Wstecz

Warszawa dla powstańców

Miasto Stołeczne Warszawa otacza opieką Powstańców Warszawskich zapewniając im m.in. programy zdrowotne, pomoc społeczną, przyznając nagrody pieniężne oraz wspomagając finansowo związki kombatanckie.

Wsparcie finansowe

Powstańcy warszawscy otrzymają w 2022 roku nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł. Nagroda przyznawana jest żyjącym powstańcom, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego oraz żyjącemu małżonkowi Powstańca Warszawskiego, jeśli Powstaniec zmarł w 2022 roku, ale wniosek został złożony przed jego śmiercią.

Nagroda będzie przekazana w terminie do 1 sierpnia 2022 r., a w uzasadnionych przypadkach do 31 grudnia 2022 r. 

Uchwała nr LVIII/1825/2021 z 16-12-2021 (otwarcie w nowym oknie)

Bezpłatny Pobyt w Domach Pomocy Społecznej m.st. Warszawy

Uchwałą Rady Miasta podjęto decyzję o zwolnieniu z opłat członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w tym uczestników Powstania Warszawskiego przebywających w Domach Pomocy Społecznej m.st. Warszawy. Więcej informacji na temat można uzyskać w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nr tel.: 22-599-71-00.

Zobacz uchwałę Rady m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie).

Wykaz domów pomocy społecznej dostępny jest na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

Dom dziennego wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie działa od 2018 roku, na zlecenie m.st. Warszawy, Dom Powstańców Warszawskich. Jest to miejsce dziennego pobytu, przestrzeń odpoczynku, relaksu, wspólnego spędzania czasu, spotkań międzypokoleniowych. Powstańcy Warszawscy mogą tu zjeść ciepły posiłek, skorzystać z zajęć usprawniania ruchowego, wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. W okresie nasilenia pandemii koronawirusa i zamknięcia Domu Powstańców Warszawskich opieka nad Powstańcami była sprawowana w ich domach – pomoc polegała na dostarczeniu posiłków, zrobieniu zakupów, realizacji recept, ale także na dbaniu o dobrostan psychiczny. Powstańcy mogli skorzystać z pomocy fizjoterapeutów, byli w stałym kontakcie z pracownikami i wolontariuszami. Miasto Stołeczne Warszawa utworzyło Dom Powstańców Warszawskich by skutecznie pomagać uczestnikom Powstania Warszawskiego. Celem było zbudowanie społeczności międzypokoleniowej, która wzajemnie się wspiera, umacnia i kultywuje pamięć. Dom Powstańców Warszawskich to miejsce promowania ważnych dla nich wartości, spotkań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży – często wzruszających dla obu stron. Organizowane są tu koncerty, wykłady, wspomnienia, indywidualne wywiady, tak by przekazywać wiedzę o Powstaniu Warszawskim. W latach 2018-2021, Dom był prowadzony przez Stowarzyszenie Monopol Warszawski w partnerstwie z Towarzystwem Przyjaciół Warszawy; od 2022 r. jest prowadzony przez miejską jednostkę Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Więcej informacji o ofercie wsparcia dla podopiecznych Dziennego Domu Powstańców Warszawskich Nowolipie 22 można uzyskać pod numerem telefonu: 572 817 999 oraz 22 838 00 04.

Domy Dziennego Pobytu – lista wg. dzienic (otwarcie w nowym oknie).

Opieka zdrowotna i bezpłatna opieka w domu

Opieka zdrowotna

Zapewniony jest ponadstandardowy program zdrowotny dedykowany uczestnikom Powstania. Wizyty u lekarzy różnych specjalności oraz badania diagnostyczne i laboratoryjne są dostępne w:

  1. Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego, przy al. Solidarności 67, tel. 22-555-11-90 lub 22-555-13-07,

  2. Przychodni SZPZLO Warszawa - Mokotów przy ul. Litewskiej 11/13, tel. 22-622-65-60.

W przychodni lekarskiej przy ul. Litewskiej 11/13 udzielane są konsultacje internistyczne (diabetolog, gastroenterolog), chirurgiczne, kardiologiczne, neurologiczne, otolaryngologiczne, reumatologiczne, urologiczne i ortopedyczne. Przychodnia udziela również świadczeń w zakresie diagnostyki EKG oraz badań laboratoryjnych i diagnostycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wykonywane są przez Szpital Praski.

Bezpłatna opieka w domu

Osobom, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych mogą być przyznane  usługi opiekuńcze realizowane w domu.  Należy wystąpić z wnioskiem do dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić wsparcia także w formie ciepłych posiłków. Decyzją Rady m.st. Warszawy uczestnicy Powstania Warszawskiego zostali zwolnieni się  z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.

Taksówka dla powstańca

Od listopada 2018 roku Warszawa umożliwiła powstańcom korzystanie z bezpłatnych przejazdów taksówkami. W pierwszym roku obowiązywania usługi były to cztery przejazdy miesięcznie, aktualny limit bezpłatnych przejazdów to dziesięć kursów w miesiącu.

Limit dziesięciu miesięcznie kursów jest bezpłatny w granicach Warszawy, do 30 km przejazdu w jedną stronę.

Z bezpłatnej taksówki można skorzystać w godzinach 6.00-22.00. Usługa jest świadczona przez WAWA Taxi.

Jak zamówić przejazd

Zgłoszenie przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem infolinii WAWA Taxi tel. 22 333 44 44.

Pasażer, który zamawia taksówkę musi podać numer karty w celu weryfikacji uprawnień i liczby przejazdów w miesiącu. Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam powstaniec, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia – w każdym przypadku należy podać numer karty taxi w celu weryfikacji uprawnień.
Przy składaniu zamówienia pobierany jest przez centralę numer telefonu komórkowego do pasażera, któremu wysyłana jest  informacja jaki samochód będzie realizował zamówienie. W wiadomości podany jest również numer boczny taksówki.

W przypadku braku telefonu komórkowego, zamawiający powinien czekać na taksówkę o ustalonej godzinie oraz pod adresem wskazanym podczas zamawiania kursu. Kierowca po dotarciu na miejsce, będzie czekał na pasażera przez około 15 minut.

Dowóz zakupów taksówką w okresie epidemii

Powstańcy mogą również skorzystać z dowozu zakupów za pośrednictwem WAWA Taxi. Kierowcy dostarczają zakupy zamówione w konkretnym sklepie lub realizują zakupy zgodnie z przygotowaną przez Powstańca listą. Jeżeli jest to zlecenie realizacji zakupów i dostawy, to operator przyjmuje zlecenie odnotowując numer telefonu Powstańca i adres dostawy. Następnie kierowca, który podejmie zlecenie, kontaktuje się z Zamawiającym i telefonicznie przyjmuje listę zakupów do realizacji. Dalsze ustalenia odbywają się bezpośrednio pomiędzy zamawiającym a kierowcą. Płatność za kurs odbywa się analogicznie jak do tej pory. Kierowca za dowóz zakupów ściąga z karty opłatę tak jak za przejazd z pasażerem.

Rozliczenie wydatków na zakupy odbywa się gotówką lub kartą płatniczą na miejscu u Klienta. Zakupy najczęściej będą realizowane w małych (lokalnych) sklepach. Lista zakupów może dotyczyć jedynie artykułów powszechnie dostępnych.

Osoby towarzyszące, przewóz bagażu i zwierząt

Pasażer ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą. Przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat. Przewoźnikowi nie wolno przewozić osoby towarzyszącej jako wyłącznego pasażera kursu.

Pasażer ma prawo do przewożenia bagażu podręcznego w postaci walizek, plecaków, worków turystycznych oraz innych przedmiotów, których wielkość pozwala na ich bezpieczne umieszczenie w pojeździe i nie utrudnia prowadzenia pojazdu.

Pasażer ma prawo do przejazdu z małym zwierzęciem domowym (np. pies, kot), pod warunkiem, że przewóz zwierzęcia nie grozi uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem pojazdu, a jego wielkość nie zagraża bezpieczeństwu jazdy.

Karta Powstańca

Uczestnicy Powstania Warszawskiego są uprawnieni do darmowego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Parkingowa Karta Powstańca wydawana jest bezpłatnie, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30. Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283.

Więcej informacji o Karcie Powstańca (otwarcie w nowym oknie).


Nie znalazłeś informacji?