Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

Wstecz

Dotacje do inwestycji - wymiana kotłów, źródła energii odnawialnej, usuwanie azbestu, przyłącza kanalizacyjne, zbiorniki bezodpływowe

Mieszkańcy cały czas mogą ubiegać się o finansowe wsparcie w ramach warszawskiego programu antysmogowego.

Jak złożyć wniosek

Wnioski (w wersji papierowej w oryginale) na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy można przekazać do miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na dwa sposoby:

  1. złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy

  2. korespondencyjnie na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Ewentualne braki w przesłanym wniosku nie powodują jego odrzucenia. Będzie on procedowany.

Wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione telefonicznie lub mailowo.

 

Uwaga!

  1. Obowiązujące prawo nakłada obowiązek wymiany pieca.  Do końca 2022 r. masz obowiązek wymienić „kopciucha”, czyli piec albo kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów klasy 3, 4 lub 5.

  2. Wysokość dotacji będzie się zmniejszać. Składając wniosek do końca 2021 roku otrzymasz do 90% dofinansowania na wymianę „kopciucha”, a przy złożeniu do końca 2022 r. wysokość dotacji wyniesie do 70%.

Kontrole inwestycji

Warszawa prowadzi kontrole inwestycji bezpośrednio i w trybie zdalnym. Pracownicy najpierw kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie, umawiają termin kontroli oraz instruują, w jaki sposób przeprowadzić ją przy pomocy np. smartfona.

Następnie umowę o dotację dostarcza do mieszkańca kurier, a potem dokumenty trafiają do urzędu.

Oblicz ekodotację i złóż dokumenty

Zachęcamy również do skorzystania z internetowego kalkulatora dotacji (otwarcie w nowym oknie), który umożliwia obliczenie online wysokości dotacji na wymianę „kopciucha”.

Dokumenty przyjmowane są do 31 grudnia 2022 r. Formularz dotacji i więcej informacji o miejskim programie znajdują się na stronie (otwarcie w nowym oknie).

Dotacje dla mieszkańców

Dotacje - pytania

Czy dotacje udzielane mieszkańcom na inwestycje ekologiczne z budżetu miasta są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też urząd wystawia po wypłacie dotacji stosowny druk PIT i trzeba taką dotację uwzględnić w zeznaniu podatkowym?

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2019, poz. 1387, z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Do takich dotacji zalicza się m.in. dotacje ze środków budżetu m.st. Warszawy przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznych dotowanych na podstawie uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z 26 września 2019 r.

Powyższe stanowisko jest wyłącznie opinią i nie może być traktowane, jako wiążąca interpretacja przepisów. Zgodnie z art. 14b §1 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2019, poz. 900 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, na wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

W związku z powyższym każda osoba ma możliwość wystąpienia o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli ma wątpliwości, co do zaistniałego stanu faktycznego, który może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

Uzyskaj podatkową interpretację indywidualną (otwarcie w nowym oknie).

Wyszukiwarka interpretacji indywidualnych i ogólnych (otwarcie w nowym oknie).


Nie znalazłeś informacji?