Formy pomocy

Wstecz

Warszawa dla powstańców

Miasto Stołeczne Warszawa otacza opieką Powstańców Warszawskich zapewniając im m.in. programy zdrowotne, pomoc społeczną, przyznając nagrody pieniężne oraz wspomagając finansowo związki kombatanckie.

Dotacja w wysokości 1,5 mln zł przyznana została na trzy lata (2019-21). Wolontariusze pomagają w sytuacjach codziennych, podczas wizyty u lekarza, zakupów lub pomocy pielęgnacyjnej. Wspierają także osoby, które ze względu na stan zdrowia nie wychodzą już z domów.

 

Wsparcie finansowe

Powstańcy warszawscy otrzymają w 2020 roku nagrodę pieniężną w wysokości 5 000 zł. Nagroda przyznawana jest żyjącym powstańcom, których dane znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego oraz żyjącemu małżonkowi powstańca warszawskiego, jeśli powstaniec zmarł w 2020 roku, ale wniosek został złożony przed jego śmiercią.

Nagroda będzie przekazana w terminie do 1 sierpnia 2020 r., a w uzasadnionych przypadkach do 31 grudnia 2020 r. 

UM Warszawa

 

Bezpłatny Pobyt w Domach Pomocy Społecznej m.st. Warszawy

Uchwałą Rady Miasta podjęto decyzję o zwolnieniu z opłat członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, w tym uczestników Powstania Warszawskiego przebywających w Domach Pomocy Społecznej m.st. Warszawy. Więcej informacji na temat można uzyskać w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, nr tel.: 22-599-71-00.

 

Uchwała Rady m.st. Warszawy dostępna jest na stronie.

Wykaz domów pomocy społecznej dostępny jest na stronie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

Domy dziennego wsparcia

Dom Dziennego Wsparcia przy ul. Hrubieszowskiej 9

Miasto zakończyło konsultacje społeczne dotyczące domu dziennego wsparcia dla powstańców warszawskich, który powstanie przy ul. Hrubieszowskiej 9. Trwały one od 15 lutego 2018 r. Pierwsze spotkania, na których omawiano projekt z powstańcami warszawskimi odbyły się 28 lutego w Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Rezultaty konsultacji są podstawą do przygotowania Programu funkcjonalno-użytkowego dla nieruchomości, w której dom wsparcia będzie miał swoją siedzibę.  

 

Dom Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich

Przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie działa na zlecenie m.st. Warszawy Dom Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich. Jest to przestrzeń odpoczynku, relaksu i wspólnego spędzania czasu. Można tu wspólnie zjeść ciepły posiłek, skorzystać ze spotkań z lekarzem czy rehabilitantem, wziąć udział w wydarzeniach kulturalnych. Organizatorzy zapewniają również transport do i z domu.

Dom jest czynny: od poniedziałku do piątku (poza świętami) w godzinach. 10:00 – 18:00

Informację można uzyskać w Stowarzyszeniu Monopol Warszawski pod nr tel. 572-817-999

 

Domy Dziennego Pobytu - lista wg. dzienic

Opieka zdrowotna i bezpłatna opieka w domu

Opieka zdrowotna

Zapewniony jest ponadstandardowy program zdrowotny dedykowany uczestnikom Powstania. Wizyty u lekarzy różnych specjalności oraz badania diagnostyczne i laboratoryjne są dostępne w:

- Szpitalu Praskim p.w. Przemienienia Pańskiego, przy al. Solidarności 67, tel. 22-555-11-90 lub 22-555-13-07,

- Przychodni SZPZLO Warszawa - Mokotów przy ul. Litewskiej 11/13, tel. 22-622-65-60.

 

Bezpłatna opieka w domu

Osobom, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych mogą być przyznane  usługi opiekuńcze realizowane w domu.  Należy wystąpić z wnioskiem do dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej (OPS). Ośrodek Pomocy Społecznej może udzielić wsparcia także w formie ciepłych posiłków. Decyzją Rady m.st. Warszawy uczestnicy Powstania Warszawskiego zostali zwolnieni się  z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy.


Nie znalazłeś informacji?