Wstecz

Seniorzy - programy dedykowane seniorom, porady, informacje

Warszawski informator dla seniorów

Zachęcamy do zapoznania się z informatorem.

Zawarte są w nim sprawdzone informacje o tym, z czego można skorzystać w czasie epidemii, wiedza i kultura on-line, akcje społeczne i ciekawe porady.

Informator dostęny jest tutaj.

Ogólnopolska karta seniora

Informacje o programie dostępne są na stronie: https://glosseniora.pl/

Na chwilę obecną Warszawa nie jest partnerem ogólnopolskiego programu karty seniora.

W tym roku w ramach realizacji programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”,  miasto będzie rozważać kwestię wprowadzenia w Warszawie karty seniora umożliwiającej otrzymanie zniżek w różnych miejscach.

Koordynującym realizację programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020” jest Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, tel. 443 14 40 sekretariat).

Portal rządowy dedykowany seniorom

Ogólnopolska strona dla seniorów http://senior.gov.pl/kontakt prowadzona przez Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie gromadzimy i udostępniamy aktualne informacje nt. działań i usług dla seniorów. Aktualności o działaniach można znaleźć także na profilu FB: Warszawa Przyjazna Seniorom.

Portal Urzędu Miasta dedykowany seniorom

Warszawska strona dla seniorów http://www.senioralna.um.warszawa.pl/ prowadzona przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych - Zespół Realizacji Polityki Senioralnej w Urzędzie Miasta.

Warszawa wspiera seniorów

Wsparcie aktywności seniorów - organizujemy całodniową imprezę rekreacyjną Warszawska Olimpiada Seniorów, w 2019 roku obyły się Warszawskie Dni Seniora – podczas tego dziesięciodniowego wydarzenia zorganizowano ponad 450 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 30 tys. mieszkańców. Organizujemy również całodniową imprezę rekreacyjną Warszawska Olimpiada Seniorów.

Bezpłatne szczepienia dla seniorów - stawiamy na profilaktykę. Program bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób 65+ ruszył we wrześniu 2019 r. Szczepienia są dostępne także dla pacjentów Stołecznego Centrum Opiekuńczo-Leczniczego oraz podopiecznych noclegowni i schronisk. W 2019 r. z programu skorzystało blisko 50 tys. seniorów.

Uniwersytety Trzeciego Wieku - podwyższamy wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku i dofinansowujemy działalność 21 placówek dydaktycznych

Bezpłatna pomoc złotej rączki - warszawiacy powyżej 75. roku życia mogą korzystać z fachowej, opłaconej przez miasto pomocy w drobnych naprawach. W 2019 roku udzielono 1671 usług 771 seniorom. Kwota przeznaczona na pomoc w formie usług złotej rączki w 2020 roku to ponad 430 tys. zł.

Nowe Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu budowy kolejnych dwóch centrów - na Białołęce i Ochocie. W styczniu 2020 r. w CAM „Nowolipie” rozpoczęło działalność Senioralne Biuro Karier. Jego działania koncentrują się na pomocy osobom starszym, zainteresowanym powrotem na rynek pracy, w tym również udzieleniem pomocy w poszukiwaniu ofert pracy.

Rozwijamy opiekę długoterminową - rozbudowujemy Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL). Powiększymy też Dom Pomocy Społecznej przy ul. Elekcyjnej i zapewnimy dodatkowe łóżka opieki długoterminowej w Centrum Alzheimera przy ul. Wilanowskiej. Ponadto część łóżek w SCOL będzie dostępna dla podopiecznych rodzin chcących skorzystać z miejskiego „urlopu wytchnieniowego”.

Dwa dzienne domy opieki medycznej - powstały na Białołęce i w Wawrze. Placówki specjalizują się w opiece długoterminowej i udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych, prowadzą też edukację zdrowotną dla seniorów i ich rodzin.

Akademia Liderów 60+ to projekt wspierania rozwoju kompetencji lidera, w ramach którego seniorzy pod opieką trenerów uczą się jak przygotować i przeprowadzić własny projekt społeczny.

Miejsce Przyjazne Seniorom - realizowany od 2017 roku we współpracy z Warszawska Radą Seniorów. Ideą konkursu jest promowanie miejsc, w których seniorzy czują się dobrze i mogą skorzystać z ciekawej oferty zajęć lub wydarzeń dedykowanych osobom starszym.

Program budowy wind miejskich - realizujemy program budowy wind w miejskich budynkach mieszkalnych. To wsparcie dla seniorów, rodziców czy osób z niepełnosprawnością. W 43 wytypowanych nieruchomościach wybudujemy 50 wind. Zaczęliśmy od Pragi-Północ, gdzie już w 2019 r. wyposażyliśmy w windę budynek przy ul. Ząbkowskiej 36.

Miesięcznik seniorów - od września 2018 roku wydawany jest  warszawski miesięcznik seniorów #Pokolenia. Czasopismo stworzone specjalnie dla seniorów, ale również przez seniorów. Porusza problemy tej grupy społecznej.

Warszawska Rada Seniorów

Warszawska Rada Seniorów pełni funkcję doradczą i nadzorczą nad realizacją działań programu „Warszawa przyjazna seniorom”.  Reaguje na bieżące potrzeby i oczekiwania seniorów i skutecznie wspiera miasto w realizowanych działaniach.

Strona dedykowana Warszawskiej Radzie Seniorów (otwarcie w nowym oknie)

Jeśli chcesz skontaktować się z Warszawską Radą Seniorów, napisz na adres: wrs@um.warszawa.pl 
Możesz także skontaktować się z Zespołem Realizacji Polityki Senioralnej.

Dzielnicowe Rady Seniorów

Inicjatywa powoływania dzielnicowych rad seniorów w Warszawie związana jest z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która umożliwia jednostkom pomocniczym tworzenie rad seniorów.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy jest:

 • monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy,

 • pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy,

 • reprezentowanie interesów seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy,

 • tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych.

Do zadań Rady Seniorów Dzielnicy należy w szczególności:

 • współpraca z Warszawską Radą Seniorów,

 • współpraca z władzami Dzielnicy przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy,

 • przyjmowanie zgłoszeń i monitorowanie potrzeb i oczekiwań seniorów.


Dzielnicowe Rady Seniorów:

BEMOWO

BIAŁOŁĘKA

BIELANY

MOKOTÓW

OCHOTA

PRAGA POŁUDNIE

PRAGA PÓŁNOC

REMBERTÓW

TARGÓWEK

URSUS

URSYNÓWY

WAWER

WESOŁA

WILANÓW

WOLA

ŻOLIBORZ

Porady specjalistyczne dla seniorów

 • Konsumenckie

 • Mediacyjne

 • Obywatelskie

 • Pedagogiczne

 • Prawne

 • Socjalne

 • Zawodowe

Informacje gdzie uzyskać porady znajdują się na stronie:
http://www.senioralna.um.warszawa.pl/wsparcie-dla-senior-w/gdzie-uzyska-porady-specjalistyczne-dla-senior-w

Wsparcie psychologiczne

Jeśli nie radzicie sobie z obecną sytuacją, jest to dla Was za trudne, martwicie się lub szukacie po prostu kogoś, kto z Wami porozmawia to skorzystajcie z naszej pomocy.

Zgłoś się do wybranej organizacji:

 

Telefon zaufania Fundacji "Znajdź Pomoc" dla wszystkich osób, które odczuwają psychiczne skutki pandemii.

ZADZWOŃ DO NAS! 800 220 280

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 17:00-20:00

Oferujemy wsparcie psychologiczne: bezpłatnie na terenie całego kraju bez wychodzenia z domu.

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE:

 • Stowarzyszenie Syntonia - tel. 792 810 820 lub 792 810 180;
  on – line: wsparcieopiekunow@gmail.com;  zapisy@syntonia.org.pl, skype: Wsparcie Opiekunów
  Dyżurować będziemy: poniedziałek 9:00 - 13:00 wtorek i środa 9:00 - 12:00,

 • Polski Czerwony Krzyż - tel. 607 050 655 - czynny od pon – pt w godz. 9.00 do 14.00,
  Porady psychologiczne udzielane będą poniedziałek 8.00 - 20.00, czwartek 18.00 - 20.00

 • Fundacja Razem – tel. 733 563 311 - od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00.

 

TELEFON ZAUFANIA:

 • Stowarzyszenie mali bracia Ubogich – tel. 22 635 09 54

 • poniedziałki 17.00-20.00

 • środy i czwartki 17.00-20.00, w środy w godz. 14.00-16.00 udzielane jest wsparcie dotyczące choroby Alzheimera

 

WSPARCIE DLA RODZIN ORAZ SENIORÓW:

 • Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer - tel. 22 612 77 94 lub 22 277 11 98 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) - pomoc dla mieszkańców Warszawy, również przy uzyciu komunikatora Skype.

 

POMOC POKRZYWDZONYM:

 • Fundacja Projekt Starsi - tel. 537 375 505 (można dzwonić i nagrać wiadomość, organizacja oddzwania).
  Fundacja pomaga osobom starszym krzywdzonym przez swoich bliskich, zdalnie prowadzi:
  • pomoc interwencyjną (zgłasza odpowiednim służbom i monitoruje przypadki przemocy wobec starszych)
  • wsparcie psychologiczne
  • pomoc prawną

 

POMOC RODZINOM OSÓB Z ALZHAIMEREM ORAZ DEMENCJĄ:

 •  Fundacja Wsparcie - tel. 793 413 489, od wtorku do soboty w godz. 10.00 - 14.00, dyżury psychologa we wtorki i soboty.

 

WSPARCIE W CHOROBIE ONKOLOGICZNEJ:

 •  Warszawskie Centrum Psychoonkologii - zgłoszenia mailowe: fundacjawcp@gmail.com,
  szczegóły na stronie centrum (otwarcie w nowym oknie)

 

PONADTO:

 • wsparcia psychologicznego udzielają również Ośrodki Pomocy Społecznej w każdej dzielnicy.

Lista Ośrodków Pomocy Społecznej dostępna jest tutaj.

Telefon Zaufania dla osób starszych

Numer telefonu: 22 635 09 54 czynny:

 • poniedziałki 17.00-20.00

 • środy i czwartki 17.00-20.00

w środy w godz. 14.00-16.00 udzielane jest wsparcie dotyczące choroby Alzheimera

„Troski i kłopoty dzielone z drugim człowiekiem maleją o połowę” to motto Telefonu Zaufania dla osób starszych.

 

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich wspiera osamotnione osoby starsze po 60 roku życia i w ramach programu TWOJA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ organizuje długoterminowy wolontariat towarzyszący. 

Wolontariusze regularnie odwiedzając seniorów troszczą się o ich kondycję psychiczną, towarzyszą, rozmawiają, chodzą na spacery. Spotkania w ramach wolontariatu odbywają się minimum raz w tygodniu na około 2 godziny.

Wolontariusze nie wykonują czynności usługowo-opiekuńczych jak zakupy, pomoc w dotarciu do lekarza, płacenie rachunków, sprzątanie jak i czynności pielęgnacyjnych.

Udział w Programie OBECNOŚĆ jest dla seniorów dobrowolny i bezpłatny.

Nie przyjmujemy darowizn i zapisów testamentowych od podopiecznych. Zgłoszenia przyjmujemy od poniedziałku do piątku w godz. 12-14 pod numerem telefonu: 600 615 110 .

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora

Zapraszamy wszystkich seniorów na bezpłatne, indywidualne porady dotyczące obsługi komputera, Internetu, smartfonu, tabletu, aparatu i innych urządzeń cyfrowych.

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora w okresie epidemii udzielają porad telefoniczne.

 

Na indywidualne konsultacje można umówić się  z Fundacją Nika pod wybranym numerem telefonu:

 • 720-997-026,

 • 720-997-027,

 • 720-997-028.

Można również zadzwonić w godzinach pełnienia dyżurów przez doradców.

Harmonogram dyżurów dostępny jest na stronie: http://senioralna.um.warszawa.pl/PCWS.

 

Doradcy Cyfrowi pomagają seniorom w zakresie problemów z:

 • komputerem,

 • tabletem,

 • telefonem (SMARTFONEM),

 • aparatem fotograficznym.

 

Doradcy udzielają porad jak: 

 • wysłać emaila,

 • zgrać zdjęcia z telefonu,

 • założyć konto na Facebooku.


Nie znalazłeś informacji?