Podatki i opłaty lokalne

null Podatek od nieruchomości - pytania i informacje

Pytania i informacje dotyczące podatków od nieruchomości.

INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2024 r. reguluje UCHWAŁA NR XCI/2975/2023 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 7 grudnia 2023 r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2023 r. reguluje UCHWAŁA NR LXXII/2377/2022 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 17 listopada 2022 r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. reguluje UCHWAŁA NR LVI/1751/2021 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 18 listopada 2021 r.

Wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. reguluje UCHWAŁA NR XXXIX/1211/2020 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z 19 listopada 2020 r. 

 

ZASADY OBSŁUGI KLIENTA W CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA

 1. W styczniu 2024 r. rozpoczęła się wysyłka decyzji do Państwa, w których ustalimy wysokość podatku od nieruchomości na 2024 rok.

 2. W decyzji znajdą Państwo: kwotę podatku, terminy jego płatności oraz indywidualny numer rachunku bankowego.

 3. Podatek za dany rok płacą Państwo w ratach, które podamy w decyzji lub jednorazowo.

 4. Decyzja nie będzie zawierać odręcznego podpisu osoby, która ją wydała i nie uwzględni stanu wpłat.

 5. Wpłata pełnej kwoty podatku przez jednego z podatników zwolni pozostałych z obowiązku zapłaty.

 6. Zmiany, które mają wpływ na wysokość podatku zgłaszają Państwo przez portal e- usług mojaWARSZAWA - moja.warszawa19115.pl, platformę ePUAP - epuap.gov.pl lub przekazują osobiście/pocztą do Centrum Obsługi Podatnika na formularzach podatkowych.

SPOSÓB ZAPŁATY

Najlepiej zapłacić

 1. przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego (Bank Handlowy S.A), który znajdą Państwo w decyzji. Odbiorca: Urząd m.st. Warszawy, tytuł przelewu: Podatek za [prosimy podać: rodzaj podatku oraz numer decyzji],

 2. w kasach urzędów dzielnic,

 3. w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, I piętro,

 4. poprzez portal e-usług mojaWARSZAWA, po zalogowaniu się.

Wszystkie formy zapłaty gotówkowe i bezgotówkowe

Wpłaty na rachunki m.st. Warszawy mogą być dokonywane:

gotówką:

 • w kasach dedykowanych jednostkach i urzędach dzielnic – bez prowizji,

 • w placówkach Poczty Polskiej – z prowizją (obniżoną w stosunku do standardowych stawek), 

 • w punktach przyjmujących tego typu wpłaty (np. sieć sklepów Żabka, kioski, saloniki RUCH-u) – z prowizją.

bezgotówkowo:

 • kartą i BLIK za pomocą terminali płatniczych i opłatomatów w dedykowanych jednostkach i urzędach dzielnic – bez prowizji,
 • kartą w opłatomatach w dedykowanych jednostkach i urzędach dzielnic – bez prowizji,
 • kartą poprzez strony https://moja.warszawa19115.pl/ lub https://warszawa.oplatyurzedowe.pl (wyłącznie dla dzielnic: Śródmieście i Wilanów oraz dla Biura Geodezji i Katastru) - z prowizją,
 • kartą poprzez stronę https://oplaty.ursynow.warszawa.pl/ (wyłącznie dla dzielnicy Ursynów) - bez prowizji,
 • przelewem bankowym.  

 

Opłatomaty i terminale

Lokalizacje w Urzędzie m.st. Warszawy, które są wyposażone w opłatomaty i terminale

 

Wpłaty w w placówkach Poczty Polskiej

Wpłaty na rachunki m.st. Warszawy mogą być dokonywane we wszystkich placówkach Poczty Polskiej:

 • od 1 stycznia 2024 r. opłata wynosi 3,50 zł, (przy standardowej prowizji pobieranej przez Pocztę według cennika obowiązującego od 9 października 2023 r. na poziomie 4,60 zł (za wpłaty do kwoty 600,00 zł) i 4,80 zł za wpłaty powyżej 600,00 zł

 • od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Poczta Polska pobierała opłaty prowizyjne od podmiotów i osób dokonujących wpłat na rachunki Miasta (opłata) w kwocie 3,25 zł. W wyniku negocjacji opłata ta była obniżona w stosunku do standardowych stawek Poczty Polskiej, które wynosiły 4,30 zł (za wpłaty do kwoty 600,00 zł) i 4,50 zł za wpłaty powyżej 600,00 zł.

OBSŁUGA KLIENTA W SPRAWACH PODATKÓW I OPŁATY SKARBOWEJ:

 1. bezpośrednia – zapraszamy do:

[!] Mogą Państwo umówić termin wizyty na stronie rezerwacje.um.warszawa.pl.

 1. telefoniczna – prosimy zadzwonić do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 pod numer (22)19115.

 2. samodzielna – poprzez portal usług miejskich mojaWARSZAWA, moja.warszawa19115.pl. Na portalu Moja Warszawa są widoczne decyzje, które zostały wysłane i doręczone za potwierdzeniem odbioru lub doręczone za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

PISMA I WNIOSKI MOGĄ PAŃSTWO SKŁADAĆ DO CENTRUM OBSŁUGI PODATNIKA:

Drogą elektroniczną: 

Drogą tradycyjną:

 • bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców w dowolnej dzielnicy lub w naszej siedzibie przy ul. Obozowej 57 – I piętro,

 • pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Centrum Obsługi Podatnika - umawianie wizyt, obsługa bezpośrednia

Od 1 lipca 2021 r. obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika w siedzibie COP przy ul. Obozowej 57

Wysyłka decyzji

Decyzje dotyczące ustalenia wysokości podatku od nieruchomości na 2024 rok są wysyłane sukcesywnie od 2 stycznia 2024 roku. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku i jest płatne po jej otrzymaniu w terminach określonych w decyzji.

Podatek od nieruchomości osób fizycznych

Gdzie znajdę stawki podatku i aktywne formularze?

Kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia dostępne są na stronie: https://moja.warszawa19115.pl/

Wszystkie informacje dotyczące danych adresowych, gdzie należy przesłać druk, właściwy formularz i inne dane z zakresu podatku od nieruchomości dostępne są na stronie: https://warszawa19115.pl/-/ustalenie-okreslenie-korekta-zobowiazania-podatkowego-z-tytulu-podatku-od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-i-prawnych

Pomocna może okazać się strona: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/podatek-od-nieruchomosci/

oraz  https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.

Na stronie: https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf znajduje się szczegółowy opis jak właściwie należy wypełnić formularz, z opisem każdej rubryki.

Stawki podatku od nieruchomości dostępne są na stronie:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/default.htm

 

Jak wypełnić formularz IN1?

Dla wszystkich podatników, również nieposiadających profilu zaufanego, zostały udostępnione kreatory i formularze podatkowe do samodzielnego wypełnienia, które należy wydrukować, podpisać i wysłać za pośrednictwem poczty na adres Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa, adres do korespondencji: Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa albo dostarczyć osobiście do Wydziału Obsługi Mieszkańców w dowolnej Dzielnicy lub do Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Obozowej 57. 

Informację można złożyć przez EPUAP.

Kreatory są dostępne na stronie https://moja.warszawa19115.pl/ oraz https://www.podatki.gov.pl/media/5741/mf-broszura-in-1.pdf znajduje się instrukcja wypełniania formularza „Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” - IN-1 oraz załączników ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3.

Formularze podatkowe oraz informacje dostępne są na stronach Urzędu m.st. Warszawy:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/default.htm

https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/podatki-oplaty/podatki-i-oplaty-lokalne

 

Gdzie mogę złożyć druk IN?

Formularz IN  można złożyć:

 • w dowolnym Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców

 • w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57

 • pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

 • przesłać przez EPUAP.

 

Jak wyliczyć podstawy opodatkowania?

 1. Lokal mieszkalny/lokal użytkowy = suma powierzchni użytkowej tego lokalu oraz powierzchni części wspólnych

 2. Miejsce postojowe: powierzchnia użytkowa całego garażu x udział podatnika wynikający z aktu notarialnego

 3. Grunt:

Grunt do lokalu = powierzchnia działki x udział podatnika wynikający z aktu notarialnego
Grunt do miejsca postojowego = powierzchnia działki  x udział całego garażu do gruntu x udział podatnika wynikający z aktu notarialnego

Kreatory są dostępne na stronie https://moja.warszawa19115.pl/
Kreator po wskazaniu odpowiednich wartości wylicza właściwą powierzchnię.

 

Jakie dokumenty załączyć do formularza IN? Czy potrzebny jest akt notarialny?

Nie ma obowiązku składania dodatkowych dokumentów, m.in. aktu notarialnego. Wystarczy dołączyć kopię pierwszej strony aktu notarialnego lub w formularzu IN-1 w polu 70  Inne (np. określenie zdarzenia powodującego obowiązek złożenia informacji lub korekty informacji) wpisać numer i datę aktu notarialnego.

 

Zakup nieruchomości i co dalej?

Należy złożyć Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1). Informację można również złożyć przez EPUAP.

 

Jakich formalności należy dokonać, gdy jest się spadkobiercą?

Jeżeli jest przeprowadzone postępowanie spadkowe i uzyskany jest akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o nabyciu spadku, to zastosowanie ma procedura jak przy zgłoszeniu nowej nieruchomości do opodatkowania. Informację można również złożyć przez EPUAP.

 

Czy posiadając kilka nieruchomości w Warszawie, będzie można opłacić podatek od nieruchomości na jedno konto, czy będzie osobny numer konta dla każdej nieruchomości?

Jeżeli podatnik jest wyłącznym właścicielem lub współwłaścicielem w tym samym układzie współwłasności kilku nieruchomości to wszystkie nieruchomości powinny zostać opodatkowane w jednej decyzji (podatek od wszystkich nieruchomości będzie wymierzony w jednej decyzji), w której zostanie wskazany indywidualny numer rachunku bankowego do wpłat.

Natomiast w sytuacji, gdy podatnik będzie miał jedną nieruchomość jako własność i drugą jako współwłasność (np. z żoną lub mężem) wówczas zostaną wydane dwie decyzje – na każdą nieruchomość osobno, z uwagi na różny układ własności/współwłasności. Oznacza to, że zostaną wskazane dwa inne indywidualne numery rachunków bankowych – jeden przypisany do nieruchomości stanowiącej własność i drugi do nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności.

 

Czy sprzedając nieruchomość po zapłaceniu podatku należy oczekiwać na korektę decyzji? Czy nastąpi zwrot nadpłaconych środków?

W sytuacji, gdy nie zostanie złożona informacja IN, organ podatkowy wszczyna postępowanie w sprawie zmiany decyzji i ustalenia proporcjonalnie kwoty należnego zobowiązania. Zarówno w przypadku, gdy zostanie złożona Informacja, jak i po przeprowadzonym postępowaniu, Podatnik otrzymuje nową decyzję, w której zmieniona jest wysokość podatku i ustalona nowa kwota, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego.

Podatnik, który otrzymał decyzję zmieniającą wysokość podatku, a zapłacił podatek za cały rok powinien złożyć wniosek o zwrot nadpłaty – we wniosku należy wskazać: imię i nazwisko, dane adresowe oraz numer rachunku bankowego, na który powinien zostać dokonany zwrot. Wniosek można złożyć osobiście w dowolnym Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Wniosek można przesłać na adres: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl, wówczas konieczna będzie dodatkowa weryfikacja danych przez pracownika lub platformę ePUAP.

 

Jaki bank obsługuje wpłaty z tytułu podatków od nieruchomości?

Bank Handlowy S.A.

M.st. Warszawa obsługuje oddział w Olsztynie.

 

Zaczynam prowadzić działalność gospodarczą, czy muszę coś zgłaszać w podatku od nieruchomości?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek złożenia Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) dla nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Należy to zrobić w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Informację można również złożyć przez EPUAP.

 

Sprzedałem nieruchomość – czy muszę coś zgłaszać w podatku od nieruchomości?

Zgłoszenia zbycia nieruchomości należy dokonać poprzez wypełnienie druku IN-1, wpisując w formularzu w miejscu podstaw opodatkowania, np. powierzchnia budynków mieszkalnych i gruntów pozostałych liczbę 0. W pozycji 70 (Inne) formularza IN-1 - należy uzupełnić datę i nr aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

 

Jak dokonać zgłoszenia nieruchomości do opodatkowania za pośrednictwem ePUAP?

Dla osób posiadających profil zaufany ePUAP, istnieje możliwość składania Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych drogą elektroniczną. Należy wypełnić właściwy formularz z załącznikami i wysłać przez EPUAP - instrukcja jak prawidłowo wybrać sprawę znajduje się na stronie https://warszawa19115.pl/documents/20184/48493/instrukcja+EPUAP.pdf/aa0c275c-6083-443a-9760-a427c7936966

 

Został złożony formularz IN, a decyzja nie przychodzi przez długi czas. Przy sprzedaży mieszkania potrzebne będzie zaświadczenie o opłacie podatku.

Formularze IN są sukcesywnie wprowadzane do systemu. Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku, zaś termin płatności podatku wynosi  14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

W doręczonej decyzji, znajdują się wszystkie informacje dotyczące wysokości zobowiązania podatkowego, terminu zapłaty, indywidualny numer rachunku bankowego. Podatnicy nie mają w tym okresie naliczanych żadnych odsetek bowiem do chwili doręczenia decyzji zobowiązanie podatkowe nie powstało.

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości są wydawane przez  Biuro Długu i Restrukturyzacji Należności https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-zaswiadczen-o-niezaleganiu-lub-stwierdzajace-zaleglosc-w-sprawach-podatkowych (patrz punkt 22).

 

Prośba o przesłanie decyzji mailem

Kwestie doręczenia decyzji podatkowych reguluje ustawa Ordynacja podatkowa, zgodnie z którą organ podatkowy doręcza pisma:

 • za pokwitowaniem, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe lub

 • za urzędowym poświadczeniem odbioru, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Przez adres elektroniczny, o którym stanowią przepisy Ordynacji podatkowej, rozumieć należy adres, na który możliwe jest doręczanie przez organy podatkowe pism na zasadach określonych w art. 144 § 2 tej ustawy, tj. w tym wypadku adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP. Korespondencja poprzez e-mail nie spełnia wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa.

 

Nie odebrałem decyzji, czy będą ponownie wysyłane?

Przesyłka podwójnie awizowana przez Pocztę Polską, następnie zwrócona do COP uznana jest za skutecznie doręczoną. Decyzja podatkowa nieodebrana w terminie nie może być ponownie przesłana.

W przypadku nieodebrania decyzji można:

 1. zalogować się profilem zaufanym na stronie https://moja.warszawa19115.pl/, gdzie można opłacać swoje podatki i inne opłaty lokalne przez Internet oraz uzyskać dostęp do historii wszystkich wpłat dokonywanych na rzecz miasta. Na portalu Moja Warszawa są widoczne decyzje, które zostały wysłane i doręczone za potwierdzeniem odbioru lub doręczone za pośrednictwem skrzynki ePUAP.

 2. wystąpić z wnioskiem o wydanie kopii decyzji potwierdzonej za zgodność z oryginałem z równoczesnym dokonaniem opłaty skarbowej w wysokości 5,00 zł za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy. Najczęściej decyzja ma dwie strony więc opłata wynosi 10,00 zł  za potwierdzenie z oryginałem dwustronnej kopii decyzji. 

Opłaty skarbowej można dokonać: 

 • na rachunek bankowy:
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Centrum Obsługi Podatnika
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • w kasie dowolnego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy
  - w kasie, siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, czynnej w godzinach od 8 do 16 

 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, czynnej w godzinach od 9 do 15.

COP może też za pośrednictwem tzw. profilu zaufanego (EPUAP) udzielić informacji dot. kwoty podatku i indywidualnego nr rachunku bankowego jeśli nie jest potrzebna sama decyzja. Należy złożyć taki wniosek przez EPUAP, link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa.

 

Decyzja nie jest podpisana, brak jest pieczątki. Na decyzji widnieje tylko wydruk imienia i nazwiska osoby upoważnionej.

Zgodnie z Ordynacją podatkową decyzja sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do jej wydania.

 

Otrzymałem decyzję i się z nią nie zgadzam – jak odwołać się od decyzji?

Podatnik, który nie zgadza się z otrzymaną decyzją ma prawo złożenia odwołania. Odwołanie powinno określać treść żądania, to z czym podatnik się nie zgadza, wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres i podpis. Termin wniesienia odwołania to 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Centrum Obsługi Podatnika. 

Odwołanie można złożyć w dowolnym Urzędzie Dzielnicy w Wydziale Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57 a także przesłać pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Odwołanie można również złożyć przez EPUAP - link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa

Nie należy składać odwołania od decyzji wydanych w latach ubiegłych z uwagi na upływ terminu 14 dni od daty odbioru decyzji.

Odwołanie złożone od decyzji wydanych w latach ubiegłych jest nieskuteczne.

 

Terminy płatności podatku

Terminy opłaty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego przez osoby fizyczne:

 • 15 marca

 • 15 maja

 • 15 września

 • 15 listopada roku podatkowego.

Jeżeli decyzja nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności raty podatku określonym w decyzji, to termin jej płatności wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji (odsetki są naliczane dopiero po upływie tego terminu).

W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku, a termin płatności podatku zależy od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego i zawsze jest wskazany w decyzji. Dopiero po tym terminie, w sytuacji gdy podatek nie zostanie opłacony, powstaje zaległość i naliczane są odsetki za zwłokę. W doręczonej decyzji, znajdują się wszystkie informacje dotyczące wysokości zobowiązania podatkowego, terminu zapłaty, indywidualnego numeru rachunku bankowego.

 

Jak zmienić adres do korespondencji (zmiana danych osobowych, np. nazwiska)?

Formularz aktualizacji danych dla celów podatkowych (otwarcie w nowym oknie) można:

 1. złożyć w dowolnym Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy,
 2. złożyć w Centrum Obsługi Podatnika, sala obsługi na pierwszym piętrze,
 3. pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa,
 4. złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP – złóż pismo ogólne do Urzędu m.st. Warszawy (otwarcie w nowym oknie).

 

Złożono dokumenty o zmianę adresu, nie ma odpowiedzi ani decyzji

W sytuacji, gdy wniosek został złożony, COP dokonuje aktualizacji adresu w danych podatnika, informacja o dokonaniu zmiany zgodnie z wnioskiem nie jest przesyłana do wnioskodawcy.

 

Potrzebuję zaświadczenia o niezaleganiu. Co powinienem zgłosić?

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości jest wydawane przez Biuro Długu i Restrukturyzacji Należności. Wszystkie informacje dotyczące tej kwestii oraz wzór wniosku o wydanie zaświadczenia znajdują na stronie: https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-zaswiadczen-o-niezaleganiu-lub-stwierdzajace-zaleglosc-w-sprawach-podatkowych.

Za wydanie zaświadczenia należy zapłacić opłatę skarbową:

 • 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych,

 • 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowej można dokonać: 

 • na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 •  w kasie dowolnego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy

 • w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, w godzinach od 8 do 16 

 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy,  Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, czynnej w godzinach od 9 do 15. 

 

Czy możliwe jest uzyskanie informacji drogą mailową na temat wysokości podatku lub numeru rachunku?

W przypadku braku możliwości złożenia pisma za pośrednictwem platformy EPUAP w celu pozyskania drogą mailową informacji (kwoty podatku oraz numeru rachunku bankowego do wpłaty) niezbędne jest wskazanie poniższych danych:

 • imię i nazwisko:

 • adres nieruchomości, której dotyczy zapytanie:

 • czy ww. nieruchomość jest we współwłasności:

 • jeśli nieruchomość jest we współwłasności – imię i nazwisko/nazwa współwłaściciela (jeżeli jest kilku: wystarczą dane jednego):

Dokumenty elektroniczne podpisane profilem zaufanym mają moc dokumentu urzędowego. Można tą drogą składać oficjalne pisma i wnioski do urzędu - przy korespondencji przez EPUAP. Link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa.

 

Jak uzyskać informacje o wysokości podatku o nieruchomości krewnego, który zmarł, był jedynym właścicielem, a sprawa spadkowa toczyć się może latami? Potencjalni spadkobiercy chcą podatek uregulować, aby nie było zaległości.

 • Decyzję w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania w podatku od nieruchomości organ podatkowy może wydać tylko wówczas, gdy zostaną wskazane właściwe Strony postępowania – spadkobiercy/spadkobierca po osobie zmarłej (decyzja nie może być wydana na osobę zmarłą). Obowiązkiem organu podatkowego jest skierowanie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości do wszystkich Stron postępowania. Tym samym po śmierci podatnika nie wydawane są decyzje podatkowe i nie generują się zaległości.

 • Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Z chwilą otwarcia spadku spadkobierca nabywa spadek, tzn. wstępuje w należące do spadku prawa i obowiązki.

 • Art. 97 § 1 Ordynacji podatkowej wskazuje, że spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Przepis ten stosuje się również do odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych spadkodawcy. Ważne: zaległości podatkowe muszą istnieć w momencie śmierci spadkodawcy (otwarcia spadku), czyli w dacie powstania odpowiedzialności spadkobiercy.

 • Aby potencjalny spadkobierca mógł świadomie podjąć decyzję o odrzuceniu lub przyjęciu spadku, organ podatkowy na jego wniosek, pod warunkiem że uprawdopodobni on, że może być spadkobiercą, wydaje mu zaświadczenie o wysokości znanych temu organowi zobowiązań spadkodawcy, za które spadkobierca może ponosić odpowiedzialność (art. 306f § 1 Ordynacji podatkowej).

 • Jeśli formalnie zostali ustanowieni już spadkobiercy - uzyskany jest akt poświadczenia dziedziczenia lub postanowienie sądu o nabyciu spadku, to zastosowanie ma procedura jak przy zgłoszeniu nowej nieruchomości do opodatkowania – wówczas decyzję zostaną wydane na nowych właścicieli nieruchomości.

 

Czynny żal

Czynny żal złożony do Centrum Obsługi Podatnika jest przekazywany do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego ponieważ zgodnie z art. 16 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r.  Kodeks Karny Skarbowy cyt. "nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.” Właściwość miejscowa urzędu skarbowego określana jest na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania, a nie zameldowania. Co do zasady, to jest po prostu Urząd Skarbowy, w którym Podatnik rozlicza swoje deklaracje podatkowe.

Nie ma określonego przepisami wzoru
Art. 16 § 4 ust. 1 ustawy Kodeks Karny Skarbowy stanowi, iż zawiadomienie wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym i wnosi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (...).

 

Czy należy komórkę lokatorską wpisywać do deklaracji IN-1? Nawet jeśli nie jest ujęta w akcie notarialnym? W którym miejscu formularza trzeba wpisać?

Formularz najlepiej wypełnić przez kreator: https://moja.warszawa19115.pl/

Zgłoszenia nabycia komórki lokatorskiej przynależnej do lokalu mieszkalnego należy dokonać poprzez wypełnienie druku IN-1, wpisując w formularzu: Budynki (poz. D.2., rubryka nr 39-41)

a) budynki mieszkalne –  budynki mieszkalne (lokal mieszkalny, piwnica, komórka lokatorska) –  powierzchnię komórki lokatorskiej

Natomiast jeżeli komórka lokatorska została wyodrębniona jako lokal o charakterze niemieszkalnym, stanowiącym odrębną nieruchomość (odrębna księga wieczysta) to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, nie może być opodatkowany stawką właściwą dla nieruchomości mieszkalnych.

Wówczas stanowi budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego.

Wtedy rubryce:

Budynki (poz. D.2., rubryka nr 51-53) należy wskazać powierzchnię komórki lokatorskiej.

Pełnomocnictwo

Sposób udzielania pełnomocnictwa

Formularze pełnomocnictw udzielanych w sprawach podatkowych są do pobrania na stronie: https://warszawa19115.pl/-/ustalenie-okreslenie-korekta-zobowiazania-podatkowego-z-tytulu-podatku-od-nieruchomosci-od-osob-fizycznych-i-prawnych

Formularze pełnomocnictw:

 • pełnomocnictwo do doręczeń (druk PPD-1)

 • pełnomocnictwo szczególne (druk PPS-1)

 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (druk UPL-1P)

 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (druk UPL-1)

 

Czy trzeba uiścić opłatę za złożenie pełnomocnictwa?

Tak, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa złożonego do konkretnej sprawy. 

Opłaty skarbowej można dokonać: 

 • na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • w kasie dowolnego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy

 • w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, w godzinach od 8 do 16 w kasie Urzędu m.st. Warszawy, Aleje Jerozolimskie 44, czynnej w godzinach od 9 do 15.

Nie podlega opłacie skarbowej m.in.: pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu.

Opłata skarbowa

Wysokość najczęściej wnoszonych opłat skarbowych - numer rachunku bankowego

Przykłady najczęściej wnoszonych opłat skarbowych: 

 • 17,00 zł - od każdego stosunku pełnomocnictwa złożonego do konkretnej sprawy

 • 17,00 zł - zaświadczenie o figurowaniu lub niefigurowaniu w podatkach i opłatach lokalnych

 • 21,00 zł - zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych

 • 340,00 zł; 440,00 zł; 640,00 zł - zezwolenie na pobyt na terenie Polski (Wojewódzki Urząd Mazowiecki)

 • 58,00 zł - decyzja stwierdzająca posiadanie lub utratę obywatelstwa polskiego (Wojewódzki Urząd Mazowiecki)

 • 616,00 zł - np. wpis do rejestru działu I pośredników kredytu hipotecznego lub agentów pośrednika kredytu hipotecznego - Komisja Nadzoru Finansowego

 • 1 570,00 zł - wydanie pozwolenia na nabycie nieruchomości przez obcokrajowca (MSWiA)

 • 5,00 zł - poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

Pozostałe stawki opłaty skarbowej zawiera Załącznik do ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2020.1546 ze zm.).

Opłaty skarbowej można dokonać: 

 • na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

 • w kasie dowolnego Urzędu Dzielnicy m.st. Warszawy

 • w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, w godzinach od 8 do 16 

 • w kasie Urzędu m.st. Warszawy Aleje Jerozolimskie 44, czynnej w godzinach od 9 do 15.

 

Kiedy nie należy dokonywać opłaty skarbowej?

Nie podlega opłacie skarbowej:

 • pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu (matce, ojcu, babci, dziadkowi), zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce) lub rodzeństwu

 • pełnomocnictwo upoważniające do odbioru dokumentów

 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

 • pełnomocnictwo ogólne składane na portalu Ministerstwa Finansów

 • złożenie wniosku o dokonanie czynności urzędowej o wydanie zaświadczenia, zezwolenia lub złożenie pełnomocnictwa w przypadku okazania zaświadczenia o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa,

 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od tych opłat zwolnione

 • dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w sprawach: ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, alimentacyjnych i świadczeń socjalnych.

 

Kiedy należy dokonać wpłaty opłaty skarbowej?

Opłaty skarbowej należy dokonać: 

 • z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w organie administracji publicznej

 • z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,

 • z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej (np. wniosek o wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wniosek o wydanie zupełnego aktu stanu cywilnego, wniosek o wydanie apostille)

 • z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

 

Co nie jest opłatą skarbową - najczęściej występujące przykłady

Najczęściej błędnie dokonywane wpłaty na konto opłaty skarbowej :

 • opłaty komunikacyjne 
  kwoty: 180,50 zł  oraz 54,50 zł
  Biuro Admiracji i Spraw Obywatelskich 
  nr rachunku bankowego: 23 1030 1508 0000 0005 5000 1004  lub
  Delegatury właściwych Urzędach Dzielnic (numery rachunków bankowych dostępne są na stronie: https://warszawa19115.pl/-/oplaty-z-tytulu-spraw-komunikacyjnych)

 • opłata za kartę pobytu (kwota 100,00 zł) 
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  nr rachunku bankowego: 83 1010 1010 0137 1022 3100 0000

 • opłaty sądowe np. wypis z księgi wieczystej, zmiany w księdze wieczystej, opłaty od pozwu (rachunek bankowy właściwego sądu)

 • opłata Komisji Nadzoru Finansowego (600,00 zł), np. wpis agenta do rejestru Dzieł II pośredników kredytowych w zakresie kredytów konsumenckich, nr rachunku bankowego: 
  21 1010 0068 6800 0000 0000 0012

 

Co należy zrobić, aby otrzymać zwrot opłaty skarbowej?

Należy złożyć wniosek o zwrot opłaty skarbowej. 

Wniosek ten musi być złożony:

 • przez osobę, która jest stroną w sprawie, w której uiszczono opłatę skarbową (lub przez pełnomocnika)

 • w przypadku wniosku o zwrot opłaty skarbowej składanego przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo wraz z opłatą 17,00 zł do tego wniosku

 • w formie papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego (ePUAP).

Odręcznie wypełniony i podpisany wniosek (osoby prawne zgodnie z KRS) należy

 • pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

 • lub złożyć w dowolnym Urzędzie Dzielnicy m.st. Warszawy w Wydziale Obsługi Mieszkańców lub w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, Warszawa.

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej dostępny jest na stronie: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/Oplata_skarbowa/Wniosek_o_zwrot/default.htm

W celu przyspieszenia zwrotu można dołączyć dowody wpłat oraz dokumenty potwierdzające zasadność zwrotu np. decyzji o odmowie wykonania czynności urzędowej, wydania koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.

 

Jak sprawdzić, czy został rozpatrzony wniosek o zwrot opłaty skarbowej?

Należy wysłać zapytanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego (ePUAP), wysłać zapytania na adres: 

 • pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

W zapytaniu należy podać: imię i nazwisko (w przypadku obcokrajowców należy podać datę urodzenia) lub nazwę podmiotu, adres, datę złożenia wniosku oraz informację, czego dotyczył wniosek.

 

Jak osobiście wyjaśnić sprawę, czy też złożyć dokumenty?

Obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika w siedzibie COP przy ul. Obozowej 57

Rezerwacje wizyt, kasa

Rezerwacje wizyt

Obsługa klienta prowadzona jest we wszystkich sprawach realizowanych przez Centrum Obsługi Podatnika w siedzibie COP przy ul. Obozowej 57

 

Czy w Urzędzie Dzielnicy można w kasie uzyskać informację o wysokości podatku od nieruchomości, żeby od razu go opłacić?

Wydziały Obsługi Mieszkańców w Urzędach Dzielnic mają podgląd do danych Jednolitego Systemu Podatkowego więc w sytuacji, gdy podatnik ma wydaną decyzję, na karcie kontowej widnieje kwota należnego podatku. 

UWAGA w Centrum Obsługi Podatnika obsługa kasowa realizowana jest przez zewnętrzną firmę, z którą została podpisana umowa. Pracownicy kasy nie mają dostępu do Jednolitego Systemu Podatkowego, więc nie mogą potwierdzić wysokości podatku czy numeru rachunku bankowego.

Należy jednak zaznaczyć, że kasa obsługująca COP znajduje się w wydzielonej części Sali Obsługi Podatnika, gdzie pracownicy COP obsługują podatników. Każda osoba chcąca potwierdzić ww. dane może to zrobić u pracowników COP na Sali Obsługi Podatnika, a więc w tym samym pomieszczeniu w którym znajduje się kasa.

Czy w Urzędzie Dzielnicy można w kasie uzyskać informację o indywidualnym numerze konta?

Nie można. Pracownicy w kasie nie mają możliwości wygenerowania informacji o indywidualnym numerze rachunku bankowego. Taką możliwość mają pracownicy WOM.

Czy w kasie COP jest pobierana dodatkowa opłata za uiszczenie opłat wynikających z decyzji podatkowych?

Nie ma pobieranej dodatkowej opłaty.

Księgowość

Zapłaciłem podatek od nieruchomości na konto Urzędu Dzielnicy. Czy nadal wpłacona kwota na konto UD jest przekierowana na ogólny rachunek COP?

Wpłaty dokonywane jeszcze przez podatników na dotychczasowe indywidualne rachunki bankowe dla dzielnic Mokotów, Praga Północ, Śródmieście, Ursus, Ursynów, Włochy i Żoliborz do dnia 28 lutego 2022 roku były przekierowywane na ogólny numer rachunku bankowego: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 (Rachunek bieżący - podatki (Citibank) Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa).

Od dnia 1.03.2022 roku wpłaty przekazywane na poniższe rachunki bankowe urzędów dzielnic są zwracane przez bank na konto wpłacającego. Dotyczy wplat na rachunki:

 • 88 1030 1508 0000 0005 5002 3017   Urząd Dzielnicy Mokotów

 • 15 1030 1508 0000 0005 5002 6368   Urząd Dzielnicy Praga Północ

 • 76 1030 1508 0000 0005 5001 0623   Urząd Dzielnicy Śródmieście

 • 98 1030 1508 0000 0005 5003 0403   Urząd Dzielnicy Ursus

 • 04 1030 1508 0000 0005 5001 3606   Urząd Dzielnicy Ursynów

 • 27 1030 1508 0000 0005 5003 5367   Urząd Dzielnicy Włochy

 • 22 1030 1508 0000 0005 5003 7009   Urząd Dzielnicy Żoliborz

Powodem jest zamknięcie rachunku pomocniczego na który przekazywane były wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

Pozostałe Dzielnice przekazują do COP specyfikacje podmiotów, które wpłacają na rachunki dochodowe dzielnicy podatki i przesyłają do COP przelewy na ogólny numer rachunku bankowego: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 (Rachunek bieżący - podatki (Citibank) Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa).

Należy sprawdzić czy wpłacona wcześniej kwota na dzielnicę (na stary numer rachunku), bądź na rachunek w COP, a kwota wynikająca z otrzymanej decyzji są takie same.

W przypadku różnicy należy dopłacić brakującą kwotę najlepiej na indywidualny rachunek bankowy wskazany w decyzji lub złożyć wniosek o zwrot nadpłaty.

 

Na jaki numer rachunku mogę dokonać zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego lub leśnego?

W decyzji ustalającej wymiar podatku, wysłanej przez COP, podany jest indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat podatku. Ogólny rachunek do wpłat z tytułu podatków: 26 1030 1508 0000 0005 5000 1144 został wskazany na stronie internetowej: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/Rachunki/default.htm.                                               

Wpłaty podatku można dokonać także na poczcie oraz w kasie w dowolnym Urzędzie Dzielnicy, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, w kasie Urzędu m.st. Warszawy Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

 

Jak uzyskać informację o kwocie zaległości?

Uzyskać kwotę zaległości można poprzez:

 • zalogowanie się profilem zaufanym na stronie https://moja.warszawa19115.pl/, gdzie można opłacać swoje podatki i inne opłaty lokalne przez Internet oraz uzyskać dostęp do historii wszystkich wpłat dokonywanych na rzecz miasta. Na portalu Moja Warszawa są widoczne decyzje, które zostały wysłane i doręczone za potwierdzeniem odbioru lub doręczone za pośrednictwem skrzynki ePUAP

 • złożenie wniosku podając dane, które pozwolą zidentyfikować podatnika tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania. Wniosek  można złożyć przez EPUAP, złożyć w dowolnym Urzędzie Dzielnicy w  Wydziale Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57 a także przesłać pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

 • wniosek można przesłać na adres: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl, wówczas konieczna będzie dodatkowa weryfikacja danych przez pracownika COP.

 

Jak się ma przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności do opłaty podatku od nieruchomości?

Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności nie spowodowało zmiany podstawy opodatkowania ani podmiotu, na którym ciąży obowiązek podatkowy z tytułu podatku od nieruchomości.     

Opłata za użytkowanie wieczyste, kwestie zaświadczeń o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów we własność, bonifikaty za takie przekształcenie itp. to są zagadnienia niezależne od spraw podatkowych, a opłata ta nie należy do kompetencji Centrum Obsługi Podatnika, właściwe do jej określania pozostały Urzędy Dzielnic. Wszelkie informacje dostępne są na stronie: https://warszawa19115.pl/szukasz-informacji/nieruchomosci-lokale-komunalne/gospodarka-nieruchomosciami/uzytkowanie-wieczyste-i-trwaly-zarzad.

 

Przy zajęciu rachunku jak można ustalić czego dotyczy zajęcie?

Należy wysłać pismo przez ePUAP, link do formularza ogólnego: http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/skargi-wnioski-zapytania-do-urzedu/UMSTWarszawa lub wysłać maila z potrzebnymi danymi (w tym numer zajęcia) do COP na adres sekretariatu - Sekretariat.COP@um.warszawa.pl.

 

W jaki sposób otrzymam zwrot podatku, który opłaciłem podwójnie?

W celu otrzymania zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości/środków transportowych/rolnego/leśnego należy złożyć wniosek o zwrot nadpłaty, który powinien zawierać dane identyfikujące podatnika (nazwisko i imię, adres zamieszkania), nr rachunku bankowego na który należy dokonać zwrotu.

Wniosek  można złożyć przez EPUAP, złożyć w dowolnym Urzędzie Dzielnicy w  Wydziale Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57 a także przesłać pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Wniosek można przesłać na adres: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl, wówczas konieczna będzie dodatkowa weryfikacja danych przez pracownika COP.

Jeżeli złożony wniosek o zwrot podatku od nieruchomości złożony jest prawidłowo, zwrot dokonywany jest bez zbędnej zwłoki tj.w przeciągu paru dni.

 

Decyzja przyszła po terminie płatności pierwszej raty, czy będą naliczone odsetki?

Zobowiązanie podatkowe powstaje z dniem doręczenia decyzji ustalającej wysokość podatku. Jeżeli decyzja została doręczona po określonych w przepisach prawa podatkowego terminach płatności podatku tj. 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada - zobowiązanie jest płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Jeśli decyzja dotyczy zobowiązania podatkowego w łącznej kwocie do 100,00 zł –  wówczas nie stosuje się podziału na raty, podatek jest płatny jednorazowo.

Windykacja podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych i opłat: skarbowej i retencyjnej

Wyjaśnienia w sprawie otrzymanych upomnień

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących upomnienia należy zadzwonić na numer telefonu osoby prowadzącej sprawę, który podany jest na upomnieniu.  

 

Czy od upomnienia można złożyć odwołanie?

NIE. Upomnienie nie jest rozstrzygnięciem i nie przewiduje się od niego środka zaskarżenia.

 

Czy wystawiony tytuł wykonawczy, powoduje naliczenie dodatkowych kosztów?

TAK. Jeżeli po wysłaniu upomnienia nie zostanie uregulowana zaległość, wówczas wystawiany jest tytuł, który powoduje powstanie obowiązku zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł od każdego tytułu wykonawczego oraz opłata 10% zaległości. 

 

Czy należy zapłacić koszty egzekucyjne jeżeli wpłata za zaległość została dokonana?

Tak, należy zapłacić. Jeżeli prowadzone jest postępowanie egzekucyjne w administracji, koszty egzekucyjne muszą być uregulowane przez zobowiązanego.

 

Czy można wystąpić o umorzenie zaległości?

Dopóki występuje zaległość, zobowiązany ma prawo wystąpić z wnioskiem o umorzenie zaległości. Umorzenie zaległości podatkowych może nastąpić na wniosek podatnika, jednakże po przedstawieniu dokumentacji świadczącej o trudnej sytuacji materialnej zobowiązanego.

Do wniosku zobowiązanego powinna być dołączona dokumentacja świadcząca o trudnej sytuacji materialnej.  Umorzenie zaległości jest formą ulgi, która jest udzielana w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego.                                                                                         

Wniosek można złożyć przez EPUAP, złożyć w dowolnym Urzędzie Dzielnicy w  Wydziale Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, a także przesłać pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

 

Czy można wystąpić o rozłożenie zaległości na raty?

Dopóki występuje zaległość, zobowiązany ma prawo wystąpić z wnioskiem o rozłożenie zaległości na raty. Rozłożenie zaległości podatkowych na raty może nastąpić na wniosek podatnika, jednakże po przedstawieniu dokumentacji świadczącej o trudnej sytuacji materialnej zobowiązanego.

Do wniosku zobowiązanego powinna być dołączona dokumentacja świadcząca o trudnej sytuacji materialnej. Rozłożenie zaległości podatkowych jest formą ulgi, która jest udzielana w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego.                                         

Wniosek  można złożyć przez EPUAP, złożyć w dowolnym Urzędzie Dzielnicy w  Wydziale Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57 a także przesłać pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Sprawdź informacje na stronie:

https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-decyzji-w-sprawie-umorzenia-odroczenia-terminu-platnosci-rozlozenia-na-raty-podatku-oraz-zaleglosci-podatkowych-i-odsetek-za-zwloke-z-tytulu

 

Czy można odroczyć zapłatę podatku?

Dopóki występuje zaległość, zobowiązany ma prawo wystąpić z wnioskiem o odroczenie zapłaty podatku. Odroczenie zaległości podatkowych może nastąpić na wniosek podatnika, jednakże po przedstawieniu dokumentacji świadczącej o trudnej sytuacji materialnej zobowiązanego. Do wniosku zobowiązanego powinna być dołączona dokumentacja świadcząca o trudnej sytuacji materialnej.

Odroczenie zaległości podatkowych jest formą ulgi, która jest udzielana w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym i podejmowane jest w ramach uznania administracyjnego.

Wniosek  można złożyć przez EPUAP, złożyć w dowolnym Urzędzie Dzielnicy w  Wydziale Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57 a także przesłać pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

Sprawdź informacje na stronie:

https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-decyzji-w-sprawie-umorzenia-odroczenia-terminu-platnosci-rozlozenia-na-raty-podatku-oraz-zaleglosci-podatkowych-i-odsetek-za-zwloke-z-tytulu

 

Jaki jest numer rachunku dotyczący wpłat ściągniętych w drodze egzekucji administracyjnej?

Numer rachunku znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: 

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/Rachunki/default.htm

Rachunek bieżący - podatki (Bank Handlowy w Warszawie S.A.) dotyczy wpłat ściągniętych w drodze egzekucji administracyjnej 70 1030 1508 0000 0005 5000 1128

Centrum Obsługi Podatnika

ul. Obozowa 57

01-161 Warszawa

 

 

Dlaczego upomnienie jest kierowane do jednego współwłaściciela?

Podatnikami podatku od nieruchomości w przypadku współwłasności są wszyscy współwłaściciele, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich. Organ podatkowy może żądać całości lub części od kilku z nich lub od każdego z osobna. Zapłata podatku przez któregokolwiek z współwłaścicieli zwalnia pozostałych z obowiązku zapłaty do czasu uiszczenia całej kwoty. 

 

Dlaczego otrzymuję upomnienie jeśli dokonałem wpłaty w Kasie Urzędu Dzielnicy?

W celu wyjaśnienia sprawy należy przesłać kopię potwierdzenia wpłaty na adres: Sekretariat.COP@um.warszawa.pl lub skontaktować się telefonicznie na numer telefonu podany na upomnieniu.

 

Dlaczego podatnik sam musi obliczyć kwotę do zapłaty należności?

Ponieważ odsetki muszą zostać naliczone do dnia zapłaty zaległości przez podatnika.

 

Z jakiego powodu, gdy opłaciłem podatek za rok 2023 wpłata została zaksięgowana na poprzedni rok?

W przypadku kiedy podatnik ma zaległość z tytułu podatku, zgodnie z przepisami, wpłata zostaje zaliczona na najstarsze zaległości.

Zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Dotyczy podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych

 

Kto wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości?

Zaświadczenia o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości wydaje Biuro Długu i Restrukturyzacji Wierzytelności. Wnioski o wydanie zaświadczenia znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-zaswiadczen-o-niezaleganiu-lub-stwierdzajace-zaleglosc-w-sprawach-podatkowych.         

 

Jakie są wymagane dokumenty do wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości?

Wymagane dokumenty:

 • dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (21 zł) i/lub za pełnomocnictwo (17 zł);

 • pełnomocnictwo do występowania o zaświadczenie w imieniu podmiotu, który wnioskuje o wydanie zaświadczenia na wzorze PPS-1 – załącznik nr 3. (ze strony jw.);

 • upoważnienie do odbioru zaświadczenia (składane wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub w chwili odbioru w przypadku, gdy na wniosku nie został nikt wskazany do odbioru zaświadczenia).

 

Jaka jest wysokość opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości?

 • 21 zł od każdego egzemplarza zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach o których mowa w pkt. I lub stwierdzające stan zaległości;

 • 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa.

Opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia oraz za pełnomocnictwo można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, numer: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070 lub w kasie dowolnego Urzędu Dzielnicy Urzędu m.st. Warszawy, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika  ul. Obozowa 57 w Warszawie w godzinach 8-16, w kasie, Aleje Jerozolimskie 44, czynnej w godzinach od 9 do 15.

 

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek można złożyć przez EPUAP, w dowolnym Urzędzie Dzielnicy w  Wydziale Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, a także przesłać pocztą na adres do korespondencji: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa.

 

Gdzie odbiorę zaświadczenie o niezaleganiu z tytułu podatków lub stwierdzające stan zaległości?

Zaświadczenie można odebrać w dowolnym Urzędzie Dzielnicy w  Wydziale Obsługi Mieszkańców, w siedzibie Centrum Obsługi Podatnika ul. Obozowa 57, w kasie Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, a także może być przesłane pocztą.

 

Przez jaki czas ważne jest zaświadczenie?

Zaświadczenie o niezaleganiu bądź stwierdzające zaległość z tytułu podatków jest wydawane według stanu na konkretny dzień.

 

Czy procedura uzyskania zaświadczenia jest taka sama dla osób prawnych, jak dla osób fizycznych?

Procedura składania wniosku o wydanie zaświadczenia, wzór wniosku oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia jest taka sama dla osób fizycznych i prawnych.

Nie znalazłeś informacji?