Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

null Zgłoszenie Jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

Krok po kroku

  1. Udaj się do dowolnej siedziby USC m.st. Warszawy.
  2. Nie zapomnij o dowodach tożsamości Jubilatów - potrzebne do wglądu.
  3. O terminie uroczystości jubilaci zostaną powiadomieni listownie przez Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy.

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z  przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

Wymagane dokumenty

Do wglądu: dokumenty tożsamości jubilatów.

Opłaty

Brak.

Miejsce złożenia i odbioru

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego m. st. Warszawy, w zakresie przekazania wniosku do Urzędu Wojewody Mazowieckiego.

Termin odpowiedzi

Informacji o terminie wręczenia medalu udziela Gabinet Prezydenta m.st. Warszawy.

Tryb odwoławczy

Brak.

Uwagi

  1. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
  2. Rola urzędu stanu cywilnego w tym zakresie polega na sporządzeniu projektu wniosku, następnie po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, przesłaniu projektu wniosku do Urzędu Wojewody Mazowieckiego, jako organu wnioskującego do Prezydenta RP o nadanie odznaczenia za długoletnie pożycie.

Podstawa prawna

Nie znalazłeś informacji?