Osoby niepełnosprawne

null Transport specjalistyczny dla osób z niepełnosprawnościami

Od 11 stycznia 2024 roku wprowadzamy nowy regulamin przewozów. Zmieniliśmy formularze oraz poszerzyliśmy katalog dokumetnów potwierdzających rozliczenie podatku w Warszawie. 

Jakie są rodzaje usług?

Transport jednorazowy pojazdami specjalistycznymi i niespecjalistycznymi/osobowymi świadczony jest na terenie m.st. Warszawy oraz do 20 km od granic m.st. Warszawy. Usługa świadczona jest od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-22.00, a w soboty i niedziele w godz. 8.00-22.00. Koszt kursu 20 zł.

Transport stały pojazdami specjalistycznymi  i niespecjalistycznymi/osobowymi to przejazdy codzienne do pracy lub do placówek wsparcia dziennego minimum 4 dni w tygodniu przez 4 tygodnie w miesiącu. Świadczone są od poniedziałku do piątku, w godz. 6.00-22.00 do 20 km w granicach miasta. Aktualny koszt abonamentu miesięcznego wynosi 180 zł.

Kto może korzystać z usług?

Osobami uprawnionymi są pełnoletni mieszkańcy Warszawy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, lub równoważne i rozliczają się w Warszawie. 

Z pojazdów specjalistycznych  – może korzystać wyłącznie osoba z niepełnosprawnością ruchową, pierwszeństwo mają osoby, poruszające się na wózku.

W pojazdach osobowych – pierwszeństwo mają osoby z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, wzroku oraz sprzężoną. 

Przewóz stały pojazdami specjalistycznymi przysługuje wyłącznie osobom, które nie są w stanie samodzielnie lub z pomocą asystenta/opiekuna korzystać z transportu publicznego i poruszają się na wózku. Należy posiadać ważne orzeczenie o niepełnosprawności:

o symbolu 05-R lub 10-N.

Przewóz stały pojazdami osobowymi przysługuje wyłącznie osobom, które nie są w stanie samodzielnie lub z pomocą asystenta/opiekuna korzystać z transportu publicznego i posiadają orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej o minimum dwóch symbolach z wymienionych:
01-U, 05-R, 10-N, 12-C.

Jakie dokumenty złożyć przed skorzystaniem z usługi?

Osoba korzystająca z przewozów jednorazowych pierwszy raz zobowiązana jest dostarczyć do Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” (CUS) uzupełniony i podpisany wniosek (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
Do wniosku należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o posiadanej niepełnosprawności oraz do wglądu dokument potwierdzający odprowadzanie podatku w Warszawie. 

Osoba, która chce skorzystać z przewozów stałych, zobowiązana jest dostarczyć do CUS uzupełniony i podpisany formularz (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
Do formularza należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o posiadanej niepełnosprawności, zaświadczenie z pracy lub z placówki wsparcia dziennego oraz do wglądu dokument potwierdzający odprowadzanie podatku w Warszawie. 

Kwalifikacja do przewozów stałych następuje po złożeniu kompletnych dokumentów oraz zgłoszeniu się na Komisję ds. transportu.

Formularze wraz z załącznikami można złożyć:

  • osobiście

  • pocztą tradycyjną na adres Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” (ul. Skaryszewska 3, 03-802 Warszawa)

  • przez ePUAP na adres:/CUSWarszawa/SkrytkaESP

W przypadku, gdy, ze względu na stan zdrowia, nie jest możliwe złożenie formularza w sposób wskazany powyżej, można skorzystać ze wsparcia asystenta osoby z niepełnosprawnością:

https://wsparcie.um.warszawa.pl/asystent-osoby-z-niepelnosprawnoscia

Szczegółowe informacje dotyczące transportu specjalistycznego można uzyskać pod nr telefonu: 22 277 49 88

Przewozy pojazdami specjalistycznymi

Kto jest przewoźnikiem?

Przewozy samochodami specjalistycznymi (dostosowanymi do przewozu osób na wózkach) są realizowane przez firmę Usługi Transportowe Marek Włastowski.

Jak przyjmowane są zgłoszenia?

Zapotrzebowanie na przejazdy jednorazowe pojazdami specjalistycznymi przyjmowane są u przewoźnika w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
pod numerami telefonów (22) 298 59 00 lub 720 915 300
lub na adres mailowy (całodobowo): bus@specjaltrans.pl.

Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, zlecenia rejestrowane są po nagraniu się na automatyczną sekretarkę.
Potwierdzenie zamówień rejestrowanych za pomocą automatycznej sekretarki nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego.

Przewozy pojazdami osobowymi

Kto jest przewoźnikiem?

Przewozy samochodami niespecjalistycznymi/osobowymi są realizowane przez firmę WAWA TAXI Sp. z o.o.

Jak przyjmowane są zgłoszenia?

Zlecenia jednorazowe na pojazdy niespecjalistyczne/osobowe przyjmowane są u przewoźnika w dni robocze od poniedziałku do piątku od 6:00 do 18:00
pod numerem telefonu (22) 333 44 33
lub na adres mailowy (calodobowo): centrala@wawataxi.pl.

Po godz. 18.00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, zlecenia rejestrowane są po nagraniu się na automatyczną sekretarkę.
Potwierdzenie zamówień rejestrowanych za pomocą automatycznej sekretarki nastąpi w ciągu jednego dnia roboczego.

Szczegółowe informacje między innymi o zasadach, kosztach, terminach i formalnościach zapisane są w Regulaminie

Nie znalazłeś informacji?