Specific category icon

Rejestracja małżeństw

Wydanie zaświadczenia o możności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą przez obywatela polskiego lub cudzoziemca zamieszkałego w Polsce nie mającego obywatelstwa żadnego państwa
Pobierz, wypełnij, wydrukuj załączone podanie. Zabierz ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej). Udaj się do wybranej siedziby USC m.st. Warszawy (za wyjątkiem Pragi-Południe i siedziby USC przy...
arrow_right
Wydanie zezwolenia na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa
Udajcie się do siedziby USC m.st. Warszawy, w której zamierzacie zawrzeć związek małżeński. Na miejscu dokonacie opłaty skarbowej. Zapłaty opłaty skarbowej możecie dokonać wcześniej przelewem na...
arrow_right
Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi
Przyjdź z narzeczoną/-ym do siedziby urzędu (za wyjątkiem Pragi-Południe - ul.Grochowska 274 i Mokotowa - ul.Falęcka 10). Zabierzcie ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej). Nie zapomnijcie o...
arrow_right
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
Przyjdź z narzeczoną/-ym do siedziby urzędu, w której zamierzasz zawrzeć związek małżeński. Zabierzcie ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej). Nie zapomnijcie o dokumentach tożsamości....
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?