null Transport dla obywateli Ukrainy

 

 

Flaga Ukrainy

Українська версія   

 

Powrót do strony głównej

 

W tym miejscu dowiesz się o zasadach korzystania z komunikacji.

 

Na skróty:

5 zasad bezpieczeństwa dla uciekających przed wojną na Ukrainie

Komunikacja miejska w Warszawie

Taksówki

Parkowanie w SPPN

Infolinia PKP dla obywateli Ukrainy

Do góry

 

 

 

5 zasad bezpieczeństwa dla uciekających przed wojną na Ukrainie

Ulotka

Do góry

 

 

 

Komunikacja miejska w Warszawie

Ceny i rodzaje biletów

Bilety długookresowe

Wspólny Bilet ZTM-KM-WKD

Spersonalizowana Warszawska Karta Miejska (SWKM)

Punkty Obsługi Pasażerów (POP)

Parkingi Parkuj i Jedź

Zniżki na przejazdy

Dzieci w wieku 0 do 7 lat

Bezpłatnie z komunikacji miejskiej mogą korzystać dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat albo rozpoczynają odroczoną naukę w szkole podstawowej.

 

Dzieci od 7 do 16 roku życia

50% zniżki przysługuje dzieciom i młodzieży od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat albo rozpoczynają odroczoną naukę w szkole podstawowej do ukończenia 16 roku życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia.

 

Młodzież od 17 do 21 roku życia

Do 30 czerwca 2024 r. dla młodzieży z Ukrainy, którzy są w wieku od 17 do 21 lat przysługuje 50% zniżki na komunikację miejskąw granicach strefy biletowej 1 i 2. Zniżka przysługuje na podstawie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym wiek. Zniżka przysługuje do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 lat.

Zarządzenie nr 1847/2023 z 28-12-2023

 

Uczniowie i studenci zagranicznych szkół

Przysługuje 50% zniżki nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej na dany rok kalendarzowy międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card). Wirtualna legitymacja ISIC jest uznawana.

 

Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

Przysługuje 50% zniżki na podstawie ważnej legitymacji studenckiej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w związku z art. 81 oraz 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia

Przysługuje 50% zniżki na podstawie ważnej legitymacji studenckiej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696).

 

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

Przysługuje 50% zniżki na podstawie ważnej legitymacji słuchacza kolegium wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1543), w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 

Osoby niepełnosprawne

Do ulg dla osób niepełnosprawnych uprawniają tylko polskie dokumenty poświadczające niepełnosprawność.

 

Emeryt, rencista

Uprawnienia do ulgi 50% przysługują tylko osobom legitymującym się polskimi dokumentami emerytalnymi lub rentowymi.

 

Osoby po 65 roku życia

Osobom po 65 roku życia przysługuje bilet roczny seniora w cenie 50 zł ważny przez rok w 1 i 2 strefie biletowej na podstawie dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek pasażera.

 

Osoby po 70 roku życia

Bezpłatnie z komunikacji miejskiej mogą korzystać osoby, które ukończyły 70 rok życia na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia.

 

Zobacz też:

Ulgi, zniżki na przejazdy

Bilety krótkookresowe

Bilety jednorazowe przesiadkowe

Bilety długookresowe

Bilet czasowy

Zakup biletu przez komórkę

Zawieś bilet komunikacji miejskiej

Zwrot biletu ZTM

Warszawska karta miejska z selfie

Bilet warszawski PKP Inter City

Bilet lotniskowy kolei mazowieckich

Kontrolerzy w komunikacji

Do góry

 

 

 

Taksówki

Wsiadając do taksówki sprawdź czy pojazd posiada:

  • lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek

  • pas żółto-czerwony (przednie drzwi);

  • herb Warszawy (przednie drzwi);

  • numer boczny (stanowi jednocześnie numer licencji);

  • tabliczkę informacyjną opatrzoną hologramem (przednia szyba);

  • tabliczka zawierająca informacje o cenach (szyba prawych drzwi);

  • specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem (w pojeździe w widocznym dla pasażera miejscu).

Po wykonaniu usługi taksówkarz zobowiązany jest wydać paragon fiskalny zawierający m.in. numer boczny i numer rejestracyjny taksówki. Paragon za wykonany przejazd należy zawsze zachować – w przypadku ewentualnych nieprawidłowości jest on podstawą do późniejszych roszczeń. W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie pasażer może złożyć zgłoszenie do Urzędu m.st. Warszawy, w tym również za pośrednictwem portalu Warszawa 19115 (https://warszawa19115.pl/).

Ulotka

Do góry

 

 

 

Parkowanie w SPPN

Do góry

 

 

 

Infolinia PKP dla obywateli Ukrainy

Działa specjalna infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim. Infolinia jest dostępna przez 7 dni w tygodniu w g. 8.00-18.00: +48 22 473 00 86 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Informacje są na stronie PKP Intercity.

Do góry

Nie znalazłeś informacji?