Wstecz

Warszawa dla powstańców

Miasto Stołeczne Warszawa otacza opieką Powstańców Warszawskich zapewniając im m.in. programy zdrowotne, pomoc społeczną, przyznając nagrody pieniężne oraz wspomagając finansowo związki kombatanckie.

Dotacja w wysokości 1,5 mln zł przyznana została na trzy lata (2019-21). Wolontariusze pomagają w sytuacjach codziennych, podczas wizyty u lekarza, zakupów lub pomocy pielęgnacyjnej. Wspierają także osoby, które ze względu na stan zdrowia nie wychodzą już z domów.

Wsparcie finansowe

Powstańcy warszawscy otrzymają w 2021 roku nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł. Nagroda przyznawana jest żyjącym powstańcom, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego oraz żyjącemu małżonkowi Powstańca Warszawskiego, jeśli Powstaniec zmarł w 2021 roku, ale wniosek został złożony przed jego śmiercią.

Nagroda będzie przekazana w terminie do 1 sierpnia 2021 r., a w uzasadnionych przypadkach do 31 grudnia 2021 r. 

Uchwała nr XLIII/1306/2021 (otwarcie w nowym oknie)

 

Bezpłatny Pobyt w Domach Pomocy Społecznej m.st. Warszawy

Uchwałą Rady Miasta podjęto decyzję o zwolnieniu z opłat członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w tym uczestników Powstania Warszawskiego przebywających w Domach Pomocy Społecznej m.st. Warszawy. Więcej informacji na temat można uzyskać w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nr tel.: 22-599-71-00.

 

Zobacz uchwałę Rady m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie).

Wykaz domów pomocy społecznej dostępny jest na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie (otwarcie w nowym oknie).

Dom dziennego wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie działa na zlecenie m.st. Warszawy Dom Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Jest to przestrzeń odpoczynku, relaksu i wspólnego spędzania czasu. Można tu wspólnie zjeść ciepły posiłek, skorzystać ze spotkań z lekarzem czy rehabilitantem, wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. Organizatorzy zapewniają również transport do i z domu.

Z powodu pandemii koronawirusa i obostrzeń sanitarnych Dom Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 pozostaje zamknięty do odwołania. Opiekę nad powstańcami, którzy do niego przychodzili, sprawują pracownicy i wolontariusze Stowarzyszenia Monopol Warszawski, czyli operatora placówki. Pomoc polega na rozwożeniu do domów powstańców obiadów, wolontariusze robią dla nich również zakupy oraz realizują recepty. Przed wybuchem epidemii w Domu Dziennego Wsparcia była prowadzona gimnastyka i rehabilitacja dla podopiecznych placówki dlatego blisko 30 powstańców regularnie odwiedzają w domach rehabilitanci oraz fizjoterapeuci. Dom Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich pomaga również w zawożeniu swoich podopiecznych na zabiegi rehabilitacyjne oraz umawianiu rehabilitantów do domów powstańców. Rehabilitanci i fizjoterapeuci pokazują jak samodzielnie ćwiczyć w domu bez specjalistycznych urządzeń, np. przy krześle, przy stole.

Więcej informacji o ofercie wsparcia dla podopiecznych Dziennego Domu wsparcia dla Powstańców Warszawskich można uzyskać w Stowarzyszeniu Monopol Warszawski pod nr tel. 572-817-999.

Domy Dziennego Pobytu - lista wg. dzienic (otwarcie w nowym oknie).

Opieka zdrowotna i bezpłatna opieka w domu

Opieka zdrowotna

Zapewniony jest ponadstandardowy program zdrowotny dedykowany uczestnikom Powstania. Wizyty u lekarzy różnych specjalności oraz badania diagnostyczne i laboratoryjne są dostępne w:

  • Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego, przy al. Solidarności 67, tel. 22-555-11-90 lub 22-555-13-07,

  • Przychodni SZPZLO Warszawa - Mokotów przy ul. Litewskiej 11/13, tel. 22-622-65-60.

W przychodni lekarskiej przy ul. Litewskiej 11/13 udzielane są konsultacje internistyczne (diabetolog, gastroenterolog), chirurgiczne, kardiologiczne, neurologiczne, otolaryngologiczne, reumatologiczne, urologiczne i ortopedyczne. Przychodnia udziela również świadczeń w zakresie diagnostyki EKG oraz badań laboratoryjnych i diagnostycznych w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego wykonywane są przez Szpital Praski.

 

Bezpłatna opieka w domu

Osobom, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych mogą być przyznane  usługi opiekuńcze realizowane w domu.  Należy wystąpić z wnioskiem do dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić wsparcia także w formie ciepłych posiłków. Decyzją Rady m.st. Warszawy uczestnicy Powstania Warszawskiego zostali zwolnieni się  z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.

Taksówka dla powstańca

Od listopada 2018 roku Warszawa umożliwiła powstańcom korzystanie z bezpłatnych przejazdów taksówkami. W pierwszym roku obowiązywania usługi były to cztery przejazdy miesięcznie, aktualny limit bezpłatnych przejazdów to dziesięć kursów w miesiącu.

Limit dziesięciu miesięcznie kursów jest bezpłatny w granicach Warszawy, do 30 km przejazdu w jedną stronę.

Z bezpłatnej taksówki można skorzystać w godzinach 6.00-22.00. Usługa jest świadczona przez WAWA Taxi.

 

Jak zamówić przejazd

Zgłoszenie przejazdów i odwołania odbywają się za pośrednictwem infolinii WAWA Taxi tel. 22 333 44 44.

Pasażer, który zamawia taksówkę musi podać numer karty w celu weryfikacji uprawnień i liczby przejazdów w miesiącu. Zgłoszenia potrzeby przejazdu może dokonać zarówno sam powstaniec, jak i w jego imieniu rodzina, przychodnia, instytucja lub osoba trzecia – w każdym przypadku należy podać numer karty taxi w celu weryfikacji uprawnień.
Przy składaniu zamówienia pobierany jest przez centralę numer telefonu komórkowego do pasażera, któremu wysyłana jest  informacja jaki samochód będzie realizował zamówienie. W wiadomości podany jest również numer boczny taksówki.


W przypadku braku telefonu komórkowego, zamawiający powinien czekać na taksówkę o ustalonej godzinie oraz pod adresem wskazanym podczas zamawiania kursu. Kierowca po dotarciu na miejsce, będzie czekał na pasażera przez około 15 minut.

 

Dowóz zakupów taksówką w okresie epidemii

Powstańcy mogą również skorzystać z dowozu zakupów za pośrednictwem WAWA Taxi. Kierowcy dostarczają zakupy zamówione w konkretnym sklepie lub realizują zakupy zgodnie z przygotowaną przez Powstańca listą. Jeżeli jest to zlecenie realizacji zakupów i dostawy, to operator przyjmuje zlecenie odnotowując numer telefonu Powstańca i adres dostawy. Następnie kierowca, który podejmie zlecenie, kontaktuje się z Zamawiającym i telefonicznie przyjmuje listę zakupów do realizacji. Dalsze ustalenia odbywają się bezpośrednio pomiędzy zamawiającym a kierowcą. Płatność za kurs odbywa się analogicznie jak do tej pory. Kierowca za dowóz zakupów ściąga z karty opłatę tak jak za przejazd z pasażerem.
Rozliczenie wydatków na zakupy odbywa się gotówką lub kartą płatniczą na miejscu u Klienta. Zakupy najczęściej będą realizowane w małych (lokalnych) sklepach. Lista zakupów może dotyczyć jedynie artykułów powszechnie dostępnych.

 

Osoby towarzyszące, przewóz bagażu i zwierząt

Pasażer ma prawo podróżować z osobą towarzyszącą. Przewóz osoby towarzyszącej realizowany jest bez dodatkowych opłat. Przewoźnikowi nie wolno przewozić osoby towarzyszącej jako wyłącznego pasażera kursu.

Pasażer ma prawo do przewożenia bagażu podręcznego w postaci walizek, plecaków, worków turystycznych oraz innych przedmiotów, których wielkość pozwala na ich bezpieczne umieszczenie w pojeździe i nie utrudnia prowadzenia pojazdu.

Pasażer ma prawo do przejazdu z małym zwierzęciem domowym (np. pies, kot), pod warunkiem, że przewóz zwierzęcia nie grozi uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem pojazdu, a jego wielkość nie zagraża bezpieczeństwu jazdy.

Karta Powstańca

Uczestnicy Powstania Warszawskiego są uprawnieni do darmowego parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. Parkingowa Karta Powstańca wydawana jest bezpłatnie, w Zarządzie Dróg Miejskich przy ul. Chmielnej 120, w pokoju 10, w godz. 8.00-14.30. Telefon kontaktowy: (22) 55 89 283.

Więcej informacji o Karcie Powstańca (otwarcie w nowym oknie).


Nie znalazłeś informacji?