Dofinansowanie do inwestycji ochrony środowiska

null Dotacje do inwestycji - wymiana kotłów, źródła energii odnawialnej, usuwanie azbestu, przyłącza kanalizacyjne, zbiorniki bezodpływowe

Mieszkańcy cały czas mogą ubiegać się o finansowe wsparcie w ramach warszawskiego programu antysmogowego.

Jak złożyć wniosek

Wnioski (w wersji papierowej w oryginale) na wymianę kotłów, palenisk na paliwo stałe albo olej opałowy można przekazać do miejskiego Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (BOPiPK) na dwa sposoby:

  1. złożyć w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnym urzędzie dzielnicy

  2. korespondencyjnie na adres: Urząd m.st. Warszawa, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

Ewentualne braki w przesłanym wniosku nie powodują jego odrzucenia. Będzie on procedowany.

Wszystkie wątpliwości zostaną wyjaśnione telefonicznie lub mailowo.

 

Uwaga!

  1. Obowiązujące prawo nakłada obowiązek wymiany pieca.  Do końca 2022 r. masz obowiązek wymienić „kopciucha”, czyli piec albo kocioł na węgiel lub drewno, który nie spełnia wymogów klasy 3, 4 lub 5.

  2. Wysokość dotacji będzie się zmniejszać. Składając wniosek do końca 2021 roku otrzymasz do 90% dofinansowania na wymianę „kopciucha”, a przy złożeniu do końca 2022 r. wysokość dotacji wyniesie do 70%.

Z warszawskiego programu dotacji na wymianę pieca skorzystają osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje, a także gminne i powiatowe osoby prawne.  

Kontrole inwestycji

Warszawa prowadzi kontrole inwestycji bezpośrednio i w trybie zdalnym. Pracownicy najpierw kontaktują się z mieszkańcami telefonicznie, umawiają termin kontroli oraz instruują, w jaki sposób przeprowadzić ją przy pomocy np. smartfona.

Następnie umowę o dotację dostarcza do mieszkańca kurier, a potem dokumenty trafiają do urzędu.

Oblicz ekodotację i złóż dokumenty

Zachęcamy również do skorzystania z internetowego kalkulatora dotacji (otwarcie w nowym oknie), który umożliwia obliczenie online wysokości dotacji na wymianę „kopciucha”.

Dokumenty przyjmowane są do 31 grudnia 2022 r. Formularz dotacji i więcej informacji o miejskim programie znajdują się na stronie (otwarcie w nowym oknie).

Dotacje dla mieszkańców

Nie znalazłeś informacji?