Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

null Dotacje do inwestycji - wymiana kotłów, źródła energii odnawialnej, usuwanie azbestu, przyłącza kanalizacyjne, zbiorniki bezodpływowe

Mieszkańcy cały czas mogą ubiegać się o finansowe wsparcie w ramach warszawskiego programu antysmogowego.

Wysokość dotacji w 2023 roku nadal będzie wynosić do 70%

Dobra wiadomość dla spóźnialskich. W 2023 roku wysokość dotacji pozostanie na dotychczasowym poziomie – będzie wynosić do 70 proc.

Wydłużenie terminu to jedna ze zmian w uchwale dotacyjnej Rady m.st. Warszawy (otwiera się w nowej karcie) na inwestycje ekologiczne. 

Dodatkowo nowa uchwała ułatwiła także realizację takiej inwestycji osobom, które nie mają prawa do dysponowania nieruchomością. Ten wymóg został zniesiony, dlatego o finansowe wsparcie miasta mogą teraz ubiegać się również mieszkańcy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Zmiana ta dotyczy nie tylko dotacji na wymianę kopciucha, ale także na pozbycie się azbestu.

Kolejną korzystną dla mieszkańców modyfikacją w uchwale jest zwiększenie dotacji z 4 do 6 tys. zł na likwidację szamba w związku z podłączaniem budynków do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Jak złożyć wniosek

Wnioski (w wersji papierowej w oryginale) na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy można przekazać do miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na dwa sposoby:

  1. złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy

  2. korespondencyjnie na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Ewentualne braki w przesłanym wniosku nie powodują jego odrzucenia. Będzie on procedowany.

Wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione telefonicznie lub mailowo.

 

Uwaga!

Obowiązujące prawo nakłada obowiązek wymiany pieca.  

Do końca 2022 r. masz obowiązek wymienić „kopciucha”, czyli piec albo kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów klasy 3, 4 lub 5.

Osoby, które składały wniosek do końca 2021 roku otrzymywały do 90% dofinansowania na wymianę „kopciucha”, te które składały wniosek w 2022 r. otrzymywały dofianansowanie do 70%.

Na rok 2023 wysokość dotacji do 70% została przedłużona.

Z warszawskiego programu dotacji na wymianę pieca skorzystają osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a także gminne i powiatowe osoby prawne.  

Kontrole inwestycji

Warszawa prowadzi kontrole inwestycji bezpośrednio i w trybie zdalnym. Pracownicy najpierw kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie, umawiają termin kontroli oraz instruują, w jaki sposób przeprowadzić ją przy pomocy np. smartfona.

Następnie umowę o dotację dostarcza do mieszkańca kurier, a potem dokumenty trafiają do urzędu.

Oblicz ekodotację i złóż dokumenty

Zachęcamy również do skorzystania z internetowego kalkulatora dotacji (otwarcie w nowym oknie), który umożliwia obliczenie online wysokości dotacji na wymianę „kopciucha”.

Podsumowanie wymiany kopciuchów w Warszawie w 2021 r.

Niemal 1400 zlikwidowanych kotłów i ponad 28 mln zł wypłaconych dotacji na ten cel w zasobie prywatnym – to bilans programu wymiany kopciuchów w 2021 roku w stolicy.

W 2021 r. w Warszawie przy wsparciu miasta wymieniono łącznie 1396 kotłów, z czego 1074 w zasobie prywatnym. Łączna wysokość dotacji na ten cel dla mieszkańców stolicy przekroczyła 28 mln zł. Zarówno liczba zlikwidowanych pieców, jak i wypłacona kwota są dwukrotnie wyższe w porównaniu do roku 2020. Łącznie w latach 2017-2021 przy użyciu środków miejskich wymieniono 4310 kopciuchów: 2794 w zasobie prywatnym i 1516 w zasobie komunalnym.

Dotacje dla mieszkańców

Nie znalazłeś informacji?