. Jest to usługa płatna.

Bezpieczny podpis elektroniczny można kupić obecnie w jednej z firm świadczących usługi w tym zakresie wpisanych do rejestru Ministerstwa Gospodarki:

 1. Krajowa Izba Rozliczeniowa (Szafir), 
 2. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum),
 3. Unizeto Technologies (CERTUM),
 4. Enigma S.O.I. (PEM-HEART), 
 5. EuroCert

Skrytka domyślna ePuap Urzędu

Wsparcie użytkowników ePUAP

Zgłoszenia dotyczące problemów w funkcjonowaniu systemu prosimy zgłaszać telefonicznie lub mailowo do centrum pomocy Użytkowników ePUAP w Centralnym Ośrodku Informatyki:

 
W celu ułatwienia weryfikacji i szybszego rozwiązania problemu w zgłoszeniu (e-mailowym) prosimy, w miarę możliwości, o podanie następujących informacji:

 1. Dane kontaktowe (instytucja, adres e-mail, nr telefonu).

 2. Nazwa systemu operacyjnego i jego wersja.

 3. Nazwa przeglądarki internetowej: wersja oraz ustawienia językowe.

 4. Czas wystąpienia błędu: data, godzina.

 5. Miejsce wystąpienia błędu: na jakim oknie/portlecie/formatce wystąpił błąd: (np. Moje konto, Moje dokumenty, Katalog usług, Repozytorium wzorów itp.)

 6. Szczegółowy opis sytuacji, która powoduje wygenerowanie błędu (w krokach) np.: Zalogowałem się do systemu. Przechodzę do obszaru „Moje konto”. W zakładce „Moje dokumenty”…

 7. Widok ekranu z błędem (Print Screen).

 

Wsparcie użytkowników ePUAP

 

Nie znalazłeś informacji?