Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

null Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Jeśli małżonkowie przeżyli w jednym nieprzerwanym związku małżeńskim co najmniej 50 lat, mogą być odznaczeni Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Krok po kroku

  1. Przyjdź do dowolnej siedziby Urzędu Stanu Cywilnego (USC) m.st. Warszawy (poza Sekcją Obrotu Zagranicznego przy ul. T. Chałubińskiego 8 oraz Wydziałem Archiwalnych Ksiąg Stanu Cywilnego przy ul. M. Flisa 6).
  2. Zgłoś jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego i podaj dane do wniosku o odznaczenie medalem.

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony i podpisany formularz.
  2. Podpisana przez jubilatów zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Do wglądu: dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osoby zgłaszającej jubileusz.

Jeśli chcesz sprawdzić jakie masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie, przeczytaj naszą Klauzulę informacyjną.

Opłaty

Nie musisz płacić za zgłoszenie jubileuszu.

Miejsce złożenia i odbioru

Jubileusz możesz zgłosić:

Jak poinformujemy Cię o załatwieniu sprawy
Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręcza Prezydent m.st. Warszawy na uroczystości organizowanej przez Urząd m.st. Warszawy. O terminie wręczenia medali poinformuje Was Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy pismem z zaproszeniem na adres wskazany we wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy odpowiada za przekazanie wniosku o odznaczenie jubilatów medalem do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Termin odpowiedzi

Przepisy nie przewidują terminu na załatwienie sprawy.

Tryb odwoławczy

W tej sprawie nie ma trybu odwoławczego.

Uwagi

  1. Nie tylko małżonkowie mogą zgłosić jubileusz. Mogą to być ich dzieci, wnuki, sąsiedzi itd. Osoba zgłaszająca musi mieć ze sobą formularz z danymi do wniosku i zgodę na przetwarzanie danych osobowych podpisaną przez jubilatów.
  2. Zadanie USC m.st. Warszawy polega na przygotowaniu projektu wniosku o odznaczenie medalem i przesłaniu go do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Wojewoda Mazowiecki występuje następnie z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Podstawa prawna

Wersja 1.0 z 22.01.2024 r.

Nie znalazłeś informacji?