Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

Wstecz

Dotacje do inwestycji - wymiana kotłów, źródła energii odnawialnej, usuwanie azbestu, przyłącza kanalizacyjne, zbiorniki bezodpływowe

Dotacje podczas epidemii załatwisz bez wychodzenia z domu

Mieszkańcy cały czas mogą ubiegać się o finansowe wsparcie w ramach warszawskiego programu antysmogowego.

Mimo ograniczeń związanych z epidemią, niezmiennie mają możliwość skorzystania z miejskich dotacji - cały proces formalności odbywa się teraz zdalnie, bez konieczności wychodzenia z domu.

Wnioski będą przyjmowane w trybie zdalnym aż do odwołania.

Jak złożyć wniosek

Wnioski na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy można przesłać do miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na trzy sposoby:

  • mailowo - wypełniony formularz należy zeskanować i przesłać na adres dotacje.bopipk@um.warszawa.pl,

  • telefonicznie - zadzwoń pod numer 22 325 96 06. Dyżurujący specjaliści w godz. 8.00-16.00 odpowiedzą na pytania i wypełnią papierowy wniosek na podstawie danych, które zostaną podyktowane. Wniosek będzie można uzupełnić i podpisać w późniejszym terminie,

  • korespondencyjnie - można przesłać wypełniony wniosek w wersji papierowej na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa.

 

Ewentualne braki w przesłanym wniosku nie powodują jego odrzucenia. Będzie on procedowany.

Wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione telefonicznie lub mailowo, a brakujące dane i oryginalne podpisy uzupełnione przed rozpoczęciem inwestycji, podczas spotkania z przedstawicielami urzędu.

Zdalne kontrole inwestycji

Warszawa prowadzi kontrole inwestycji również w trybie zdalnym. Pracownicy najpierw kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie, umawiają termin kontroli oraz instruują, w jaki sposób przeprowadzić ją przy pomocy smartfona.

Następnie umowę o dotację dostarcza do mieszkańca kurier, a potem dokumenty trafiają do urzędu.

Oblicz ekodotację i złóż dokumenty

Zachęcamy również do skorzystania z internetowego kalkulatora dotacji, który umożliwia obliczenie online wysokości dotacji na wymianę „kopciucha”.

Dokumenty przyjmowane są przez cały rok (do 31 grudnia 2022 r.). Formularz dotacji i więcej informacji o miejskim programie znajdują się na stronie.

Dotacje dla mieszkańców

Dotacje - pytania

Czy dotacje udzielane mieszkańcom na inwestycje ekologiczne z budżetu miasta są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też urząd wystawia po wypłacie dotacji stosowny druk PIT i trzeba taką dotację uwzględnić w zeznaniu podatkowym?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2019, poz. 1387, z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Do takich dotacji zalicza się m.in. dotacje ze środków budżetu m.st. Warszawy przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznych dotowanych na podstawie uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26 września 2019 r. Powyższe stanowisko jest wyłącznie opinią i nie może być traktowane, jako wiążąca interpretacja przepisów. Zgodnie z art. 14b §1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019, poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym każda osoba ma możliwość wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli ma wątpliwości, co do zaistniałego stanu faktycznego, który może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.mf.gov.pl/administracja-podatkowa/dzialalnosc/interpretacje-podatkowe/interpretacje-indywidualne.

 


Nie znalazłeś informacji?