null Złóż deklarację

Kreator deklaracji (obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.)

Udostępniamy narzędzie, dzięki któremu jeszcze szybciej złożysz deklarację do Urzędu bez wychodzenia z domu i w dogodnym dla Ciebie terminie. Elektroniczny kreator deklaracji w prosty sposób przeprowadzi Cię przez procedurę obliczania stawek i wyliczy odpowiednią kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Twoich nieruchomości.

Zapraszamy do wypełniania deklaracji krok po kroku: https://warszawa19115.pl/deklaracje-smieciowe

Praktyczne informacje dla składających deklarację

Ważne terminy i kreator deklaracji
 
1 stycznia 2022 r. zmienił się system naliczania opłat za odpady, dlatego właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji. 
Taki obowiązek mają m.in:
 • osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi,
 • osoby, które zarządzają nieruchomością wspólną, np. zarządy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
 
Zapłać za odpady do 28. dnia każdego miesiąca
 • możesz skorzystać z kreatora deklaracji, czyli elektronicznego narzędzia, które w prosty sposób przeprowadzi Cię przez procedurę obliczania stawek i wyliczy odpowiednią kwotę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla Twoich nieruchomości. Dzięki kreatorowi wypełnisz i złożysz deklarację bez konieczności wychodzenia z domu
 • możesz zrobić przelew na konto, które otrzymałeś w Twoim urzędzie dzielnicy podczas składania deklaracji,
 • jeśli nie masz przypisanego numeru konta, zrób przelew na numer właściwy dla Twojego urzędu dzielnicy, 
 • w tytule przelewu wpisz OZGOK (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi), 
 • podaj dane identyfikujące składającego deklarację, 
 • wpisz miejsce zamieszkania lub siedziby,
 • zapłacić możesz również w kasie Twojego urzędu dzielnicy oraz na poczcie.
Składasz deklarację po raz pierwszy?
Jeśli dla danej nieruchomości składasz deklarację po raz pierwszy, zrób to w terminie 14 dni od dnia zamieszkania pierwszego mieszkańca na tej nieruchomości lub wytworzenia na niej pierwszych odpadów komunalnych [1].
 
Pobierz informację o numerach kont, na które należy wnosić opłaty z tytułu gospodarowania odpadami (konta są dla osób fizycznych i podmiotów prawnych które składają deklarację po raz pierwszy).
 
Kiedy powinieneś złożyć nową deklarację?
Jeśli zmienią się jakiekolwiek danych dane, które mającej wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiany liczby gospodarstw domowych na nieruchomości), złóż nową deklarację do 10 dnia kolejnego miesiąca [1].
 
[!] Pamiętaj, żeby deklarację złożyć jak najszybciej. Możesz przekazać ją:
 • w formie papierowej w Wydziale Obsługi Mieszkańców Twojego urzędu dzielnicy, 
 • w formie elektronicznej korzystając z platformy ePUAP,
 • pocztą bezpośrednio do Twojego urzędu dzielnicy. 
Mieszkasz w bloku i zastanawiasz się czy składać deklarację?
Deklarację składasz osobiście tylko, jeśli jesteś właścicielem nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym lub nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy bądź innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Jeśli jesteś właścicielem mieszkania w budynku wielolokalowym (np. w bloku) nie składasz osobiście deklaracji. Deklarację składa wtedy zarządca nieruchomości. 
 
[1] Zgodnie z uchwałą nr LVI/1750/2021 z 18 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków 
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Jak złożyć deklarację?
Złóż deklarację online korzystając z kreatora! Zapraszamy do wypełniania deklaracji krok po kroku
 
Jak złożyć deklarację przez platformę ePUAP2?
Żeby przesłać wypełniony formularz deklaracji na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu m.st. Warszawy: 
 1. Zaloguj się (lub zarejestruj) na platformie ePUAP2.
 2. W „Katalogu spraw” znajdź kafelek „Ochrona środowiska” i kliknij w „Prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami”.
 3. W kafelku „Prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze składowaniem i gospodarką odpadami” wybierz „Deklarację/korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.
 4. Kliknij w link „Pokaż wszystkie urzędy lub instytucje udostępniające tę usługę”, który pojawi się obok wyszukiwarki.
 5. Pojawi się okno „Wybór urzędu”; w oknie wyszukiwarki wpisz „Warszawa” i kliknij Enter. Dalej postępuj zgodnie z wytycznymi na stronie.
Deklarację wraz z ewentualnymi załącznikami podpisz podpisem zaufanym lub kwalifikowanym.
Wskazówki założenia profilu zaufanego znajdziesz na stronie gov.pl.
Jeśli nie masz podpisu elektronicznego, możesz po wypełnieniu danych, wydrukować deklarację. Potem wybierz, jak chcesz ją przekazać: 
 • wysłać pocztą do właściwego urzędu dzielnicy
 • złożyć osobiście we właściwym urzędzie dzielnicy.
 
Dostępne są interaktywne formularze deklaracji
Przygotowaliśmy dla Ciebie elektroniczne formularze w formacie PDF, które uzupełnisz wygodnie w domu i przekażesz do urzędu przez platformę ePUAP. Dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzisz czas. Wystarczy, że klikniesz na daną deklarację – otworzy Ci się jej elektroniczna wersja do wypełnienia.
 
Lista deklaracji i załączników przeznaczonych wyłącznie do druku i odręcznego wypełnienia: 

Deklaracja DL - DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  DOTYCZĄCA  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO ‐ WYPOCZYNKOWE

Deklaracja DN - DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  DOTYCZĄCA  NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Załacznik ZA do deklaracji DL i DN - INFORMACJE O DANYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI  

Załacznik ZB do deklaracji DL i DN - INFORMACJE O DANYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

Załacznik ZC do deklaracji DL i DN - INFORMACJE O DANYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Załacznik ZD do deklaracji DL i DN INFORMACJA O DODATKOWYCH ADRESACH NIERUCHOMOŚCI ALBO NUMERACH OBRĘBU I NUMERACH DZIAŁEK  EWIDENCYJNYCH NIEUJĘTYCH W DEKLARACJI

Deklaracja DM - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Deklaracja DZ - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Załacznik ZA do deklaracji DM i DZ - INFORMACJE O DANYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI  

Załacznik ZB do deklaracji DM i DZ - INFORMACJE O DANYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

Załacznik ZC do deklaracji DM i DZ - INFORMACJE O DANYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Załacznik ZD do deklaracji DM i DZ - INFORMACJA O DODATKOWYCH ADRESACH NIERUCHOMOŚCI ALBO NUMERACH OBRĘBU I NUMERACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NIEUJĘTYCH W DEKLARACJI

Aktywne wzory deklaracji i załączników, przeznaczone do edycji na komputerze (ewentualny druk prosimy przeprowadzać dopiero po uzupełnieniu wszystkich danych):
Deklaracja DL - DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  DOTYCZĄCA  NIERUCHOMOŚCI,  NA  KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB INNEJ NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO ‐ WYPOCZYNKOWE

Deklaracja DN - DEKLARACJA  O  WYSOKOŚCI  OPŁATY  ZA  GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI  DOTYCZĄCA  NIERUCHOMOŚCI,  NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Załacznik ZA do deklaracji DL i DN - INFORMACJE O DANYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI  

Załacznik ZB do deklaracji DL i DN - INFORMACJE O DANYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

Załacznik ZC do deklaracji DL i DN - INFORMACJE O DANYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Załacznik ZD do deklaracji DL i DN - INFORMACJA O DODATKOWYCH ADRESACH NIERUCHOMOŚCI ALBO NUMERACH OBRĘBU I NUMERACH DZIAŁEK  EWIDENCYJNYCH NIEUJĘTYCH W DEKLARACJI

Deklaracja DM - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Deklaracja DZ - DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DOTYCZĄCA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY

Załacznik ZA do deklaracji DM i DZ - INFORMACJE O DANYCH WSPÓŁWŁAŚCICIELI  

Załacznik ZB do deklaracji DM i DZ - INFORMACJE O DANYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ

Załacznik ZC do deklaracji DM i DZ - INFORMACJE O DANYCH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Załacznik ZD do deklaracji DM i DZ - INFORMACJA O DODATKOWYCH ADRESACH NIERUCHOMOŚCI ALBO NUMERACH OBRĘBU I NUMERACH DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH NIEUJĘTYCH W DEKLARACJI

Aby poprawnie wypełnić druki, najpierw zapisz je na dysku, a następnie otwórz w programie przeznaczonym do odczytu plików PDF (np. Adobe Acrobat Reader). Nie zalecamy wypełniać ich w oknie przeglądarki.

 
Jak złożyć deklarację drogą pocztową?
 1. Wydrukuj deklarację – formularze dostępne są powyżej
 2. Wypełnij ją i podpisz
 3. Wyślij pocztą do właściwego urzędu dzielnicy
Data nadania listu jest uznawana jako data złożenia deklaracji. Dokumenty podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy, dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem. 
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. znajdziesz tutaj.
 
W którym urzędzie dzielnicy złożyć deklarację?
Deklarację składa się do urzędu dzielnicy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby właściciela nieruchomości.
Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, deklarację składa się do urzędu dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. Natomiast w przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, deklarację składa się w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.
W przypadku domków letniskowych lub innych budynków rekreacyjno-wypoczynkowych, deklarację należy złożyć do urzędu dzielnicy właściwego ze względu na położenie tej nieruchomości.
Informacje o deklaracjach, dotyczących gospodarowania odpadami dostępne są poniżej.
 
Wersja papierowa deklaracji
Deklaracje można złożyć w Wydziałach Obsługi Mieszkańców odpowiednich urzędów dzielnic lub przesłać do właściwego urzędu dzielnicy.
 
   1. Wydrukuj  deklarację. Wypełnij ją i podpisz
Należy pamiętać, że deklaracje podpisują upoważnione do tego osoby lub zarządcy dysponujący odpowiednim pełnomocnictwem. 
Wzór pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej oraz wzór zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. znajdziesz tutaj.
 
   2. Złóż deklarację
Deklarację można złożyć w urzędzie dzielnicy właściwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby. Deklaracje można także wysłać drogą pocztową do właściwego urzędu dzielnicy. Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację składa się w urzędzie dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. W przypadku posiadania więcej niż jednej nieruchomości, deklarację składa się w urzędzie dzielnicy właściwym ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części.
 
    3. Ważne!
Zachowaj kopię deklaracji, która może okazać się przydatna w przypadku kontroli przeprowadzonej przez urząd lub straż miejską. Aktualizuj deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 
Jeśli jesteś osoby niedowidzącą i niewidomą skontaktuj się z Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa 19115, aby uzyskać informacje dotyczące wypełnienia deklaracji. 
 
Jak przystąpić do warszawskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
 
Złóż właściwą deklarację w urzędzie dzielnicy
Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości: zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wielolokalowym, o charakterze mieszanym lub niezamieszkanej, która może pozostać w warszawskim systemie gospodarki odpadami komunalnymi ze względu na prowadzenie na niej działalności przez m.st. Warszawę, złóż odpowiednią deklarację 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje 
o deklaracjach znajdziesz w sekcji „Jak złożyć deklarację?”.
Nieruchomości niezamieszkane, takie jak np. centra handlowe, sklepy, hotele, prywatne szkoły, muszą podpisać umowę na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie przedsiębiorcą świadczącym działalność w tym zakresie. Urząd m.st. Warszawy nie pośredniczy w zawieraniu takich umów. Warszawa 19115 nie przyjmuje reklamacji na usługi świadczone przez operatorów spoza miejskiego systemu.
 
Zgłoś swoją nieruchomość do urzędu dzielnicy
Jeśli składasz deklarację po raz pierwszy, zgłoś nieruchomość do systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Aby operator mógł odbierać odpady, musi otrzymać z urzędu dzielnicy informację o nowym miejscu gromadzenia odpadów. Zgłoszenie ma również na celu jak najszybsze wyposażenie nieruchomości w pojemniki i/lub worki na odpady. Zgłoś nieruchomość za pośrednictwem Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115:
 • telefonicznie pod numer 19115,
 • przez portal Warszawa 19115,
 • korzystając z aplikacji mobilnej Warszawa 19115,
 • wysyłając e-mail na adres kontakt@um.warszawa.pl,
 • podczas czatu z konsultantem.
 
W przypadku zgłoszeń telefonicznych i przez czat, konsultant przypisze zgłoszenie do odpowiedniej kategorii wybierając właściwy proces. Jeśli składasz zgłoszenie za pośrednictwem portalu i aplikacji, kategorię wskaż samodzielnie: Śmieci/Nowa nieruchomości – Miejsce Gromadzenia Odpadów. W temacie zgłoszenia e-mail prosimy wpisz frazę „Nowa nieruchomości – Miejsce Gromadzenia Odpadów”. Jeśli podasz lub wybierzesz właściwy temat zgłoszenia, przyspieszysz proces przypisania do odpowiedniego procesu nadawania numeru w systemie. Dzięki temu informacje o nieruchomości trafią bezpośrednio do jednostki odpowiedzialnej za jej przypisanie do warszawskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
 
W treści zgłoszenia podaj jak najwięcej szczegółów dotyczących nieruchomości:
 • zwróć uwagę na liczbę oraz lokalizację miejsc gromadzenia odpadów przypisanych do danego punktu adresowego. Jest to bardzo istotne, bo nieruchomość może posiadać kilka takich punktów. W przypadku nieruchomości wielolokalowych, jedno miejsce gromadzenia odpadów może mieć formę altanki, gdzie wyrzucane są odpady zmieszane, metali i tworzyw sztucznych, papieru, szkła oraz bio, natomiast można wyznaczyć również drugie miejsce gromadzenia odpadów, gdzie będzie podstawiany kontener na odpady wielkogabarytowe oraz zielone lub miejsce do składowania odpadów wielkogabarytowych. Jeżeli posiadasz np. dokładne współrzędne geograficzne takich punktów, również warto je podać, 
 • podaj liczbę oraz pojemność pojemników do gromadzenia odpadów. Dla nieruchomości jednorodzinnych należy podać tylko pojemność pojemnika na odpady zmieszane, odpady segregowane odbierane są w workach lub pojemnikach dystrybuowanych w pakietach o z góry określonej pojemności. W przypadku nieruchomości wielolokalowych należy pamiętać, aby liczba oraz pojemność pojemników była wystarczająca do gromadzenia całego strumienia odpadów przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów [1]. Sprawdź szczegółowe informacje dotyczące częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
W przypadku nieruchomości niezamieszkanych, niezbędne jest podanie wszelkich informacji o wskazanych w deklaracji pojemnościach pojemników, ich ilości oraz częstotliwości odbioru. Pamiętaj, aby podawane informacje były zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ podanie zaniżonej albo zawyżonej liczby odbiorów może powodować wszczęcie postępowania wyjaśniającego wobec właściciela. Miej na uwadze, że na terenach nieruchomości niezamieszkanych zbiórka selektywna prowadzona jest tylko w zakresie odpadów komunalnych, które są faktycznie wytwarzane;
 • wskaż operatorowi preferowany sposób odbioru odpadów, np. informację o tym, że odpady będą wystawiane przed teren nieruchomości lub nieruchomość jest domem jednorodzinnym i posiada altankę w linii zabudowy (która umożliwia dostęp do pojemnika, jednocześnie nie pozwala na wejście poza ogrodzenie), której furtka będzie w dniach odbioru otwarta dla załogi. Pamiętaj, że operator nie musi zastosować się do wskazanego sposobu odbioru, np. załoga nie wyciągnie pojemnika znajdującego się za ogrodzeniem nieruchomości jednorodzinnej, której teren ma charakter prywatny. W przypadku braku porozumienia odpady należy wystawiać przed teren nieruchomości,
 • przekaż dane kontaktowe, aby umówić dostarczenie pojemników lub wyjaśnić ewentualne niejasności.
 
Przydatne informacje:
 • Reklamacje i uwagi dotyczące miejskiego systemu gospodarki odpadami zgłoś do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.
 • Jeżeli odpady są gromadzone w miejscu, do którego nie ma bezpośredniego dostępu dla pracowników odbierających odpady komunalne, niezbędne jest dostarczenie operatorowi odpowiednich kluczy lub pilotów do bram wjazdowych, umożliwiających dostęp do pojemników na odpady. Należy je dostarczyć w liczbie, która umożliwi dostęp do każdej frakcji odpadów, która jest gromadzona w miejscu niedostępnym. Załogi nie wymieniają się otrzymanymi kluczami, stąd każda musi mieć własny komplet kluczy.
 • Wszystkie pojemniki wyposażone są w etykietę elektroniczną (chip) RFID i są przypisane do wskazanych miejsc gromadzenia odpadów. Pojemników nie można przestawiać. Na każdym pojemniku znajduje się naklejka z identyfikatorem MGO i numerem RFID. Informacje te można wykorzystywać przy zgłaszaniu nieprawidłowości.
 • Używany w pojemnikach chip RFID pozwala na zebranie dokładnych danych o odbiorze odpadów. W momencie ważenia pojemnika pozyskiwane są nie tylko dane o masie odebranych odpadów, ale również dane pozwalające na powiązanie tego zdarzenia z miejscem gromadzenia odpadów, numerem chipu, dacie i godzinie odbioru, pojemności pojemnika, frakcji na jaką jest przeznaczony oraz odległości pomiędzy zdefiniowanym miejscem gromadzenia odpadów a aktualną pozycją pojazdu odbierającego odpady.
 • Jeśli odpady są zbierane w workach, ale gromadzisz je w pojemniku bez RFID (np. swój własny), pamiętaj, aby w dniu odbioru wyjąć worki z pojemników i zostawić w MGO luzem. Pracownicy firmy odbierającej odpady nie odbierają odpadów z niezidentyfikowanych pojemników.
 • Operator jest zobowiązany do odbioru całego strumienia odpadów z nieruchomości. Jeżeli w danym miesiącu wytworzono odpady, które nie zmieściły się w pojemniku, należy umieścić je w workach i postawić obok pojemnika. Po zważeniu pojemnika zostanie on ponownie załadowany oraz zważony. Jeżeli na danej nieruchomości wielokrotnie dochodzi do opisanej czynności, wówczas stanowi to podstawę do wymiany pojemnika na większy lub dostarczeniu dodatkowego. Należy jednak pamiętać, że w przypadku zmieszania się różnych frakcji odpadów komunalnych (np. na skutek przepełnienia), odpady takie mogą zostać odebrane jedynie przez załogę odbierającą frakcję zmieszaną.
 • Jeżeli nieruchomość posiada zamykane miejsce gromadzenia odpadów, do którego nie ma możliwości wstawienia pojemników na wszystkie frakcje, zalecamy, aby wstawiać tam przede wszystkim pojemniki na odpady zbierane selektywnie. Pozwoli to zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia frakcji zbieranej selektywnie przez osoby postronne.
 • Stosowanie instrukcji krok po kroku pozwoli jak najszybciej włączyć nieruchomość do miejskiego systemu gospodarki odpadami.

Podstawa prawna - odpady

Nie znalazłeś informacji?