Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

null Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka

Jeśli zmieniliście zdanie w sprawie wyboru imienia lub imion dziecka i nie minęło jeszcze 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu urodzenia – tutaj dowiecie się, jak je zmienić.
[!] Do załatwienia tej sprawy potrzebna jest obecność obojga rodziców.

Krok po kroku

 1. Przyjdźcie do wybranej siedziby urzędu stanu cywilnego (USC) w Warszawie. Szczegółowe informacje znajdziecie w sekcji Miejsce złożenia i odbioru.
 2. Złóżcie oświadczenie o zmianie imienia dziecka. Nie musicie uzasadniać swojej decyzji.

[!] Jeśli którykolwiek z rodziców jest cudzoziemcem i nie zna języka polskiego, musi przyjść z tłumaczem.

Wymagane dokumenty

 1. Do wglądu Wasze dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty).
 2. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

11 zł – opłata skarbowa za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o zmianie imienia dziecka.
Opłatę możesz zrobić:

 • przelewem na rachunek bankowy urzędu:
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Centrum Obsługi Podatnika
  21 1030 1508 0000 0005 5000 0070
  W tytule przelewu napisz za co jest ta opłata, np.: „Opłata skarbowa za zmianę imienia dziecka”
 • w dowolnej kasie Urzędu m.st. Warszawy,
 • w opłatomacie w dowolnej siedzibie USC m.st. Warszawy – jeśli jest dostępny.

Miejsce złożenia i odbioru

Sprawę możecie załatwić w wybranej siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.
[!] Sprawy nie załatwicie w USC przy:

 • al. Solidarności 90 (Wola), 
 • ul. T. Chałubińskiego 8 (Sekcja Obrotu Zagranicznego).

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy.

Termin odpowiedzi

Kierownik USC niezwłocznie odpowie na Wasz wniosek.

Tryb odwoławczy

Jeśli kierownik USC odmówi zmiany imienia dziecka, wyda Wam decyzję administracyjną. Macie 14 dni, żeby się od niej odwołać do Wojewody Mazowieckiego. Odwołanie zanieście do kierownika USC, który wydał decyzję.

Uwagi

 1. Zmienić można imię dziecka, które zostało wpisane do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia. Można zrobić to tylko raz. 
 2. Zmiana imienia może polegać na: 
  • zastąpieniu wybranego imienia innym imieniem, 
  • zastąpieniu dwóch imion jednym imieniem lub odwrotnie,
  • dodaniu drugiego imienia, 
  • zmianie pisowni imienia lub imion, 
  • zmianie kolejności imion dziecka.
 3. Po upływie 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia, imię dziecka można zmienić tylko w trybie ustawy o zmianie imion i nazwisk.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 8.04.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?