Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego

null Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego

Krok po kroku

 1. Pobierz, wypełnij wniosek (patrz: "Załączniki do pobrania").
 2. Zabierz ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
 3. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.
 4. Udaj się do siedziby USC m.st. Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
 5. Na miejscu dokonasz opłaty skarbowej. Opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju:

 1. Podanie z oświadczeniem strony, że uprzednio nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu urodzenia / aktu małżeństwa/ aktu zgonu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
 2. Zaświadczenie z USC o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.
 3. Inne dokumenty urzędowe do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.
 4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

39 zł – opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po odtworzeniu aktu stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

bądź bezpośrednio w opłatomacie w siedzibie przy ul. T. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością wpływających wniosków.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Treść aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi odtwarza się w razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.
 2. Podstawą odtworzenia treści aktu stanu cywilnego są odpisy zaginionego aktu, inne dokumenty przedstawione przez wnioskodawcę, potwierdzające sporządzenie aktu oraz dane, które były w nim zawarte.  
 3. Do złożenia wniosku o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego uprawniona jest osoba, której akt dotyczy, lub inna osoba, która wykaże interes prawny lub interes faktyczny w przypadku odtworzenia aktu zgonu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?