Specific category icon

Dokonywanie zmian w aktach stanu cywilnego

Przyjęcie oświadczenia o zmianie imienia dziecka
Przyjdźcie do siedziby Urzędu Stanu Cywilnego m.st. Warszawy, w której był sporządzony akt urodzenia waszego dziecka (o ile nie upłynął termin 6. miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia...
arrow_right
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Przyjdź do dowolnej siedziby USC m.st. Warszawy. Dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 39 zł na konto urzędu. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st....
arrow_right
Nadanie dziecku nazwiska męża matki / żony ojca
Przyjdźcie do siedziby USC m.st. Warszawy. Nie zapomnijcie o dowodach tożsamości. Na miejscu przed kierownikiem USC złożycie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska. Jeśli dziecko ukończyło 13 lat,...
arrow_right
Przyjęcie oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
Przyjdź do siedziby urzędu, w której zamierzasz złożyć oświadczenie o powrocie do nazwiska, które nosiłeś/-aś przed zawarciem małżeństwa (za wyjątkiem USC Praga Południe). Zabierz ze sobą...
arrow_right
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Przyjdź do dowolnej siedziby USC m.st. Warszawy. Dokonaj opłaty skarbowej w wysokości 39 zł na konto urzędu. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st....
arrow_right
Urząd Stanu Cywilnego - najczęściej zadawane pytania
Co zrobić, gdy urodzenie, ślub lub zgon nastąpiły poza granicami RP, a chcę mieć polski akt stanu cywilnego? Przede wszystkim z zagranicznego urzędu stanu cywilnego trzeba uzyskać oryginał aktu...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?