Przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cyw

null Przeniesienie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Krok po kroku

  1. Pobierz, wypełnij odpowiedni wniosek.
  2. Zabierz ze sobą wymagane dokumenty (wykaz poniżej).
  3. Nie zapomnij swojego dokumentu tożsamości.
  4. Udaj się do siedziby USC m.st. Warszawy przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa.
  5. Na miejscu dokonasz opłaty skarbowej za transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego. Opłaty skarbowej możesz dokonać wcześniej przelewem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu stanu cywilnego aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu.
  2. Oryginał odpisu aktu stanu cywilnego, który podlega transkrypcji, wraz z jego urzędowym tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
  3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.
  4. Do wglądu: dokument tożsamości wnioskodawcy.

Opłaty

50 zł - opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego po przeniesieniu zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy lub w dowolnej kasie urzędu:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Centrum Obsługi Podatnika

21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

bądź bezpośrednio w opłatomacie w siedzibie przy ul. T. Chałubińskiego 8 w Warszawie.

Miejsce złożenia i odbioru

Urząd Stanu Cywilnego m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. T. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna

Termin odpowiedzi

Bez zbędnej zwłoki, zgodnie z kolejnością wpływających wniosków.

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej, wydanej przez Kierownika USC m.st. Warszawy, przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem kierownika USC, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi

Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być przeniesiony do rejestru stanu cywilnego na wniosek osoby, której akt dotyczy, osoby, która wykaże interes prawny bądź interes faktyczny w przypadku rejestracji zgonu.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?