Wstecz

Seniorzy - programy dedykowane seniorom, porady, informacje

Warszawski informator dla seniorów

W informatorze „Senior w Warszawie” adresowanym dla seniorów, można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące zdrowego stylu życia, profilaktyki, opieki medycznej, rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego.

Zdrowy senior (otwarcie w nowym oknie)

Zaangażowany senior (otwarcie w nowym oknie)

Świadomy senior (otwarcie w nowym oknie)

Ogólnopolska karta seniora

Informacje o programie dostępne są na stronie "Głos Seniora" (otwarcie w nowym oknie)

Na chwilę obecną Warszawa nie jest partnerem ogólnopolskiego programu karty seniora.

W tym roku w ramach realizacji programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020”,  miasto będzie rozważać kwestię wprowadzenia w Warszawie karty seniora umożliwiającej otrzymanie zniżek w różnych miejscach.

Koordynującym realizację programu „Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020” jest Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (ul. Kruczkowskiego 2, 00-412 Warszawa, tel. 443 14 40 sekretariat).

Portal rządowy dla seniorów

Ogólnopolska strona dla seniorów (otwarcie w nowym oknie) prowadzona przez Departament Polityki Senioralnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie gromadzimy i udostępniamy aktualne informacje nt. działań i usług dla seniorów. 

Portal Urzędu Miasta dla seniorów

Warszawska strona dla seniorów (otwarcie w nowym oknie) prowadzona przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych - Zespół Realizacji Polityki Senioralnej w Urzędzie Miasta. Aktualności o działaniach można znaleźć także na profilu FB: Warszawa Przyjazna Seniorom (otwarcie w nowym oknie).

Warszawa wspiera seniorów

Wsparcie aktywności seniorów - organizujemy całodniową imprezę rekreacyjną Warszawska Olimpiada Seniorów (otwarcie w nowym oknie), w 2019 roku obyły się Warszawskie Dni Seniora – podczas tego dziesięciodniowego wydarzenia zorganizowano ponad 450 wydarzeń, w których wzięło udział ponad 30 tys. mieszkańców. Organizujemy również całodniową imprezę rekreacyjną Warszawska Olimpiada Seniorów.

Bezpłatne szczepienia dla seniorów - stawiamy na profilaktykę. Zapoznaj się z programem bezpłatnych szczepień przeciwko grypie dla osób 65+ (otwarcie w nowym oknie). 

Uniwersytety Trzeciego Wieku - podwyższamy wsparcie dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku (otwarcie w nowym oknie) i dofinansowujemy działalność 21 placówek dydaktycznych

Bezpłatna pomoc złotej rączki - warszawiacy powyżej 75. roku życia mogą korzystać z fachowej, opłaconej przez miasto pomocy w drobnych naprawach (otwarcie w nowym oknie). W 2019 roku udzielono 1671 usług 771 seniorom. Kwota przeznaczona na pomoc w formie usług złotej rączki w 2020 roku to ponad 430 tys. zł.

Nowe Centrum Aktywności Międzypokoleniowej - podjęliśmy decyzję o sfinansowaniu budowy kolejnych dwóch centrów - na Białołęce i Ochocie. W styczniu 2020 r. w CAM „Nowolipie” (otwarcie w nowym oknie) rozpoczęło działalność Senioralne Biuro Karier (otwarcie w nowym oknie). Jego działania koncentrują się na pomocy osobom starszym, zainteresowanym powrotem na rynek pracy, w tym również udzieleniem pomocy w poszukiwaniu ofert pracy.

Rozwijamy opiekę długoterminową - rozbudowujemy Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze (SCOL). Powiększymy też Dom Pomocy Społecznej przy ul. Elekcyjnej (otwarcie w nowym oknie) i zapewnimy dodatkowe łóżka opieki długoterminowej w Centrum Alzheimera przy ul. Wilanowskiej (otwarcie w nowym oknie). Ponadto część łóżek w SCOL będzie dostępna dla podopiecznych rodzin chcących skorzystać z miejskiego „urlopu wytchnieniowego”.

Dwa dzienne domy opieki medycznej - powstały na Białołęce (otwarcie w nowym oknie) i w Wawrze (otwarcie w nowym oknie). Placówki specjalizują się w opiece długoterminowej i udzielają całodobowych świadczeń zdrowotnych, prowadzą też edukację zdrowotną dla seniorów i ich rodzin.

Akademia Liderów 60+ to projekt wspierania rozwoju kompetencji lidera (otwarcie w nowym oknie), w ramach którego seniorzy pod opieką trenerów uczą się jak przygotować i przeprowadzić własny projekt społeczny.

Miejsce Przyjazne Seniorom - realizowany od 2017 roku we współpracy z Warszawska Radą Seniorów. Ideą konkursu jest promowanie miejsc, w których seniorzy czują się dobrze i mogą skorzystać z ciekawej oferty zajęć lub wydarzeń dedykowanych osobom starszym.

Program budowy wind miejskich - realizujemy program budowy wind miejskich. To wsparcie dla seniorów, rodziców czy osób z niepełnosprawnością. W 43 wytypowanych nieruchomościach wybudujemy 50 wind. Zaczęliśmy od Pragi-Północ, gdzie już w 2019 r. wyposażyliśmy w windę budynek przy ul. Ząbkowskiej 36.

Miesięcznik seniorów - od września 2018 roku wydawany jest  warszawski miesięcznik seniorów #Pokolenia (otwarcie w nowym oknie). Czasopismo stworzone specjalnie dla seniorów, ale również przez seniorów. Porusza problemy tej grupy społecznej.

Warszawska Rada Seniorów

Warszawska Rada Seniorów pełni funkcję doradczą i nadzorczą nad realizacją działań programu „Warszawa przyjazna seniorom”. Reaguje na bieżące potrzeby i oczekiwania seniorów i skutecznie wspiera miasto w realizowanych działaniach.

Strona dedykowana Warszawskiej Radzie Seniorów (otwarcie w nowym oknie)

Jeśli chcesz skontaktować się z Warszawską Radą Seniorów, napisz na adres: wrs@um.warszawa.pl 

Dzielnicowe Rady Seniorów

Inicjatywa powoływania dzielnicowych rad seniorów w Warszawie związana jest z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, która umożliwia jednostkom pomocniczym tworzenie rad seniorów.

Celem Rady Seniorów Dzielnicy jest:

 1. monitorowanie polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy,

 2. pełnienie roli konsultacyjnej, doradczej i inicjatywnej dla władz Dzielnicy w sprawach dotyczących seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy,

 3. reprezentowanie interesów seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy,

 4. tworzenie warunków aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym oraz wspieranie i pobudzanie środowisk senioralnych na rzecz podejmowania wspólnych inicjatyw lokalnych.

Do zadań Rady Seniorów Dzielnicy należy w szczególności:

 1. współpraca z Warszawską Radą Seniorów,

 2. współpraca z władzami Dzielnicy przy tworzeniu i realizacji polityki senioralnej na poziomie Dzielnicy,

 3. przyjmowanie zgłoszeń i monitorowanie potrzeb i oczekiwań seniorów.


Dzielnicowe Rady Seniorów:

BEMOWO

BIAŁOŁĘKA

BIELANY

MOKOTÓW

OCHOTA

PRAGA-POŁUDNIE

PRAGA-PÓŁNOC

REMBERTÓW

ŚRÓDMIEŚCIE

TARGÓWEK

URSUS

URSYNÓW

WAWER

WESOŁA

WILANÓW

WŁOCHY

WOLA

ŻOLIBORZ

Wsparcie psychologiczne

Telefon zaufania dla wszystkich osób, które odczuwają psychiczne skutki pandemii:

Fundacja "Znajdź Pomoc" – 800 220 280

Infolinia działa od poniedziałku do piątku w godz: 17:00-20:00

Oferujemy wsparcie psychologiczne: bezpłatnie na terenie całego kraju bez wychodzenia z domu.

 

Wsparcie psychologiczne:

 1. Stowarzyszenie Syntonia – tel. 792 810 820 lub 792 810 180

  on-line: wsparcieopiekunow@gmail.com;  zapisy@syntonia.org.pl, skype: Wsparcie Opiekunów

  Dyżurować będziemy: poniedziałek 9:00-13:00 wtorek i środa 9:00-12:00

 2. Polski Czerwony Krzyż – tel. 607 050 655 – czynny od pon-pt w godz. 9.00 do 14.00

  Porady psychologiczne udzielane będą poniedziałek 8.00-20.00, czwartek 18.00-20.00

 3. Fundacja Razem – tel. 733 563 311 – od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00

 

Telefon zaufania:

Stowarzyszenie mali bracia Ubogich – tel. 22 635 09 54

Telefon działa w poniedziałki 17.00-20.00, w środy i czwartki 17.00-20.00, w środy w godz. 14.00-16.00 udzielane jest wsparcie dotyczące choroby Alzheimera.

 

Wsparcie dla rodzin i seniorów:

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Dzielnicy Wawer – tel. 22 612 77 94 lub 22 277 11 98 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00) – pomoc dla mieszkańców Warszawy, również przy uzyciu komunikatora Skype.

 

Pomoc pokrzywdzonym:

Fundacja Projekt Starsi – tel. 537 375 505 (można dzwonić i nagrać wiadomość, organizacja oddzwania).

Fundacja pomaga osobom starszym krzywdzonym przez swoich bliskich, zdalnie prowadzi: pomoc interwencyjną (zgłasza odpowiednim służbom i monitoruje przypadki przemocy wobec starszych), wsparcie psychologiczne, pomoc prawną.

 

Pomoc rodzinom osób z Alzhaimerem oraz demencją:

 Fundacja Wsparcie – tel. 793 413 489, od wtorku do soboty w godz. 10.00-14.00, dyżury psychologa we wtorki i soboty.

 

Wsparcie w chorobie onkologicznej: 

 

Wsparcie OPS:

Wsparcia psychologicznego udzielają również Ośrodki Pomocy Społecznej w każdej dzielnicy.

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora

Zapraszamy wszystkich seniorów na bezpłatne, indywidualne porady dotyczące obsługi komputera, Internetu, smartfonu, tabletu, aparatu i innych urządzeń cyfrowych.

Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora w okresie epidemii udzielają porad telefoniczne.

Na indywidualne konsultacje można umówić się  z Fundacją Nika pod wybranym numerem telefonu:

 1. 720-997-026,

 2. 720-997-027,

 3. 720-997-028.

Można również zadzwonić w godzinach pełnienia dyżurów przez doradców.

Więcej informacji (otwarcie w nowym oknie).

 

Doradcy Cyfrowi pomagają seniorom w zakresie problemów z:

 1. komputerem,

 2. tabletem,

 3. telefonem (SMARTFONEM),

 4. aparatem fotograficznym.

 

Doradcy udzielają porad jak: 

 1. wysłać emaila,

 2. zgrać zdjęcia z telefonu,

 3. założyć konto na Facebooku.


Nie znalazłeś informacji?