Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

null Sporządzenie testamentu przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Krok po kroku

 1. Umów się telefonicznie i ustal termin złożenia oświadczenia testamentowego (tel. 22 44 31 200).
 2. Dokonaj opłaty skarbowej na rachunek Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 3. Przyjdź do siedziby USC m.st. Warszawy przy ul. Jezuickiej 1/3 razem z co najmniej dwoma pełnoletnimi świadkami (patrz dział "Uwagi").
 4. Nie zapomnijcie o dowodach tożsamości testatora i świadków.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z  przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Podanie o sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy.
 2. Do wglądu: dokumenty tożsamości spadkodawcy i świadków.
 3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Opłaty

22 zł - opłata skarbowa za sporządzenie protokołu.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Sprawa załatwiona jest bezzwłocznie po dokonaniu zgłoszenia u kierownika USC i ustaleniu terminu sporządzenia testamentu.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

 1. Przy sporządzeniu testamentu obowiązkowa jest obecność dwóch pełnoletnich świadków.
 2. Nie może być świadkiem przy sporządzeniu testamentu:
  1. kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
  2. niewidomy, głuchy lub niemy,
  3. kto nie umie czytać lub pisać,
  4. kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament,
  5. skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Nie może być świadkiem również osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść.

Nie mogą być świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?