Specific category icon

Zdarzenie z zakresu stanu cywilnego, które nastąpiło za granicą i nie zostało zarejestrowane

Nie znalazłeś informacji?