null Seniorzy - programy dedykowane seniorom, porady, informacje

Warszawski informator dla seniorów

W informatorze „Senior w Warszawie” adresowanym dla seniorów, można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowego stylu życia, profilaktyki, opieki medycznej, rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego.

Zdrowy senior (otwarcie w nowym oknie)

Zaangażowany senior (otwarcie w nowym oknie)

Świadomy senior (otwarcie w nowym oknie)

Ogólnopolska karta seniora

Warszawa nie jest partnerem ogólnopolskiego programu karty seniora.

Miasto oferuje Kartę Warszawiaka uprawniającą do korzystania ze zniżek nie tylko na bilety w komunikacji miejskiej, ale również w miejscach związanych z kulturą, oświatą czy sportem.

Pełna lista zniżek dostępna jest w katalogu ofert (otwarcie w nowym oknie).

Jak wyrobić Kartę Warszawiaka sprawdź na stronie (otwarcie w nowym oknie).

Portal rządowy dla seniorów

Ogólnopolska strona dla seniorów (otwarcie w nowym oknie) prowadzona przez Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Portal Urzędu Miasta dla seniorów

Warszawska strona dla seniorów (otwarcie w nowym oknie) prowadzona przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – Zespół Realizacji Polityki Senioralnej w Urzędzie Miasta. 

Aktualności o działaniach można znaleźć także na profilu FB: Warszawa Przyjazna Seniorom (otwarcie w nowym oknie).

Konkurs Miejsca Przyjazne Seniorom

W konkursie wyróżniane są instytucje, firmy i organizacje, wydarzenia cykliczne i osoby, które w szczególny sposób wychodzą naprzeciw potrzebom starszych mieszkańców Warszawy.

Konkurs – edycja 2022-2024

Certyfikaty zostały przyznane w pięciu kategoriach:

administracji publicznej

 • Mokotowskie Centrum Integracji Mieszkańców przy Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Mokotów

 • Urząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

kultura 

 • Dom Kultury "Rembertów"

 • Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

 • Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 97

 • Centrum Informacji im. Jana Nowaka Jeziorańskiego

 • Dom Pracy Twórczej przy Centrum Kultury Wilanów

 • Centrum Kultury Wilanów

edukacja i oświata 

 • Centrum Kształcenia Podyplomowego

zdrowie i pomoc społeczna

 • Ośrodek Wsparcia dla Seniorów – Dzienny Dom dla Osób Starszych 

 • Ośrodek Wsparcia dla Seniorów Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola

sport i rekreacja

 • Bemowska Pływalnia "Pingwin".

Za działania na rzecz osób starszych przyznano wyróżnienia indywidualne: Katarzynie Niedźwieckiej, Urszuli Kierzkowskiej, Magdalenie Wojciechowskiej oraz Iwonie Bieńkowskiej.

Miejsca przyjazne seniorom edycja 2022-2024 (otwarcie w nowym oknie)

Konkurs – edycja 2023-2025

Trwa 9. edycja konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. 

Certyfikaty przyznawane są w 7 kategoriach:

 • administracja publiczna
 • kultura
 • edukacja i oświata
 • zdrowie i pomoc społeczna
 • sport i rekreacja
 • gastronomia,
 • punkty usługowo-handlowe.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/miejsce-przyjazne-seniorom-2023-2025.

Dzień Seniorów Warszawskich

Rada Warszawy uchwaliła dzień 30 września Dniem Seniorów Warszawskich. Dzień ten obchodzić się będzie corocznie uroczystą sesją Warszawskiej Rady Seniorów z udziałem Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy oraz przedstawicieli środowisk senioralnych. W Dniu Seniorów Warszawskich wręczane będą podziękowania, nagrody oraz wyróżnienia za szczególne zasługi na rzecz seniorów warszawskich. W tym dniu siedziby władz m.st. Warszawy i siedziby władz dzielnic m.st. Warszawy oraz środki warszawskiego transportu publicznego będą udekorowane barwami m.st. Warszawy.

Uchwała nr LXX/2294/2022 z 08-09-2022 (otwiera nowe okno)

Warszawa wspiera seniorów

Wsparcie aktywności seniorów - organizujemy całodniową imprezę rekreacyjną Warszawska Olimpiada Seniorów (otwarcie w nowym oknie), w 2019 roku obyły się Warszawskie Dni Seniora – podczas tego dziesięciodniowego wydarzenia zorganizowano ponad 450 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 30 tys. mieszkańców. Organizujemy również całodniową imprezę rekreacyjną Warszawska Olimpiada Seniorów.

Bezpłatne szczepienia dla seniorów - stawiamy na profilaktykę. Zapoznaj się z programem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób 65+ (otwarcie w nowym oknie). 

Uniwersytety Trzeciego Wieku - podwyższamy wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku (otwarcie w nowym oknie) i dofinansowujemy działalność 21 placówek dydaktycznych

Bezpłatna pomoc złotej rączki - Urząd m.st. Warszawy realizuje program Warszawska Złota Rączka dla Seniora, który skierowany jest do mieszkańców powyżej 75 roku życia. W ramach programu seniorzy mogą liczyć na pomoc w zakresie prostych i niewymagających specjalistycznej wiedzy i uprawnień, a także natychmiastowej interwencji oraz dużych nakładów finansowych napraw w ich domu. Pomoc obejmuje np. naprawę cieknącego kranu, uszczelnienie drzwi i okien, wymianę żarówki.

Nowe Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu budowy kolejnych dwóch centrów - na Białołęce i Ochocie. W styczniu 2020 r. w CAM „Nowolipie” (otwarcie w nowym oknie) rozpoczęło działalność Senioralne Biuro Karier (otwarcie w nowym oknie). Jego działania koncentrują się na pomocy osobom starszym, zainteresowanym powrotem na rynek pracy, w tym również udzieleniem pomocy w poszukiwaniu ofert pracy.

Rozwijamy opiekę długoterminową - rozbudowujemy Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL). Powiększymy też Dom Pomocy Społecznej przy ul. Elekcyjnej (otwarcie w nowym oknie) i zapewnimy dodatkowe łóżka opieki długoterminowej w Centrum Alzheimera przy ul. Wilanowskiej (otwarcie w nowym oknie). Ponadto część łóżek w SCOL będzie dostępna dla podopiecznych rodzin chcących skorzystać z miejskiego „urlopu wytchnieniowego”.

Dwa dzienne domy opieki medycznej - powstały na Białołęce (otwarcie w nowym oknie) i w Wawrze (otwarcie w nowym oknie). Placówki specjalizują się w opiece długoterminowej i udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych, prowadzą też edukację zdrowotną dla seniorów i ich rodzin.

Akademia Liderów 60+ to projekt wspierania rozwoju kompetencji lidera (otwarcie w nowym oknie), w ramach którego seniorzy pod opieką trenerów uczą się jak przygotować i przeprowadzić własny projekt społeczny.

Miejsce Przyjazne Seniorom - realizowany od 2017 roku we współpracy z Warszawska Radą Seniorów. Ideą konkursu jest promowanie miejsc, w których seniorzy czują się dobrze i mogą skorzystać z ciekawej oferty zajęć lub wydarzeń dedykowanych osobom starszym.

Program budowy wind miejskich - realizujemy program budowy wind miejskich. To wsparcie dla seniorów, rodziców czy osób z niepełnosprawnością. W 43 wytypowanych nieruchomościach wybudujemy 50 wind. Zaczęliśmy od Pragi-Północ, gdzie już w 2019 r. wyposażyliśmy w windę budynek przy ul. Ząbkowskiej 36.

Miesięcznik seniorów - od września 2018 roku wydawany jest  warszawski miesięcznik seniorów #Pokolenia (otwarcie w nowym oknie). Czasopismo stworzone specjalnie dla seniorów, ale również przez seniorów. Porusza problemy tej grupy społecznej.

Warszawska Rada Seniorów

Warszawska Rada Seniorów pełni funkcję doradczą i nadzorczą nad realizacją działań programu „Warszawa przyjazna seniorom”. Reaguje na bieżące potrzeby i oczekiwania seniorów i skutecznie wspiera miasto w realizowanych działaniach.

Strona dedykowana Warszawskiej Radzie Seniorów (otwarcie w nowym oknie)

Jeśli chcesz skontaktować się z Warszawską Radą Seniorów, napisz na adres: wrs@um.warszawa.pl 

Dzielnicowe Rady Seniorów

Inicjatywa powoływania dzielnicowych rad seniorów w Warszawie związana jest z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która umożliwia jednostkom pomocniczym tworzenie rad seniorów.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy jest:

 1. monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy,

 2. pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy,

 3. reprezentowanie interesów seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy,

 4. tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych.

Do zadań Rady Seniorów Dzielnicy należy w szczególności:

 1. współpraca z Warszawską Radą Seniorów,

 2. współpraca z władzami Dzielnicy przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy,

 3. przyjmowanie zgłoszeń i monitorowanie potrzeb i oczekiwań seniorów.

Dzielnicowe Rady Seniorów

BEMOWO (otwiera nowe okno)

BIAŁOŁĘKA (otwiera nowe okno)

BIELANY (otwiera nowe okno)

MOKOTÓW (otwiera nowe okno)

OCHOTA (otwiera nowe okno)

PRAGA-POŁUDNIE (otwiera nowe okno)

PRAGA-PÓŁNOC (otwiera nowe okno)

REMBERTÓW (otwiera nowe okno)

ŚRÓDMIEŚCIE (otwiera nowe okno)

TARGÓWEK (otwiera nowe okno)

URSUS (otwiera nowe okno)

URSYNÓW (otwiera nowe okno)

WAWER (otwiera nowe okno)

WESOŁA (otwiera nowe okno)

WILANÓW (otwiera nowe okno)

WŁOCHY (otwiera nowe okno)

WOLA (otwiera nowe okno)

ŻOLIBORZ (otwiera nowe okno)

Wsparcie psychologiczne

Telefon zaufania dla wszystkich osób, które odczuwają psychiczne skutki pandemii:

Fundacja "Znajdź Pomoc" – 800 220 280

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz: 17:00-20:00

Oferujemy wsparcie psychologiczne: bezpłatnie na terenie całego kraju bez wychodzenia z domu.

 

Wsparcie psychologiczne:

 1. Stowarzyszenie Syntonia – tel. 792 810 820 lub 792 810 180

  on-line: wsparcieopiekunow@gmail.com;  zapisy@syntonia.org.pl, skype: Wsparcie Opiekunów

  Dyżurować będziemy: poniedziałek 9:00-13:00 wtorek i środa 9:00-12:00

 2. Polski Czerwony Krzyż – tel. 607 050 655 – czynny od pon-pt w godz. 9.00 do 14.00

  Porady psychologiczne udzielane będą poniedziałek 8.00-20.00, czwartek 18.00-20.00

 3. Fundacja Razem – tel. 733 563 311 – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00

 

Telefon zaufania:

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich – tel. 22 635 09 54

Telefon działa w poniedziałki 17.00-20.00, w środy i czwartki 17.00-20.00, w środy w godz. 14.00-16.00 udzielane jest wsparcie dotyczące choroby Alzheimera.

 

Wsparcie dla rodzin i seniorów:

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer – tel. 22 612 77 94 lub 22 277 11 98 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) – pomoc dla mieszkańców Warszawy, również przy uzyciu komunikatora Skype.

 

Pomoc pokrzywdzonym:

Fundacja Projekt Starsi – tel. 537 375 505 (można dzwonić i nagrać wiadomość, organizacja oddzwania).

Fundacja pomaga osobom starszym krzywdzonym przez swoich bliskich, zdalnie prowadzi: pomoc interwencyjną (zgłasza odpowiednim służbom i monitoruje przypadki przemocy wobec starszych), wsparcie psychologiczne, pomoc prawną.

 

Pomoc rodzinom osób z Alzhaimerem oraz demencją:

 Fundacja Wsparcie – tel. 793 413 489, od wtorku do soboty w godz. 10.00-14.00, dyżury psychologa we wtorki i soboty.

 

Wsparcie w chorobie onkologicznej: 

 

Wsparcie OPS:

Wsparcia psychologicznego udzielają również Ośrodki Pomocy Społecznej w każdej dzielnicy.

Wsparcie dla osób 60+ w walce z współuzależnieniem od alkoholu

„Razem po zdrowe nawyki” jest programem wspierającym dla osób 60+ w walce z współuzależnieniem od alkoholu.

W ramach inicjatywy można skorzystać bezpłatnie z różnych form wsparcia oferowanych przez Fundację Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM.

Program umożliwia seniorom, którzy potrzebują pomocy w tym zakresie skorzystanie z telefonu zaufania, indywidualnej konsultacji lub grupy terapeutycznej dla osób współuzależnionych.

Konsekwencje choroby alkoholowej dotykają nie tylko osoby borykające się z tym  problemem. Dotyczy on wszystkich członków ich rodzin, których życie często koncentruje się na nałogu osoby uzależnionej. Wśród współuzależnionych jest wielu seniorów.

Wszystkie formy pomocy są bezpłatne i sfinansowane przez m.st. Warszawa.

 

Jak rozpoznać współuzależnienie

Współuzależnienie to niewłaściwe przystosowanie się do sytuacji życia z osobą uzależnioną. Całe życie osoby współuzależnionej staje się podporządkowane piciu uzależnionego członka rodziny lub najbliższego otoczenia.

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wskazuje na kilka oznak współuzależnienia, m.in.:

 • jeśli występuje silna koncentracja myśli i uczuć na zachowaniach alkoholowych osoby pijącej, usprawiedliwiane jest nadużywanie alkoholu,

 • zaprzecza się problemowi,

 • uzależnienie jest ukrywane przed innymi, a członkowie rodziny kontrolują picie osoby bliskiej lub przejmują jej obowiązki domowe i odpowiedzialność za finanse, higienę czy wizerunek.

W takich sytuacjach można mówić o współuzależnieniu.

 

Skorzystaj z pomocy

Pracownicy Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM zachęcają do tego, by nie bać się sięgnąć po pomoc i przekonują, że wyjście z uzależnienia to decyzja i praca osoby pijącej. Otoczenie i najbliżsi mogą jedynie pomóc, być wsparciem, ale decyzja i działanie nie należy do osoby uzależnionej. Często to bardzo długi i trudny proces, dlatego współuzależnieni także potrzebują pomocy w tym czasie.

 

Zapisy i informacje

Zapisy na konsultacje i uzyskanie dodatkowych informacji pod numerem telefonu: 733 563 311 oraz osobiście w siedzibie fundacji przy ul. Smolnej 13 (IV piętro), lok. 402. Adres e-mail: twojpsycholog2@gmail.com.

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora (PCWS) są to miejsca, w których wykwalifikowane osoby, zwane Doradcami Cyfrowymi, pomagają bezpłatnie wszystkim warszawskim seniorom (powyżej 60 roku życia) w oswajaniu nowoczesnej technologii.

Informacje znajdziesz na stronie https://wsparcie.um.warszawa.pl/-/punkty-cyfrowego-wsparcia-seniorow-2

Prace nad dokumentem „Polityka senioralna m.st. Warszawy”

„Polityka senioralna m.st. Warszawy” to dokument kierunkowy Strategii Rozwoju Miasta Warszawa 2030 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Warszawa 2030., który zdefiniuje miejskie działania skierowane do seniorów w najbliższych latach.  

W lutym 2022 roku Warszawa rozpoczęła prace nad nowym dokumentem od warsztatu, podczas którego określono, czym jest polityka senioralna i jakie obszary powinna obejmować oraz w jaki sposób przyczyni się do kształtowania kolejnych miejskich dokumentów.

Dokument będzie tworzony przy współudziale przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z seniorami. Do poszczególnych etapów prac będą zapraszani przedstawiciele różnych organizacji w zależności od opracowywanej tematyki. W ramach prac nad dokumentem planowane są kolejne spotkania warsztatowe i debaty.

Odpowiedzialne za przygotowanie i opracowanie „Polityki senioralnej m.st. Warszawy” jest Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, a ekspertem wiodącym, współpracującym z miastem przy jego tworzeniu jest profesor Barbara Szatur-Jaworska. „Polityka senioralna m.st. Warszawy” powstanie przy współudziale Warszawskiej Rady Seniorów.

Nie znalazłeś informacji?