null Zgłoszenie urodzenia dziecka przez internet

Jeśli urodzi ci się dziecko, trzeba je zgłosić do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego (USC).

Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je.

Zgłoszenie urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Przez internet

Jeśli chcesz zgłosić urodzenie dziecka przez internet - potrzebujesz profilu zaufanego lub e-dowodu.

Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, by nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.

Usługa jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Cyfryzacji.

Nie znalazłeś informacji?