Użytkowanie wieczyste i trwały zarząd

null Zmiana celu użytkowania wieczystego nieruchomości, które są własnością Miasta Stołecznego Warszawy lub Skarbu Państwa

Jeśli chcesz zmienić cel użytkowania wieczystego nieruchomości, której właścicielem jest Miasto Stołeczne Warszawa lub Skarb Państwa, musisz złożyć wniosek. Tutaj dowiesz się jak to zrobić.

Krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek o zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości.
 2. Dołącz wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Wniosek i niezbędne dokumenty przekaż do urzędu. Możesz to zrobić na kilka sposobów. Szczegółowe informacje o nich znajdziesz w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, przekażemy Ci stanowisko, w którym określimy warunki zmiany celu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o zmianę celu użytkowania wieczystego nieruchomości.
 2. Dokument, który potwierdza zaistnienie przesłanek do proponowanej zmiany celu – zgodnie z art. 73 ugn.
 3. Dokument, na podstawie którego zostało nabyte prawo użytkowania wieczystego, jeśli nie zostało ujawnione w księdze wieczystej.
 4. Pełnomocnictwo – jeśli w sprawie reprezentuje Cię pełnomocnik.

Sprawy rozpatrujemy na podstawie oryginalnych dokumentów. Jeżeli chcesz złożyć ich kopie, to muszą one być uwierzytelnione (potwierdzone za zgodność z oryginałem) przez:

 • notariusza lub
 • adwokata lub radcę prawnego, który jest pełnomocnikiem w sprawie lub
 • upoważnionego pracownika urzędu, który prowadzi sprawę. Musisz wtedy okazać również oryginał dokumentu.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za złożenie wniosku.

Miejsce złożenia i odbioru

Dokumenty możesz złożyć:

 • osobiście w urzędzie: 
  • w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, ul. T. Chałubińskiego 8, 00 613 Warszawa,
  • w wydziale obsługi mieszkańców w Twoim urzędzie dzielnicy,
  • w kancelarii ogólnej urzędu, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
 • przez internet na stronie ePUAP,
 • pocztą na adres: Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Składam wniosek w urzędzie

 1. Pobierz i wypełnij wniosek (druk do pobrania w sekcji Pliki do pobrania).
 2. Podpisz wniosek.
 3. Dołącz do wniosku wymagane dokumenty.
 4. Złóż wniosek w wybranej siedzibie urzędu lub wyślij go pocztą na adres korespondencyjny urzędu.

Jeśli chcesz osobiście złożyć wniosek w urzędzie, możesz zarezerwować wizytę w systemie rezerwacji wizyt.
Składam wniosek przez internet
Aby skorzystać z tej opcji musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Jeśli nie masz jeszcze profilu zaufanego – załóż go online.

 1. Wejdź na elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – epuap.gov.pl.
 2. Wypełnij wniosek i dołącz wymagane dokumenty.
 3. Złóż wniosek.
 4. Na swoją skrzynkę ePUAP otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.

Jak będziemy przekazywać Ci pisma w sprawie:
Pisma w sprawie przekażemy Ci na adres korespondencyjny podany we wniosku (pocztą, przez ePUAP). Możesz też odebrać je osobiście w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa.
Jeżeli ustanowisz pełnomocnika, pisma doręczymy pełnomocnikowi.

Jednostka odpowiedzialna

Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m.st. Warszawy

Termin odpowiedzi

Pisemne stanowisko w sprawie prześlemy Ci w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Termin podpisania aktu notarialnego, który dotyczy wnioskowanych zmian, ustalany jest między stronami.
[!] Sprawę prowadzimy w trybie cywilnym, co oznacza, że terminy przewidziane w postępowaniu administracyjnym nie mają do niej zastosowania.

Tryb odwoławczy

Jeżeli nie zgodzimy się na zmianę celu użytkowania wieczystego lub nie przedstawimy stanowiska w odpowiedzi na Twój wniosek, możesz wnieść powództwo do sądu powszechnego właściwego ze względu na położenie nieruchomości.

Uwagi

 1. Warunki zmiany celu użytkowania wieczystego nieruchomości zostaną Ci przedstawione w pisemnym stanowisku, które wyślemy Ci w odpowiedzi na Twój wniosek.
 2. Wysokość opłaty za zmianę celu użytkowania wieczystego zostanie określona zgodnie z przepisami prawa. Przedstawimy ją w pisemnym stanowisku.
 3. Zmiana celu użytkowania wieczystego zakończy się zawarciem umowy w formie aktu notarialnego, który jest umową zmiany celu użytkowania wieczystego, lub pismem odmawiającym uwzględnienia wniosku.
 4. To Ty pokrywasz koszty sporządzenia aktu notarialnego oraz jego wypisów dla m.st. Warszawy lub Skarbu Państwa.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 27.03.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?