null Warszawa dla powstańców

Miasto Stołeczne Warszawa otacza opieką Powstańców Warszawskich zapewniając im m.in. programy zdrowotne, pomoc społeczną, przyznając nagrody pieniężne oraz wspomagając finansowo związki kombatanckie.

Wsparcie finansowe

Powstańcy warszawscy otrzymają w 2023 roku nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł. Nagroda przyznawana jest żyjącym powstańcom, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego oraz żyjącemu małżonkowi Powstańca Warszawskiego, jeśli Powstaniec zmarł w 2023 roku, ale wniosek został złożony przed jego śmiercią.

Powstańcy Warszawscy, którzy w 2022 r. nie zostali wskazani jako laureaci Nagrody, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych z przyczyn od siebie niezależnych, otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 5000 zł brutto za rok 2022.

Nagroda będzie przekazana w terminie do 1 sierpnia 2023 r., a w uzasadnionych przypadkach do 31 grudnia 2023 r. 

Uchwała (otwiera się w nowym oknie).

Członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w tym uczestnicy Powstania Warszawskiego zwolnieni są z opłat w Domach Pomocy Społecznej (otwiera się w nowej karcie) m.st. Warszawy. Więcej informacji można uzyskać w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (otwiera się w nowej karcie), nr tel. 22 599 71 00.

Bezpłatny Pobyt w Domach Pomocy Społecznej m.st. Warszawy

Uchwałą Rady Miasta podjęto decyzję o zwolnieniu z opłat członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w tym uczestników Powstania Warszawskiego przebywających w Domach Pomocy Społecznej m.st. Warszawy. Więcej informacji na temat można uzyskać w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nr tel.: 22-599-71-00.

Zobacz uchwałę Rady m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie).

Wykaz domów pomocy społecznej dostępny jest na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

Dom dziennego wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Przy ul. Nowolipie 22 działa Dom Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Dom Powstańców Warszawskich to miejsce promowania ważnych wartości, spotkań edukacyjnych i międzypokoleniowych. Organizowane są tu koncerty, wykłady, wspomnienia i wywiady, by przekazywać wiedzę o Powstaniu Warszawskim kolejnym pokoleniom. Jest to również przestrzeń odpoczynku, relaksu i wspólnego spędzania czasu. Można tu wspólnie zjeść ciepły posiłek, skorzystać ze spotkań z lekarzem czy rehabilitantem, wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. 

Kontakt

Od 2022 r. Dom prowadzony jest przez Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”(otwiera się w nowej karcie), będące jednostką m.st. Warszawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Więcej informacji o ofercie wsparcia dla podopiecznych Domu można uzyskać pod nr tel. 572 817 999 oraz 22 838 00 04.

Domy Dziennego Pobytu – lista wg. dzienic (otwarcie w nowym oknie).

Opieka zdrowotna i bezpłatna opieka w domu

Opieka zdrowotna

Zapewniony jest ponadstandardowy program zdrowotny dedykowany uczestnikom Powstania. Wizyty u lekarzy różnych specjalności oraz badania diagnostyczne i laboratoryjne są dostępne w:

 1. Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego, przy al. Solidarności 67, tel. 22-555-11-90 lub 22-555-13-07,

 2. Przychodni SZPZLO Warszawa - Mokotów przy ul. Litewskiej 11/13, tel. 22-622-65-60.

W przychodni udzielane są konsultacje internistyczne (diabetolog, gastroenterolog), chirurgiczne, kardiologiczne, neurologiczne, otolaryngologiczne, reumatologiczne, urologiczne i ortopedyczne. Przychodnia udziela również świadczeń w zakresie diagnostyki EKG oraz badań laboratoryjnych i diagnostycznych. 

Diagnostyka tomograficzna i rezonans magnetyczny dostępne są w Szpitalu Praskim. Badania umawiane są bezpośrednio w czasie wizyty w przychodni przy ul. Litewskiej.

Bezpłatna opieka w domu

Osobom, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych mogą być przyznane usługi opiekuńcze realizowane w domu.  Należy wystąpić z wnioskiem do dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić wsparcia także w formie ciepłych posiłków. Decyzją Rady m.st. Warszawy uczestnicy Powstania Warszawskiego zostali zwolnieni się  z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.

Taksówka dla powstańca

Od listopada 2018 roku Warszawa umożliwiła powstańcom korzystanie z bezpłatnych przejazdów taksówkami. W pierwszym roku obowiązywania usługi były to cztery przejazdy miesięcznie, aktualny limit bezpłatnych przejazdów to dziesięć kursów w miesiącu.

Limit dziesięciu miesięcznie kursów jest bezpłatny w granicach Warszawy, do 30 km przejazdu w jedną stronę.

Z usługi mogą korzystać Powstańcy Warszawscy zarejestrowani w bazie Muzeum Powstania Warszawskiego i posiadający kartę magnetyczną uprawniającą do bezpłatnych przejazdów. Karta wydawana jest przez Miasto Warszawa. Pasażer może podróżować z osobą towarzyszącą bez dodatkowej opłaty. Przewoźnik nie może jednak przewozić osoby towarzyszącej jako wyłącznego pasażera kursu.

Zakres usługi

 • Z usługi można skorzystać w dni powszednie oraz w niedziele i święta w godz. 6.00-22.00. Ostatni kurs musi rozpocząć się przed godz. 22:00.

 • Pasażer może wykonać maksymalnie 20 kursów w miesiącu.

 • Limity na przejazdy nie dotyczą kursów do i z Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 oraz w czasie obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. Tu obowiązuje nieograniczona liczba przejazdów. 

 • Jeden kurs to przejazd w jedną stronę, z jednego punktu do drugiego bez przystanków i postojów.

 • Jeden kurs nie może przekroczyć 30 km. 

 • Usługa wykonywana jest wyłącznie w granicach administracyjnych m.st. Warszawy. Po przekroczeniu limitu 30 kilometrów lub granic administracyjnych miasta pasażer może kontynuować kurs wnosząc opłatę zgodnie z cennikiem przewoźnika.

Jak skorzystać z usługi?

 • Zadzwoń na infolinię Wawa Taxi pod numer tel. 22 333 44 44 i zamów taksówkę. 

 • Na wskazany numer otrzymasz sms z informacją, jaki samochód po Ciebie przyjedzie. W wiadomości podany jest numer boczny taksówki oraz link do interaktywnej mapy, by śledzić skierowany do Ciebie samochód.

 • Czekaj na taksówkę o ustalonej godzinie, pod adresem podanym w zamówieniu.

 • Koniecznie zabierz ze sobą kartę magnetyczną w celu weryfikacji uprawnienia i liczby przejazdów.

 • Kierowca, po dotarciu na miejsce, będzie czekał na Ciebie przez około 15 minut.

Karta Powstańca

Uczestnicy Powstania Warszawskiego są uprawnieni do darmowego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Parkingowa Karta Powstańca wydawana jest bezpłatnie, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30. Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283.

Więcej informacji o Karcie Powstańca (otwarcie w nowym oknie).

Nie znalazłeś informacji?