null Transport dla obywateli Ukrainy

 

 

Flaga Ukrainy

Українська версія   

 

Powrót do strony głównej

 

W tym miejscu dowiesz się o zasadach korzystania z komunikacji.

 

Na skróty:

5 zasad bezpieczeństwa dla uciekających przed wojną na Ukrainie

Komunikacja miejska w Warszawie

Taksówki

Parkowanie w SPPN

Infolinia PKP dla obywateli Ukrainy

Do góry

 

 

 

5 zasad bezpieczeństwa dla uciekających przed wojną na Ukrainie

Ulotka

Do góry

 

 

 

Komunikacja miejska w Warszawie

Uwaga! Nastąpiła zmiana w przepisach.

Od 1 czerwca 2022 roku warszawska komunikacja miejska dla obywateli Ukrainy jest płatna.

Zmiany zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 611/2022 prezydenta m.st. Warszawy.

 

Zniżki na przejazdy

 

Dzieci w wieku 0 do 7 lat

Bezpłatnie z komunikacji miejskiej mogą korzystać dzieci od urodzenia do 30 września w roku kalendarzowym, w którym kończą 7 lat albo rozpoczynają odroczoną naukę w szkole podstawowej.

 

Dzieci od 7 do 16 roku życia

50 % zniżki przysługuje dzieciom i młodzieży od 1 października roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat albo rozpoczynają odroczoną naukę w szkole podstawowej do ukończenia 16 roku życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia.

 

Młodzież od 17 do 21 roku życia

50 % zniżki przysługuje młodzieży z Ukrainy w okresie od 1 czerwca do 30 września 2023 roku którzy są w wieku od 17 roku życia do 30 września roku kalendarzowego, w którym kończą 21 rok życia na podstawie dokumentu ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia.

Zniżka przysługuje na podstawie Zarządzenia nr 1515/2022 Prezydenta miasta stołecznego Warszawy z 7 czerwca 2022 r. w sprawie ulgowych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez m.st. Warszawę dla młodzieży z Ukrainy.
 

Uczniowie i studenci zagranicznych szkół

Przysługuje 50 % zniżki nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia na podstawie ważnej na dany rok kalendarzowy międzynarodowej legitymacji ISIC (International Student Identity Card). Wirtualna legitymacja ISIC nie jest uznawana.

 

Studenci studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich

Przysługuje 50 % zniżki na podstawie ważnej legitymacji studenckiej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów, w związku z art. 81 oraz 105 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Uczestnicy studiów doktoranckich, nie dłużej niż do ukończenia 35 roku życia

Przysługuje 50 % zniżki na podstawie ważnej legitymacji studenckiej wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1696).

 

Słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych

Przysługuje 50 % zniżki na podstawie ważnej legitymacji słuchacza kolegium wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 15 września 2016 r. w sprawie kolegiów pracowników służb społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1543), w związku z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)

 

Osoby niepełnosprawne

Do ulg dla osób niepełnosprawnych uprawniają tylko polskie dokumenty poświadczające niepełnosprawność.

 

Emeryt, rencista

Uprawnienia do ulgi 50 % przysługują tylko osobom legitymującym się polskimi dokumentami emerytalnymi lub rentowymi.

 

Osoby po 65 roku życia

Osobom po 65 roku życia przysługuje bilet roczny seniora w cenie 50 zł ważny przez rok w 1 i 2 strefie biletowej na podstawie dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek pasażera.

 

Osoby po 70 roku życia

Bezpłatnie z komunikacji miejskiej mogą korzystać osoby, które ukończyły 70 rok życia na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem zawierającym datę urodzenia.

 

Osoby kierowane na szkolenie z języka polskiego przez Urząd Pracy

Bezpłatnie z komunikacji miejskiej w 1 strefie mogą korzystać osoby skierowane na szkolenie z języka polskiego przez UP m.st. Warszawy w dniach szkolenia, na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd Pracy wraz z dokumentem tożsamości.

Zarządzenie nr 307/2023 z 16-02-2023

 

Zobacz też:

Ulgi, zniżki na przejazdy

Bilety krótkookresowe

Bilety jednorazowe przesiadkowe

Bilety długookresowe

Bilet czasowy

Zakup biletu przez komórkę

Zawieś bilet komunikacji miejskiej

Zwrot biletu ZTM

Bilet 20-minutowy

Warszawska karta miejska z selfie

Bilet warszawski PKP Inter City

Bilet lotniskowy kolei mazowieckich

Kontrolerzy w komunikacji

Do góry

 

 

 

Taksówki

Wsiadając do taksówki sprawdź czy pojazd posiada:

  • lampę na dachu z napisem „TAXI” wymaganą w przypadku licencjonowanych taksówek

  • pas żółto-czerwony (przednie drzwi);

  • herb Warszawy (przednie drzwi);

  • numer boczny (stanowi jednocześnie numer licencji);

  • tabliczkę informacyjną opatrzoną hologramem (przednia szyba);

  • tabliczka zawierająca informacje o cenach (szyba prawych drzwi);

  • specjalny identyfikator opatrzony hologramem, zdjęciem kierowcy oraz opisany jego imieniem i nazwiskiem (w pojeździe w widocznym dla pasażera miejscu).

Po wykonaniu usługi taksówkarz zobowiązany jest wydać paragon fiskalny zawierający m.in. numer boczny i numer rejestracyjny taksówki. Paragon za wykonany przejazd należy zawsze zachować – w przypadku ewentualnych nieprawidłowości jest on podstawą do późniejszych roszczeń. W przypadku podejrzenia, że usługa została wykonana niewłaściwie pasażer może złożyć zgłoszenie do Urzędu m.st. Warszawy, w tym również za pośrednictwem portalu Warszawa 19115 (https://warszawa19115.pl/).

Ulotka

Do góry

 

 

 

Parkowanie w SPPN

Do góry

 

 

 

Infolinia PKP dla obywateli Ukrainy

Działa specjalna infolinia PKP Intercity w języku ukraińskim. Infolinia jest dostępna przez 7 dni w tygodniu w g. 8.00-18.00: +48 22 473 00 86 (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora). Informacje są na stronie PKP Intercity.

Do góry

Nie znalazłeś informacji?