Formy pomocy

Wstecz

Taksówka dla Powstańca

Od 1 listopada 2018 roku Powstańcy Warszawscy zarejestrowani w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego będący posiadaczami karty z indywidualnym numerem przypisanym do każdego uprawnionego Pasażera/Powstańca mogą zamawiać bezpłatne przejazdy realizowane na zlecenie m.st. Warszawy przez WAWA Taxi Sp. z o.o.

Usługa będzie świadczona do dnia 30 listopada 2020 roku przez korporację Wawa Taxi. Karty uprawniające do przejazdów zachowują swoją ważność.

 

Zakres świadczonej usługi

Usługa świadczona jest w dni powszednie oraz w niedziele i święta w godz. 6.00 - 22.00.

Ostatni kurs musi rozpocząć się przed godz. 22:00.

Pasażer może wykonać maksymalnie 10 kursów w miesiącu.

Jeden kurs rozumiany jest jako przejazd w jedną stronę z jednego punktu do drugiego bez przystanków i postojów. 

Usługa wykonywana jest wyłącznie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy.

Po przekroczeniu limitu 30 kilometrów lub granic administracyjnych m.st. Warszawy Pasażer może kontynuować kurs wnosząc opłatę zgodnie z cennikiem Przewoźnika.

 

Przewoźnik realizujący przejazdy

Usługa jest realizowana przez WAWA Taxi Sp. z o.o. (kontakt do WAWA Taxi Sp. z o.o tel. 22 333 4444 lub 19 644) Nie można korzystać z taksówek innych przewoźników.

 

Zamawianie przejazdów

Zgłoszenie przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115.

Koszt opłaty za połączenie jest zgodny z taryfą operatora osoby dzwoniącej. Pasażer zamawiając taksówkę podaje nr karty w celu weryfikacji uprawnień i liczby przejazdów w miesiącu.

Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam Pasażer, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia – podając nr karty w celu weryfikacji uprawnień.

 

Informacja sms

Przy składaniu zamówienia pobierany jest przez centralę numer telefonu mobilnego do Pasażera. Z chwilą zakończenia przyjmowania zamówienia, Pasażer otrzymuje wiadomość sms na wskazany numer z informacją jaki samochód będzie realizował zamówienie z podaniem nr bocznego oraz linkiem do interaktywnej mapy aby móc śledzić kierowaną do Pasażera taksówkę.

W przypadku braku telefonu mobilnego Pasażer powinien oczekiwać na taksówkę o ustalonej godzinie oraz pod adresem wskazanym podczas zamawiania taksówki u operatora Przewoźnika.

 

Okres oczekiwania na Pasażera

Kierowca po podstawieniu taksówki będzie oczekiwał na Pasażera przez okres 15 minut.

 

Osoby towarzyszące, przewóz bagażu i zwierząt

Pasażer ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą. Przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat. Przewoźnikowi nie wolno przewozić osoby towarzyszącej jako wyłącznego pasażera kursu.

Pasażer ma prawo do przewożenia bagażu podręcznego w postaci walizek, plecaków, worków turystycznych oraz innych przedmiotów, których wielkość pozwala na ich bezpieczne umieszczenie w pojeździe i nie utrudnia prowadzenia pojazdu.

Pasażer ma prawo do przejazdu z małym zwierzęciem domowym (np. pies, kot), pod warunkiem, że przewóz zwierzęcia nie grozi uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem pojazdu, a jego wielkość nie zagraża bezpieczeństwu jazdy.

 

Osoby niepełnosprawne

Przewóz osób niepełnosprawnych samochodem przystosowanym - tj. wyposażonym w szyny lub inne urządzenia do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych oraz rampy lub windy umożliwiające wjazd wózkiem z osobą  niepełnosprawną do samochodu,  jest możliwy po zamówieniu kursu przez Pasażera minimum na dwa dni robocze przed planowanym przejazdem.

 

Odwoływanie przejazdów

Odwołanie przejazdu przez Pasażera musi nastąpić do 30 minut przed planowaną godziną kursu. Pasażer, który nie odwoła kursu, a z niego nie skorzysta traci prawo do tego kursu w danym miesiącu. Jednocześnie liczba kursów w miesiącu zmniejsza się o liczbę kursów nieodwołanych lub niezgłoszonych poniżej 30 min. Odwołanie kursu nie powoduje konsekwencji finansowych dla Pasażera.

 

Szkody z winy Pasażera

Za wszelkie szkody z winy Pasażera lub zanieczyszczenie pojazdu przez przewożone przez Pasażera zwierzęta czy bagaż odpowiada finansowo Pasażer.

 

Przełączanie rozmów przez konultanta

Do operatora powinny być przełączane wyłącznie osoby, które chcą zamówić lub odwołać kurs.

Pozostałe informacje dotyczące pytań związanych z usługą powinny być udzielane przez konsultantów  MCK Warszawa 19115.

 

Zgubiona karta

W przypadku zgubienia przez Pasażera karty uprawniającej do przejazdów zostanie wydana nowa karta.

Fakt ten należy jednak niezwłocznie zgłosić do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy pod numer tel. 22 325 85 15 od pon. do pt. w godz. od 8.00 do 16.00, adres e-mail: taxi44@um.warszawa.pl lub przekazać informację za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu 19115. Zablokowanie karty nastąpi w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

 

W systemie przyjmujemy zgłoszenie jako AWARIA/INTERWENCJA - INNE - ZAGUBIONE DOKUMNETY - KARTA POWSTAŃCA.

 

Skargi, wnioski i uwagi pasażera

Skargi, wnioski i uwagi na temat usługi Pasażer powinien zgłosić do Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa, pod numer tel. 22 325 85 15 od pon. do pt. w godz. od 8.00 do 16.00 lub e-mailem: taxi44@um.warszawa.pl

 

Wysyłka kart do Powstańców

Powstańcy zarejestrowani w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego otrzymali kartę pocztą na adres domowy do końca listopada 2018 roku.

 

Uprawnieni Powstańcy

Uprawnionych jest 1513 Powstańców z Polski, 256 mieszkających za granicą, czyli łącznie 1769 osób. Wszystkie uprawnione i zarejestrowane w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego osoby otrzymają karty.

 

Wzór karty

Wzór karty jest w załączniku w artykule. Numer kart składa z 12 cyfr i zaczyna się od 1944 0000 0001.

 

Co należy zrobić w przypadku śmierci właściciela Karty Powstańca? Czy może być użytkowana przez inną osobę? W jaki sposób należy zwrócić Kartę Powstańca (osobiście, listownie, itp.)?

O śmierci właściciela karty należy poinformować Muzeum Powstania Warszawskiego. Można to zrobić osobiście, telefonicznie, listownie, e-mailem. Na podstawie takiej informacji Muzeum Powstania Warszawskiego wygasza kartę bezpośrednio u operatora usługi tj. WAWA Taxi podając jedynie nr karty. Karty nie trzeba zwracać - wystarczy podać imię i nazwisko Powstańca ewentualnie pseudonim lub nazwę ulicy- na podstawie tych danych ustalamy nr karty. Karty przypisane są Powstańcom. W przypadku naszej usługi rodzina nie dziedziczy praw do korzystania z usługi po śmierci osoby uprawnionej.

 

 


Nie znalazłeś informacji?