null Zgłoszenie podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Krok po kroku

 1. Wypełnij formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
 2. Udaj się do Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dowolnym urzędzie dzielnicy na terenie miasta stołecznego Warszawy i dokonaj zgłoszenia.
 3. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie poprzez System rezerwacji wizyt m.st. Warszawy (kliknij w link rezerwacje.um.warszawa.pl).
 4. Wniosek możesz złożyć również przez stronę www.gov.pl.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.
 2. Dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można dokonać osobiście w organie dowolnej gminy.
 2. Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych można dokonać na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.
 3. Zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych może dokonać pełnomocnik składając pełnomocnictwo szczególne do dokonania zgłoszenia.
 4. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych dokonuje jego rodzic, opiekun lub kurator.                   
 5. Dowód unieważnia się z dniem zgłoszenia podejrzenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?