Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń