null Zezwolenia na alkohol - informacje

Załatw sprawę w urzędzie

Przedłużenie terminu na wniesienie opłaty III raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w lokalach gastronomicznych

9 września 2021 r. na sesji Rady m.st. Warszawy została podjęta uchwała w sprawie przedłużenia terminu na wniesienie opłaty III raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Termin wniesienia opłaty III raty za korzystanie w 2021 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży został przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r. Przepisy nie mają zastosowania do opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy).

Uchwała nr LIV/1683/2021 z 09-09-2021

BIP

Stawki opłat za sprzedaż alkoholu

Przedsiębiorcy składają pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do końca stycznia. Opłatę mogą wnosić jednorazowo za cały rok lub w trzech równych ratach. Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione są od zawartości procentowej i wartości obrotu w skali całego roku. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa wynosi 525 zł; jeśli wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczy 37 500 zł opłata wnoszona jest w wysokości 1,4 proc. od ogólnej wartości sprzedaży. Takie same stawki obowiązują za zezwolenie na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa). Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18 proc. zawartości alkoholu wynosi 2100 zł, a jeżeli wartość sprzedaż w roku poprzednim przekracza 77 000 zł, opłata wnoszona jest w wysokości 2,7 proc. ogólnej wartości sprzedaży.

Zezwolenia

W celu złożenia wniosku na sprzedaż napojów alkoholowych należy zgłosić się do Wydziału Obsługi Mieszkańców (wydziału/innej komórki organizacyjnej) dla dzielnicy, na terenie której znajduje się punkt sprzedaży.

 

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

  • przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy)

  • przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

  • dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę

  • jednorazowe (do 2-dni)

  • na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

  • do 4,5% alkoholu oraz piwo

  • powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

  • powyżej 18% alkoholu

Hurtowa sprzedaż napojów alkoholowych

W kompetencjach Prezydenta ms.t Warszawy nie leży wydawanie zezwoleń na hurtową sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości:

  • powyżej 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki (www.mpit.gov.pl odnośnik: Ministerstwo->Departamenty i biura->Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw)

  • do 18%, może być prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszałka województwa (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej - www.mcps.com.pl odnośnik: Zezwolenia)

Przydatne

Nie znalazłeś informacji?