Specific category icon

Rejestracja urodzeń

Zgłoszenie urodzenia dziecka
Przyjdź do siedziby USC m.st. Warszawy, w której będzie sporządzony akt urodzenia dziecka (miejsce oraz data widnieje na zaproszeniu, które otrzymałaś/łeś w szpitalu, w którym urodziło się twoje...
arrow_right
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa dziecka narodzonego lub dziecka poczętego
Przyjdźcie oboje do siedziby USC m.st. Warszawy Nie zapomnijcie o swoich dokumentach tożsamości. Zabierzcie wymagane dokumenty (wykaz poniżej). Prawomocne postanowienie sądu o zaprzeczeniu ojcostwa...
arrow_right
Nie znalazłeś informacji?