null Program "Warszawski KOKON"

Uprzejmie informujemy, że od 13 stycznia 2023 r. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” realizuje Program „Warszawski KOKON”.

Program skierowany jest do warszawskich rodzin posiadających postanowienie sądu w sprawie zobowiązania o współpracy z asystentem rodziny.

Udział w Programie jest bezpłatny i wymaga dokumentów wypełnionych przez pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Celem Programu jest poprawa funkcjonowania rodzin i wzmocnienie umiejętności społecznych oraz  opiekuńczo – wychowawczych. Jednocześnie ma zapobiec umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Zmotywowana i zaangażowana rodzina przejdzie cykl szkoleń, warsztatów i spotkań ze specjalistami, zyskując narzędzia do poprawy życia w rodzinie. Czas pracy z rodziną w Programie przewidziany jest na około 2 lata.

Jak się zgłosić do Programu?

 1. Zapoznaj się z Zasadami udziału uczestnika w Programie „Warszawski Kokon”.
 2. Podejmij decyzję, że chcesz rozpocząć pracę nad sobą.
 3. Skieruj się do Ośrodka Pomocy Społecznej w swojej dzielnicy.
 4. Powiedz o otrzymanym postanowieniu sądu do współpracy z asystentem rodziny.
 5. Zapytaj o możliwość udziału w Programie „Warszawski Kokon” i zapytaj o ulotkę (otwiera nowe okno).
 6. Wspólnie z pracownikiem socjalnym wypełnij formularz zgłoszeniowy do Programu.
 7. Oczekuj na kontakt z koordynatorem Programu z CUS.  

Co robi asystent rodziny z Programu?

 1. Asystuje – towarzyszy w trakcie całego Programu.

 2. Pokazuje lub podpowiada, jak działać i nie tracić motywacji do zmiany.  

 3. Ustala plan pracy z rodziną.  

 4. Wspiera rodzinę w codziennym funkcjonowaniu. 

 5. Modeluje, koryguje i edukuje w trudnych sytuacjach.

 6. Pokazuje zmiany i nowe umiejętności wychowawcze.

Jakie podmioty/ instytucje uczestniczą w Programie?

 1. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” – koordynator Programu.

 2. Ośrodki Pomocy Społecznej.

 3. Przedstawiciel Sądu Rodzinnego – kurator sądowy.

 4. Pedagog szkolny/ wychowawca z przedszkola.

 5. Inni specjaliści.

Co robi pracownik socjalny z OPS

 1. Jako pierwszy spotyka się z rodziną.
 2. Upewnia się, że rodzina ma postanowienie Sądu oraz jest gotowa podjąć działania w kierunku zmiany swojej sytuacji życiowej.
 3. Informuje rodzinę o Programie i przekazuje materiały (ulotkę otwiera nowe okno).
 4. Wspólnie z rodzicem wypełnia formularz zgłoszeniowy do Programu i Kartę informacyjną dotycząca rodziny.
 5. W terminie 7 dni, od przyjęcia formularza zgłoszeniowego przekazuje dokumenty oraz pisemnie zgłasza do CUS udział rodziny w Programie.

Więcej informacji

 • telefonicznie: (22) 277-49-87, (22) 277-49-94,

 • mailowo:  wsparcierodziny@um.warszawa.pl 

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-16.00

 • osobiście: ul. Skaryszewska 3 (Warszawa 03-802)

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?