Odbieranie odpadów komunalnych

null Zasady segregacji

W Warszawie obowiązuje system selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na:

 1. odpady komunalne odbierane z terenu nieruchomości:
 1. pozostałe odpady, które mieszkańcy powinni przekazać do PSZOK-ów, MPSZOK-ów lub innych punktów zbiórki.

 

Jeśli masz wątpliwości do jakiego pojemnika wyrzucić śmieci, skorzystaj z warszawskiej wyszukiwarki odpadów

PLAKAT - jak segregować odpady komunalne w Warszawie

ULOTKA - jak segregować odpady komunalne w Warszawie

Segreguj na 5 (broszura edukacyjna) - Informacja dla osób ze szczególnymi potrzebami. Ten dokument powstał poza Urzędem Miasta st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści, prosimy o telefon pod numer: 22 443 45 00 lub 19115 lub e-mail na adres: sekretariat.bgo@um.warszawa.pl lub kontakt@um.warszawa.pl. W miarę możliwości pomożemy w zapoznaniu się z treścią.

Zapobiegajmy powstawaniu odpadów

Zapobiegaj powstawaniu odpadów zgodnie z zasadą 6R*

*6R to po angielsku Rethink  - przemyśl, Refuse  - odmawiaj, Reduce  - ograniczaj, Reuse  - wykorzystaj ponownie, Recover  - napraw, Recycle  - przetwarzaj, czyli:

 1. Przemyśl czy dana rzecz jest naprawdę niezbędna. 
 2. Odmawiaj. Nadmierna konsumpcja to zagrożenie dla przyszłych pokoleń.
 3. Ograniczaj. Kupuj tylko tyle, ile potrzebujesz.
 4. Wykorzystaj ponownie to, co masz lub oddaj komuś, kto potrzebuje Twoich rzeczy.
 5. Napraw to, co nie działa. Stare krzesła czy zegary mogą służyć jeszcze wiele lat.
 6. Przetwarzaj! Właściwa segregacja ułatwia odzysk surowców.

Pamiętaj o właściwej segregacji!

Produkujemy coraz więcej śmieci. Znaczną część można wykorzystać ponownie. Chociaż obowiązek segregacji został wprowadzony już w 2019 roku, nadal wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak ważny jest podział odpadów we własnym gospodarstwie domowym. 

Każdy z nas ma obowiązek segregacji śmieci, które powstają w naszych domach. Warto jednak nie traktować go tylko jako „przykry obowiązek”, ale pamiętać o korzyściach, jakie daje segregacja. Posegregowane odpady mają szanse na drugie życie. Wiele rzeczy, z których korzystamy na co dzień, pochodzi z recyklingu, np. papier toaletowy.
Segregacja śmieci to nic trudnego. Ułatwiają ją kolorowe pojemniki na odpady:

 1. czarny pojemnik - na odpady zmieszane,
 2. brązowy pojemnik - na bioodpady,
 3. żółty pojemnik - na metale i tworzywa sztuczne,
 4. zielony pojemnik -  na szkło,
 5. niebieski pojemnik - na papier.

Zasady wyposażania nieruchomości jednorodzinnych w pojemniki na odpady komunalne

W ramach pozyskanej od Właścicieli nieruchomości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, m.st. Warszawa zapewnia m.in. wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie dostarczonych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

Na podstawie umowy zawartej z m.st. Warszawą, podmiot odbierający odpady jest zobowiązany m.in. do: 

 • dostarczenia pojemników lub worków, 
 • oklejenia pojemników we właściwy sposób, 
 • wyposażenia ich w etykiety elektroniczne wykonane w technologii RFID, 
 • mycia z częstotliwością co 3 miesiące, 
 • dbania o ich prawidłowy stan techniczny (naprawa lub wymiana uszkodzonego pojemnika). 

Nieuzasadnione jest, aby Właściciele nieruchomości ponosili koszty zakupu prywatnych pojemników. 

Na nieruchomościach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi odpady zmieszane są zawsze gromadzone w pojemnikach, o pojemności co najmniej 120 l lub większych, dopuszczonych do stosowania prawem miejscowym¹. Odpady segregowane mogą być natomiast gromadzone w pojemnikach albo workach.  

Na wniosek właściciela nieruchomości, dostarczany jest zestaw pojemników na wszystkie frakcje:  

 • papier – 240 l., 
 • metale i tworzywa sztuczne – 240 l., 
 • szkło – 120 l., 
 • bio – 120 l. 

Wyjątek stanowią nieruchomości, w których odpady frakcji bio są kompostowane, a Właściciel nieruchomości uwzględnił taką informację przy składaniu deklaracji (ponosi mniejsze opłaty za odbiór odpadów). W takim przypadku zestaw nie będzie zawierał pojemnika na odpady frakcji bio. 

Właściciel nieruchomości winien rozważyć, który ze sposobów gromadzenia odpadów segregowanych będzie dla niego korzystniejszy.  

W zgłoszeniu przez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (Warszawa 19115) powinien wskazać: 

 • pojemność pojemnika na odpady zmieszane (120 l. czy większy), 
 • czy frakcje segregowane będzie gromadzić w workach czy w pojemnikach. W przypadku wyboru pojemników powinien poinformować czy posiada kompostownik - wtedy zestaw nie będzie  zawierać pojemnika na odpady frakcji bio. 

Po rozpoczęciu odbioru odpadów, w przypadku stwierdzenia występowania przepełnień w pojemniku na frakcję segregowaną, Mieszkaniec może wystąpić za pośrednictwem Warszawa 19115 o wymianę pojemnika danej frakcji na większy, dopuszczony do stosowania prawem miejscowym¹.

[1] §6 ust.1 pkt 1 Uchwały Nr XCI/3002/2023 Rady miasta Stołecznego Warszawy z 7 grudnia 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m. st. Warszawy

Co to jest recykling?

Recykling to metoda na powtórne wykorzystanie śmieci, która ułatwia zachowanie równowagi pomiędzy postępującym rozwojem cywilizacyjnym a stanem środowiska naturalnego. Dzięki recyklingowi nie zmniejszamy zasobów naturalnych, a odzyskujemy i ponownie wykorzystujemy odpady.

Jakie są z tego korzyści? Segregując śmieci w domu:

 • ograniczasz ilość śmieci, które trafiają na wysypiska i stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt;
 • przyczyniasz się do zmniejszenia liczby nielegalnych wysypisk śmieci i tym samym do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery;
 • zmniejszasz zużycie surowców naturalnych, ponieważ produkty wracają do ponownego użycia po recyklingu;
 • stajesz się świadomym konsumentem, dokonującym wyborów korzystnych dla planety;
 • uczysz swoje dzieci prawidłowych zachowań i przyczyniasz się do poprawy jakości środowiska naturalnego w przyszłości;
 • przyczyniasz się do zwiększania świadomości ekologicznej ludzi.

Segregując śmieci, płacisz mniej
Jeśli stosujesz zasady dotyczące segregacji odpadów, unikniesz kar i mandatów za nieprzestrzeganie przepisów. 
Pracownik firmy odbierającej odpady poinformuje Cię o nieprawidłowej segregacji, oklejając pojemnik odpowiednią naklejką. Jeśli nieprawidłowo segregujesz odpady, zapłacisz za nie dwa razy więcej.

Ulotka informująca, że w przypadku braku segregacji mieszkańcy zapłacą 2 razy więcej.

 

Jeśli wystawisz odpady, które nie są odbierane w ramach opłaty za wywóz śmieci, pracownik również poinformuje Cię o tym, oklejając je naklejką.

Ulotka informująca, że jeśli mieszkańcy wystawią odpady nieodbierane w ramach opłaty za wywóz śmieci, zostaną one oklejone naklejką specjalną naklejką.

Ekopunkty w aplikacji Warszawa 19115 – łatwy sposób na znalezienie wybranych punktów odbioru odpadów (i nie tylko)!

Ekopunkty w aplikacji Warszawa 19115 – łatwy sposób na znalezienie wybranych punktów odbioru odpadów (i nie tylko)!

Baza Ekopunktów w aplikacji Warszawa 19115 zawiera dokładne lokalizacje, adresy oraz godziny otwarcia:

 • PSZOK-ów;
 • MPSZOK-ów;
 • Miejskich Punktów Elektroodpadów;
 • jadłodzielni;
 • punktów odbioru przeterminowanych leków;
 • punktów odbioru termometrów rtęciowych.

Dzięki aplikacji możesz zlokalizować interesujące cię punkty na mapie Warszawy, poznać godziny ich otwarcia oraz w łatwy sposób nawigować do wybranego punktu. Baza Ekopunktów jest stale aktualizowana i będzie rozwijana w przyszłości. Aplikacja Warszawa 19115 jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play (Android) oraz App Store (iOS).

Dodatkowe informacje

Nie znalazłeś informacji?