null Zgłoszenie urodzenia dziecka

Krok po kroku

Tłumaczenie na język angielskiTłumaczenie na język ukraiński
 

 

I. PRZEZ INTERNET 

Załatw sprawę za pośrednictwem miejskiego portalu e-usług Moja Warszawa, korzystając z profilu zaufanego. Znajdziesz tu również usługi realizowane przez ePUAP. 

Przycisk z logo Moja Warszawa, link przenosi do e-usług.

II. W URZĘDZIE 

 1. Przyjdź do siedziby USC m.st. Warszawy, w której będzie sporządzony akt urodzenia dziecka (miejsce oraz data widnieje na zaproszeniu, które otrzymałaś/łeś w szpitalu, w którym urodziło się twoje dziecko).
 2. Pamiętaj, że dla uznania dziecka pozamałżeńskiego konieczna  jest obecność obojga rodziców (wymagane dowody obojga rodziców - do wglądu).
 3. Nie zapomnij o dowodzie tożsamości.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

 1. Do wglądu: dokument tożsamości rodzica lub obojga rodziców.
 2. Cudzoziemcy przedkładają zagraniczne odpisy aktów stanu cywilnego potwierdzających stan cywilny matki wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty

Zwolnione z opłaty.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

 1. Niezwłocznie.
 2. W następnym dniu roboczym, w przypadku zgłoszenia elektronicznego.

Tryb odwoławczy

Od decyzji, odmawiającej sporządzenia aktu urodzenia, wydanej przez kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do wojewody mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

 1. Podstawę sporządzenia aktu urodzenia stanowi pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej, potwierdzające fakt urodzenia dziecka oraz datę i miejsce urodzenia.
 2. Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia urodzenia.
 3. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani ojciec lub matka dziecka.
 4. Urodzenie dziecka rodzice mogą zgłosić w formie dokumentu elektronicznego na portalu obywatel.gov.pl
 5. Zgłoszenia urodzenia dziecka można dokonać przez pełnomocnika.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?