Wstecz

Transport dla obywateli Ukrainy

 

 

Flaga Ukrainy

Українська версія   

 

Powrót do strony głównej

 

W tym miejscu dowiesz się o zasadach korzystania z komunikacji.

 

Na skróty:

5 zasad bezpieczeństwa dla uciekających przed wojną na Ukrainie

Bezpłatna komunikacja miejska w Warszawie

Bezpłatne przejazdy Kolejami Mazowieckimi

Bezpłatne przejazdy pociągami PKP Intercity

Bezpłatne autostrady

Taksówki

Parkowanie w SPPN

Do góry

 

 

 

5 zasad bezpieczeństwa dla uciekających przed wojną na Ukrainie

Ulotka

Do góry

 

 

 

Bezpłatna komunikacja miejska w Warszawie

Uwaga nastąpiła zmiana w przepisach

Od 15 kwietnia 2022 roku komunikacja miejska w Warszawie jest bezpłatna dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski 24 lutego 2022 roku lub później.

Bez opłat mogą z niego korzystać obywatele Ukrainy, którzy:

 • przybyli do Polski – w związku z wojną rozpoczętą przez Rosję przeciwko Ukrainie – 24 lutego br. lub później,

 • dotarli do Polski legalnie,

 • posiadają dokument poświadczający przybycie do Polski 24 lutego br. lub później.

Uprawnienia są honorowane we wszystkich pojazdach WTP na obszarze 1. i 2. strefy biletowej. 

Podczas kontroli biletowej należy okazać dokument potwierdzający obywatelstwo ukraińskie oraz przybycie do Polski po 24 lutego 2022 r. Honorowane jest powiadomienie nadania numeru PESEL z oznaczeniem UKR wraz z dokumentem ze zdjęciem, paszport z odciskiem stempla kontroli granicznej potwierdzającym datę wjazdu do Polski (po 24.02.2022 r.), aplikacja mObywatel z oznaczeniem UKR.

Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały do 31 maja 2022 roku.

Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 611/2022 prezydenta m.st. Warszawy.

Do góry

 

 

 

Bezpłatne przejazdy Kolejami Mazowieckimi

Nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy zostały przedłużone na okres od 1 maja do 30 czerwca 2022 r., z jednoczesnym wskazaniem dokumentów, które uprawniają do tych przejazdów. 

Nieodpłatne przejazdy odbywać się będą wszystkimi pociągami uruchamianymi przez „Koleje Mazowieckie - KM" sp. z o.o. oraz autobusami KM uruchamianymi na odcinku stacja Modlin - Lotnisko Modlin, na podstawie wydanych w pociągu/autobusie KM nieodpłatnych biletów na przejazd. Nieodpłatne przejazdy nie obowiązują w pociągu Słoneczny i Słoneczny bis.

Dokumentami poświadczającymi uprawnienie obywateli Ukrainy do nieodpłatnych przejazdów są:

 1. ukraiński paszport, który potwierdza przekroczenie granicy polskiej lub innego państwa Unii Europejskiej po 24 lutym 2022 r. lub

 2. dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) okazywany wraz z Powiadomieniem o nadaniu numeru PESEL, wydanym po 24 lutego 2022 r., na którym jest wpisane obywatelstwo ukraińskie.

Osoby te mogą odbywać podróż wszystkimi pociągami uruchamianymi przez „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o. oraz autobusami KM uruchamianymi na odcinku stacja Modlin – Lotnisko Modlin na podstawie ww. dokumentów oraz wydanych w pociągu nieodpłatnych biletów na przejazd jednorazowy.

Pracownicy drużyn konduktorskich wydają bilety przy kontroli dokumentów przewozu bez pobierania opłaty za wydanie biletu w pociągu.

Do góry

 

 

 

Bezpłatne przejazdy pociągami PKP Intercity

Przejazdy obywateli Ukrainy pomiędzy 1 a 31 maja 2022 roku

Zasady przejazdów na terytorium Polski

 1. Z bezpłatnych przejazdów mogą korzystać wyłącznie obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę 24.02.2022 roku lub później i zaliczają się do poniższych grup:

 • dzieci i młodzież do lat 18,

 • kobiety (bez względu na wiek),

 • mężczyźni powyżej 60. roku życia,

 • mężczyźni w wieku 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub osobami o ograniczonej sprawności ruchowej.

 

 1. Z bezpłatnych przejazdów można korzystać w klasie 2 pociągów TLK i IC w wagonach z miejscami do siedzenia.

 2. Obywatel Ukrainy może skorzystać z bezpłatnych przejazdów, pod warunkiem że pobierze nieodpłatny bilet dodatkowy oraz okaże:

 • paszport, który potwierdza przekroczenie granicy po 24.02.2022 roku, lub

 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, prawo jazdy, legitymacja szkolna, studencka itd.) oraz:

 • Powiadomienie o nadaniu numeru PESEL, lub

 • bilet kolejowy na przejazd z Ukrainy do Polski, lub

 • Poświadczenie dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego.

 1. Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są także ukraińskie dzieci i młodzież do lat 18, które nie mają żadnych dokumentów uprawniających je do bezpłatnych przejazdów, a podróżują z osobami uprawnionymi do takich przejazdów. Wskazane dzieci i młodzież korzystają z bezpłatnych przejazdów na podstawie dokumentów osób z którymi jadą.

 2. Mężczyźni w wielu 18–60 lat, którzy są osobami z niepełnosprawnością lub o ograniczonej sprawności ruchowej oprócz dokumentów wskazanych w punkcie 3 muszą okazać dokumenty potwierdzające niepełnosprawność (ważne są także ukraińskie dokumenty). Z obowiązku tego zwolnione są osoby o widocznej niepełnosprawności.

 3. Powiadomieniu o nadaniu numeru PESEL musi być wpisane ukraińskie obywatelstwo oraz „UKR” w oznaczeniu statusu cudzoziemca.

 4. Bilet z Ukrainy do Polski musi być wydany na przejazd 24.02.2022 roku lub później. Do bezpłatnego przejazdu uprawnia on osobę, której imię i nazwisko jest wpisane na  bilecie oraz osoby, które z nią podróżują na podstawie tego biletu. Bilet może być wydrukowany lub okazany na urządzeniu mobilnym.

 5. Poświadczenia dla obywatela Ukrainy w celu wydania biletu kolejowego wydają punkty recepcyjne. Poświadczenie musi być wypełnione czytelnie i w sposób trwały, zgodnie ze wskazaniami rubryk oraz musi być potwierdzone przez wystawcę czytelnym odciskiem pieczęci, podpisem i datą. Z poświadczenia musi wynikać, kiedy  obywatel Ukrainy przekroczył granicę – musi to być 24.02.2022 roku lub data późniejsza. Poświadczenia podrobione, przerobione, nienależące do okaziciela, wystawione osobom nieuprawnionym, nieprawidłowo wystawione, z dopiskami lub zniszczone w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych są nieważne.

 6. Przewóz rzeczy i zwierząt jest nieodpłatny i nielimitowany – można przewieźć więcej rzeczy i zwierząt, niż określają to nasze przepisy.

 7. Nieodpłatne bilety dodatkowe w komunikacji krajowej można nabyć w kasie biletowej lub w pociągu na ogólnych zasadach, tj. w przypadku przejazdu pociągami:

 • TLK, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc - tylko, gdy w pociągach tych będą wolne miejsca do siedzenia,

 • TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji miejsc - z rezerwacją lub bez niej.

 1. Brak ważnego biletu należy zgłosić na ogólnych zasadach, tj. w przypadku pociągów:

 • TLK, IC z obowiązkową rezerwacją miejsc - przed wejściem do pociągu,

 • TLK, IC bez obowiązkowej rezerwacji miejsc - przed wejściem albo niezwłocznie po wejściu do pociągu.

 1. W przypadku odprawy w pociągu nie pobieramy dodatkowych opłat.

 2. W przypadku przejścia do klasy 1 należy opłacić różnicę między ceną biletu w klasie 1 i 2, obliczoną z zastosowaniem opłat normalnych.

 3. W przypadku przejścia z pociągu TLK lub IC do pociągu EIC lub EIP należy kupić bilet.

 4. Jeśli obywatel Ukrainy uprawniony do bezpłatnego przejazdu kupił odpłatny bilet na przejazdy pociągami TLK i IC w klasie 2, o których mowa w tej regulacji, to może go zwrócić bez potrąceń lub wymienić na nieodpłatny bilet dodatkowy. Bez potrąceń należy zwracać również bilety na przewóz wydane tym osobom.

 

INFOLINIA PKP INTERCITY W JĘZYKU UKRAIŃSKIM

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego z konsultantami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania i udzielą aktualnych informacji o usługach PKP Intercity.

+48 22 473 00 86 – koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

800 033 022 – darmowa infolinia dla wszystkich operatorów krajowych

Numery dostępne są w godzinach 8:00-20:00, 7 dni w tygodniu.

 

PRZEWOŹNICY REGIONALNI I AGLOMERACYJNI

Informacje o pociągach specjalnych dla uchodźców publikowane są na bieżąco przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w serwisie Portal Pasażera – zakładka „Bezpłatne pociągi dla UA”: https://portalpasazera.pl/Ukraina

Najpopularniejsze wyszukiwarki pociągów zostały udostępnione także w ukraińskiej wersji językowej:

Do góry

 

 

 

Bezpłatne autostrady

Autostrada A1 - do 31 maja 2022 roku, dotyczy płatnego odcinka drogi Rusocin-Toruń.

Zwolnione z opłat są zarówno osobowe jak i ciężarowe pojazdy poruszające się na ukraińskich tablicach rejestracyjnych.

Ponadto zwolnione z opłat są pojazdy (kategorii 1-4) niosące pomoc humanitarną w związku z rosyjską agresją zbrojną na Ukrainie, niezależnie od kraju rejestracji pojazdu. W tym przypadku konieczne jest zgłoszenie przejazdu z wyprzedzeniem 24-godzinnym na adres bok@intertoll.pl, z którego zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Autostrada A2 - do odwołania, dotyczy całego koncesyjnego odcinka między Świeckiem, a Koninem.

Zwolnione z opłat są pojazdy osobowe zarejestrowane w Ukrainie, tzn. posiadające ukraińskie tablice rejestracyjne.

Inne przejazdy, takie jak transport humanitarny, medyczny lub przewóz uchodźców, organizowane przez organizacje rządowe, samorządowe lub non-profit, także mają możliwość uzyskania zwolnienia z opłat. Warunkiem koniecznym jednak jest wcześniejsze (min. 24 godziny przed wyjazdem) ustalenie szczegółów przejazdu ze Spółką i uzyskanie potwierdzenia zwolnienia z opłaty.

 

Autostrada A4 - do 31 maja 2022 roku, cały odcinek A4 Katowice-Kraków.

Zwolnienie z poboru opłat za przejazd odcinkiem autostrady A4 Katowice - Kraków (wszystkie kategorie pojazdów) obejmuje:

 1. Pojazdy z ukraińskimi numerami rejestracyjnymi,

 2. Pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez polskie organizacje pozarządowe, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy (na podstawie wniosków przesłanych do Spółki),

 3. Pojazdy lub grupy pojazdów zgłoszone przez zagraniczne organizacje i osoby, jako niosące pomoc dla obywateli Ukrainy (na podstawie wniosków przekazanych przez Ministra Infrastruktury albo na podstawie wniosków przesłanych do Spółki).

Szczegółowe warunki uzyskania takiego zwolnienia z opłaty są określone tutaj: https://www.autostrada-a4.com.pl/pl/aktualnosci/index/Komunikat-dla-organizacji-niosacych-pomoc-obywatelom-Ukrainy--Announcement-for-organizations-providing-help-to-Ukrainian-citizens/idn:2406

Do góry

 

 

 

Taksówki

Wsiadając do taksówki sprawdź czy pojazd posiada:

 • lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek

 • pas żółto-czerwony (przednie drzwi);

 • herb Warszawy (przednie drzwi);

 • numer boczny (stanowi jednocześnie numer licencji);

 • tabliczkę informacyjną opatrzoną hologramem (przednia szyba);

 • tabliczka zawierająca informacje o cenach (szyba prawych drzwi);

 • specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem (w pojeździe w widocznym dla pasażera miejscu).

Po wykonaniu usługi taksówkarz zobowiązany jest wydać paragon fiskalny zawierający m.in. numer boczny i numer rejestracyjny taksówki. Paragon za wykonany przejazd należy zawsze zachować – w przypadku ewentualnych nieprawidłowości jest on podstawą do późniejszych roszczeń. W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie pasażer może złożyć zgłoszenie do Urzędu m.st. Warszawy, w tym również za pośrednictwem portalu Warszawa 19115 (https://warszawa19115.pl/).

Ulotka

Do góry

 

 

 

Parkowanie w SPPN

Do góry

Komunikacja miejska w Warszawie

Obywatele Ukrainy mogą korzystać z nieodpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę (w 1 i 2 strefie biletowej) do 31 maja 2022 roku. Patrz wyżej.

 

Bilety krótkookresowe

Bilety jednorazowe przesiadkowe

Bilety długookresowe

Bilet czasowy

Zakup biletu przez komórkę

Zawieś bilet komunikacji miejskiej

Zwrot biletu ZTM

Bilet 20-minutowy

Warszawska karta miejska z selfie

Bilet warszawski PKP Inter City

Bilet lotniskowy kolei mazowieckich

Kontrolerzy w komunikacji


Nie znalazłeś informacji?