null Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Podejrzewasz, że Twoje dane osobowe (w tym seria i numer dowodu osobistego) zostały wykorzystane w nieuprawniony sposób np. ktoś zaciągnął na Twoje dane kredyt w banku? Możesz to zgłosić do dowolnego urzędu gminy.

Krok po kroku

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
 2. Dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 3. Unieważnimy Twój dowód osobisty.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
 2. Do wglądu dokument, który potwierdzi Twoją tożsamość, np. dowód osobisty, paszport.
 3. Do wglądu decyzja sądu – jeśli jesteś opiekunem prawnym lub kuratorem i składasz wniosek w imieniu osoby, która nie posiada zdolności do czynności prawnych albo ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. Pełnomocnictwo szczególne (takie, które upoważnia do wykonania konkretnej czynności w Twoim imieniu) – jeśli reprezentuje Cię pełnomocnik.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku.


Możliwe dodatkowe opłaty

17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu, który potwierdza udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Pełnomocnictwo, którego udzielasz małżonkowi, wstępnemu (rodzicowi, dziadkowi), zstępnemu (dziecku, wnukowi) lub rodzeństwu jest bezpłatne.

Opłaty możesz zrobić:

 1. w kasie urzędu dzielnicy
 2. w opłatomacie – jeśli jest dostępny w miejscu, w którym składasz wniosek
 3. przelewem na rachunek bankowy 

Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika
Numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
W tytule przelewu napisz za co wnosisz opłatę np. opłata za pełnomocnictwo dla XXX XXXX w sprawie XXXXX.

Miejsce złożenia i odbioru

Wniosek możesz złożyć:

 1. osobiście w dowolnej delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich,
 2. przez internet na stronie www.gov.pl.

Składam wniosek osobiście:

 1. Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych. Dostaniesz go również na miejscu w urzędzie.
 2. Zabierz ze sobą dowód osobisty, który ma zostać unieważniony.
 3. Przyjdź do dowolnej delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich.
 4. Unieważnimy Twój dowód osobisty. Możesz wtedy od razu wystąpić z wnioskiem o nowy dowód. Więcej na ten temat przeczytasz w karcie informacyjnej Wydanie dowodu osobistego.

[!] Jeśli chcesz złożyć wniosek osobiście w urzędzie możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt.

Składam wniosek przez internet:
Jeśli chcesz zgłosić przez internet nieuprawnione wykorzystanie danych osobowych – potrzebujesz profilu zaufanego, certyfikatu kwalifikowanego lub e-dowodu. Pozwalają one potwierdzić Twoją tożsamość.

 1. Wejdź na stronę www.gov.pl
 2. Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie.
 3. System przeniesie Cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
 4. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się komunikatami.
 5. Sprawdź i podpisz zgłoszenie. Potwierdzenie wysłania zgłoszenia otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP. 

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Twój wniosek rozpatrzymy niezwłocznie.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie możesz się odwołać.

Uwagi

Jeśli masz ukończone 18 lat i zgłosisz podejrzenie nieuprawnionego wykorzystania swoich danych osobowych, twój numer PESEL zostanie automatycznie zastrzeżony.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 11.01.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?